1) Дія норм адміністративного права у просторі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .—
2) Криміналістичне документознавство: практ. посіб. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов; за заг. ред. В. В. Бірюкова. – К.: Вид. Паливода А. В., 2007. – 332 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .—
5) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .—
6) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .—
8) Психічні стани потерпілих-жінок від насильницьких злочинів як основа формування їхніх показань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 104-109.
9) Типові ситуації проведення очної ставки при розслідуванні зґвалтувань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 109-113.
10) Організаційно-правові заходи протидії торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 113-118.
11) Використання криміналістичних рекомендацій при розгляді справ у цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 118-123.
12) Об’єкт злочину, передбаченого ст. 391 Кримінального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 123-131.
13) Енергія як предмет злочину, передбаченого ст. 188-1 Кримінального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 131-138.
14) Математичне моделювання – основа методики тактичних розрахунків щодо оптимізації дій сил і засобів ОВС у спеціальних операціях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 138-143.
15) Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 144-146.
16) Структура диспозиции норм кримінально-процесуального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 146-156.
17) Тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 156-162.
18) Критерії співвідношення ефективності застосування вогнепальної зброї та особистої безпеки працівників міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 162-169.
19) Фактори, що впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв транспортних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 169-176.
20) Система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 177-182.
21) Природа людини в контексті цивілізаційного підходу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 18-27.
22) Делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування: сутність, особливості та види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 182-189.
23) Методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 190-197.
24) Проблеми податкового аудиту фіктивних суб’єктів господарської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 197-204.
25) Удосконалення підходів до оцінки державного регулювання розвитку людського капіталу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 204-210.
26) Поняття боротьби з організованною злочинністю: управлінський підхід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 210-224.
27) Особливості захисту прав громадян в адміністративному судочинстві в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 224-229.
28) Кореспондуючі права і обов’язки громадянина та працівника міліції: поняття й види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 229-236.
29) Правові основи внутрішньосистемних відносин в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 236-244.
30) Еволюція європейського міждержавного митного співробітництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 244-251.
31) Інформаційно-аналітична робота в діяльності дільничих інспекторів міліції щодо попередження правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 251-257.
32) Наявність достатньої адміністративної процедури як самостійна гарантія прав і свобод громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 257-263.
33) Реалізація права на правову допомогу в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 263-268.
34) Місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 268-273.
35) До питання співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 27-31.
36) Особливості окремих обмежень майнових прав фізичних осіб щодо житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 274-208.
37) Правова природа договору з надання правової допомоги // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 280-285.
38) Деякі правові аспекти підставності та строків захисту прав учасниками відносин з комунальних послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 286-292.
39) Проблеми правової охорони комп’ютерних програм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 292-299.
40) Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 299-307.
41) Квазізобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 307-312.
42) Зміст інституту тягаря утримання майна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 312-318.
43) Специфіка обмеження права приватної власності на житло // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 318-324.
44) Особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 32-36.
45) Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 324-331.
46) Зміст та поняття депозитного ресурсу комерційного банку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 331-338.
47) Договір зберігання транспортних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 338-344.
48) Правове регулювання набуття прав власності на майно боржника, виставленого на аукціоні (публічні торги) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 344-349.
49) Поняття та особливості фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» як юридичної особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 349-359.
50) Проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 359-367.
51) Співвідношення права та моральності у поглядах М.К. Ренненкампфа // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 36-40.
52) Договір про надання юридичних послуг: особливості правової моделі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 367-376.
53) Правочин, що порушує публічний порядок, як беззаперечно недійсний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 376-383.
54) Сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 384-386.
55) Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 389-398.
56) Удосконалення законодавства про надра // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 398-403.
57) Сутність диференціації кримінально-процесуальної форми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 40-47.
58) Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю: питання термінології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 404-410.
59) Деякі питання припинення права загального природокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 411-415.
60) Діяльність у галузі автомобільного транспорту як загроза екологічній безпеці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 415-421.
61) Філософсько-правові погляди Жака Марітена // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 422-430.
62) «Діти вулиці»: сприйняття ризику і мотиви ризикованої поведінки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 430-434.
63) Функціональність традицій навчально-виховного процесу ХНУВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 434-443.
64) Ситуація слідчої дії: поняття та види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 47-53.
65) Державно-правовий статус жінки в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 54-61.
66) Застосування зброї суб’єктами публічного управління за законодавством царської Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 61-67.
67) Початки творення тоталітарної партії в Україні (1918–1920 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 67-73.
68) Правоохоронна діяльність: соціальна природа та сутність (філософсько-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 7-18.
69) Виборча система в Україні: пошук оптимальної моделі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 73-84.
70) Роль президента Польщі в системі вищих органів влади під час і після вступу країни в Європейський Союз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 84-91.
71) Геополітичні особливості миротворчої діяльності в СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 91-97.
72) Реалізація конституційного принципу рівноправності у призові громадян України на строкову військову службу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 97-103.
 
Пошук в електроному каталозі