1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .—
6) Право на навчання рідною мовою та його забезпечення в Українській РСР у другій половині 30-х рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.100-108.
7) Освітня та фахова підготовка працівників міліції Харківщини в 20-ті роки XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.108-114.
8) Історико-правовий аспект розвитку законодавства про злочини у сфері недоторканності державних кордонів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.114-123.
9) Конституційне право громадян на участь у масових публічних заходах у контексті історико-правового аналізу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.124-130.
10) Обумовленість заборони катування: історико-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.130-138.
11) Про причини відсутності інститутів спільного інвестування у Російській імперії ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— C.138-144.
12) Захист права на свободу віросповідання в міжнародних договорах Росії XVIII–XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.144-154.
13) Кваліфікація незаконних дій з документам на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків за ознаками об'єктивної сторони складу злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.15-23.
14) Про вдосконалення процесуальних гарантій прав і інтересів учасників кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.155-160.
15) Земля як предмет злочинів проти власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.160-171.
16) Індивідуально-профілактична робота дільничого інспектора міліції як метод попередження наркоманії та пов'язаних із нею правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.171-178.
17) Механізм використання презумпцій у ході доказування в кримінальній справі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.178-183.
18) Класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності на підставі забезпечення прав та свобод // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.183-187.
19) Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державних кордонів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.187-193.
20) Особливості окремих процесуальних повноважень керівника слідчо-оперативної групи під час провадження досудового розслідування кримінальних справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.193-200.
21) Принцип диспозитивності як підстава диференціації кримінально-процесуальної форми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.200-207.
22) Особливості взаємодії слідчого з державними органами, підприємствами, установами та організаціями під час провадження у справах, що пов'язані з участю іноземців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.207-217.
23) Злочинність студентської молоді: причини, умови, профілактика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.217-221.
24) Сучасний стан та основні тенденції розвитку інституту державної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.222-227.
25) Окремі аспекти інформаційного забезпечення в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.227-231.
26) Щодо теоретичного визначення поняття «оперативно-розшукова інформація» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.23-29.
27) Функціональні аспекти діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.232-235.
28) Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.236-245.
29) Правові підстави здійснення контролю за додержанням правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.245-249.
30) Сутність, особливості та місце державної податкової служби у системі правоохоронних органів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.249-256.
31) Формування Рахункової палати України та Рахункової палати Верховоної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми теорії та практики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.256-264.
32) Деякі аспекти еволюції конституційного регулювання військової служби в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.264-269.
33) Адміністративна реформа в Україні: деякі здобутки та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.270-275.
34) Адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави: поняття, зміст та напрямки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.275-281.
35) Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.281-286.
36) Категорія «законність» у радянській науці адміністративного права (40–80-ті роки ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.286-292.
37) Погроза в кримінальному праві України (питання теорії та практики) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.29-37.
38) Кваліфікація адміністративних проступків, пов’язаних з порушенням правил користування державними номерними знаками автотранспортних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.292-300.
39) Особливості адміністративно-правового режиму закритого адміністративно-територіального утворення Російської Федерації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.301-307.
40) Забезпечення особистої безпеки суддів як один із напрямків діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.307-314.
41) Приватизація як об'єкт адміністративно-правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.314-321.
42) Окремі проблеми застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками ветеринарної міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.321-326.
43) Правовий режим майна релігійних організацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.327-330.
44) Належний суд як одна з передумов справедливого та неупередженого судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.331-336.
45) Філософія християнської релігії щодо захисту права власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.336-343.
46) Етапи становлення податкової системи України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.343-348.
47) Юридична природа відносин з виконання заповіту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.348-359.
48) Набуття (придбання) та виникнення права власності як різні правові явища // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.359-364.
49) Основні проблеми кодифікації сімейного права Другої Речі Посполитої // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.364-372.
50) Організаційні засади функціонування системи протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.37-44.
51) Заходи щодо підвищення ефективності дії трудового законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.373-383.
52) Напрямки вдосконалення законодавства, що регламентує розгляд службово-трудових спорів працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.383-392.
53) Перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.392-395.
54) Нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.398-404.
55) Особливості прийняття рішення щодо вступу в Харківський національний університет внутрішніх справ та ставлення курсантів до обраної професії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.405-415.
56) Роль компетентністного підходу у професійній підготовці працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.413-418.
57) Правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст процесуальної діяльності суду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.44-52.
58) Спеціальні гарантії здійснення компетенції поліцією в країнах континентальної правової сім’ї (загальнотеоретична характеристика на прикладі Польщі) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.53-60.
59) Особливості застосування контрзаходів у механізмі врегулювання спорів СОТ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.60-67.
60) Нормотворчий аспект у діяльності ОВС як складова забезпечення реальності прав і свобод громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.67-72.
61) Діяльність прокуратури щодо нагляду за додержанням прав та свобод людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.72-78.
62) Договори міни та купівлі-продажу в античних державах Північного Причорномор’я (історико-правове дослідження) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.79-85.
63) Напрямки управління внутрішніми справами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.8-14.
64) Про особливості правового становища білоруської національної меншини у міжвоєнній Польщі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.86-90.
65) Теоретичні основи та практичне втілення парламентаризму в УНР, гетьманату П. Скоропадського, Директорії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.90-100.
 
Пошук в електроному каталозі