1) Кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .—
2) Про роль особистісного фактора в історії : Шаповал Ю. Доля як історія. – К.: Ґенеза, 2006 – 448 с.: іл. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .—
5) Наші ювіляри // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .—
6) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .—
8) Шляхи вдосконалення діяльності підрозділів міліції громадської безпеки щодо попередження правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.102-106.
9) Об’єкт порушення правил адміністративного нагляду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.107-113.
10) Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.113-118.
11) Реалізація цілей покарання при звільненні від покарання з випробуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.119-123.
12) Особливості охорони громадського порядку й забезпечення громадської безпеки ОВС України при реалізації громадянами права на свободу совісті й віросповідання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.124-129.
13) Процесуальні етапи розшукової діяльності слідчого // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.129-133.
14) Оперативно-розшукова інформація: до визначення поняття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.13-19.
15) Класифікація складів злочинів за предметом злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.133-143.
16) Тактичні особливості перевірки показань на місці в окремих ситуаціях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.144-150.
17) Зразки почерку та підписів у системі зразків порівняння: поняття і класифікація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.150-155.
18) Кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.156-162.
19) Використання службово-розшукових собак в оперативно-розшуковій діяльності: історичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.162-173.
20) Про підвищення ефективності використання криміналістичного обліку суб'єктивних портретів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.173-178.
21) Деякі правові проблеми взаємодії державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.178-183.
22) Роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.184-188.
23) Попереджувально-профілактична діяльність оперативних підроділів Департаменту внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.188-194.
24) Деякі аспекти забезпечення прав обвинуваченого та підозрюваного у світлі міжнародних стандартів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.194-199.
25) Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.20-25.
26) Сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.200-207.
27) Сутність та місце Міністерства внутрішніх справ України у системі органів виконавчої влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.207-212.
28) Процедури прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.213-218.
29) Сполучення формальних і неформальних компонентів організаційної структури підрозділів ОВС як один із чинників підвищення ефективності їх діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.218-224.
30) Теоретичні засади адміністративних процедур // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.225-235.
31) Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.235-241.
32) Місце митного права в правовій системі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.241-247.
33) Види та класифікація адміністративних правопорушень у сфері земельних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.247-251.
34) Значення психологічного та вікового розвитку особи неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.251-258.
35) Правові аспекти удосконалення правового статусу природоохоронної прокуратури України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.258-266.
36) Особистість як суб’єкт державного й правового творення: мета і ресурси // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.26-30.
37) Контрольно-наглядові управлінські процедури в органах прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.267-275.
38) Особливості планування діяльності дільничих інспекторів міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.276-283.
39) Організаційні засади та форми координаційної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.283-288.
40) Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.288-297.
41) Сутність, поняття і напрямки взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю у процесі правозахисної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.297-302.
42) Конституційний принцип забезпечення доведеності вини, його зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.30-37.
43) Загальна характеристика стандартів Європейського Союзу в сфері доступності судового захисту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.303-309.
44) Діяльність спеціалізованого суду Німеччини з вирішення сімейних спорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.309-315.
45) Види цивільних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.315-323.
46) Визначення поняття «право інтелектуальної власності» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.323-328.
47) Проблемні аспекти визначення автора твору архітектури в законодавстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.328-335.
48) Обмеження майнових прав фізичних осіб (ретроспективний аналіз цивільного права дореволюційного періоду) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.335-343.
49) Конституційні засади вільного використання об’єктів авторського права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.343-348.
50) Адміністративно-господарські санкції як одна із форм господарсько-правової відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.348-354.
51) Захист прав споживачів при теплопостачанні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.354-359.
52) Здійснення цивільних прав адвокатами при наданні ними послуг клієнтам за чинним законодавством // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.359-364.
53) Правочини з вадами волі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.364-369.
54) Поняття належної реклами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.369-376.
55) Класифікація гарантій депутатської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.37-47.
56) Причини існування інституту тягаря утримання майна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.376-382.
57) Деякі основні поняття ринку фінансових послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.382-389.
58) Зайнятість населення як одна з основних проблем європейського співтовариства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.390-395.
59) Особи старших вікових груп як важлива складова трудових ресурсів сучасної держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.395-400.
60) Правове регулювання використання хімікатів в історії законодавства Європейського Союзу про охорону навколишнього середовища // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.401-407.
61) Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.407-415.
62) Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.416-419.
63) Дослідження готовності працівників міліції до дій в екстремальних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.420-430.
64) Правове становище захисника в міжнародному кримінально-процесуальному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.48-52.
65) Статус платника податку з доходів фізичних осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.53-58.
66) Притримання: зміст правовідношення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.58-65.
67) Співвідношення структурних елементів податкового обов'язку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.65-73.
68) Національна ідея та глобалізація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.74-78.
69) Роль конституційних звичаїв у закріпленні форми правління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.78-85.
70) Методологія дослідження механізму протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.8-13.
71) Інститути античної демократії на українських теренах: історико-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.85-92.
72) Становлення та історичний розвиток кримінальної відповідальності за викрадення (середина XVIII – початок XX ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.92-97.
73) Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів у банківській сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.98-102.
 
Пошук в електроному каталозі