1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .—
4) Новини наукового життя Університету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .—
6) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .—
7) Магдебурзьке право як елемент становлення місцевого самоврядування в українських містах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.102-107.
8) Контроль за пресою в умовах формування тоталітарного режиму в Україні (1926-1932 гг.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.107-112.
9) Позбавлення волі та альтернативні йому види покарання у вітчизняному кримінальному праві (друга половина XVII ст. – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.112-119.
10) Погляди І. Гаспринського на проблему правосуддя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.119-123.
11) Становлення спортивних об’єднань до ХІХ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.124-133.
12) Закономірні зв'язки у системі механізму протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.134-142.
13) Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристика вбивств із розчленуванням трупа // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.142-149.
14) Міжнародні та національні механізми протидії фальшивомонетництву: сучасний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.149-155.
15) Сутність і обсяг поняття «юридичні колізії» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.15-20.
16) Принцип гласності як засіб забезпечення конституційних прав особи у кримінальному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.155-160.
17) Стійкість як ознака організованого злочинного об'єднання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.160-169.
18) Прийняття тактичних рішень у процесі розслідування злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.169-172.
19) Психічне насильство як спосіб вчинення злочину, його види та форми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.172-178.
20) Використання технічних засобів при дослідженні місця вчинення злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.179-183.
21) Взаємодія правоохоронних органів з банками, контролюючими та наглядовими органами при розслідування злочинів у банківській сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.184-191.
22) Специфіка доказування у справах про вбивства, вчинені неповнолітніми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.191-199.
23) Роль прокурора на досудовому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.199-204.
24) Юридичні факти в механізмі досягнення мети правового регулювання цивільних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.20-30.
25) Попередження злочинів на досудовому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.204-208.
26) Державна політика України в боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.208-212.
27) Проблеми методології дослідження впливу сезонного чинника на стан громадського порядку в курортних регіонах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.212-216.
28) Страх перед злочинністю: напрямки зарубіжних досліджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.217-221.
29) Спеціальний примус, що застосовується міліцією при здійсненні адміністративного нагляду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.222-228.
30) Мета та види адміністративних стягнень у контексті реформування інституту адміністративної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.228-233.
31) Правове регулювання відомчого контролю в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.234-240.
32) Провадження в справах про адміністративні проступки за Адміністративним кодексом УРСР // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.240-246.
33) Патрульна служба МВС України: деякі аспекти функціонування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.246-252.
34) Щодо проблеми здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.252-258.
35) Система органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.259-264.
36) Створення підрозділів патрульної служби МВС України як чинник реформування міліції громадської безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.265-270.
37) Класифікація управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.270-276.
38) Колізійні питання спадкового права у сучасному українському законодавстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.277-284.
39) Позов - основна форма захисту цивільних прав у суді // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.284-292.
40) Щодо конституційного захисту земельних відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.292-295.
41) Правове регулювання права комунальної власності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.295-302.
42) Поняття та ознаки послуги з управління багатоквартирним будинком // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.303-308.
43) Страхування депозитних вкладів населення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.308-314.
44) Вичерпання національних засобів правового захисту як умова прийнятності скарги: практика Європейського суду з прав людини потребує перегляду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.31-36.
45) Правоздатність вищого навчального закладу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.314-321.
46) Відмова від спадщини як особлива правомочність зі здійснення права на спадкування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.321-326.
47) Джерела регулювання договору морського страхування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.326-331.
48) Пред'явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.331-338.
49) Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.338-341.
50) Упровадження положень статті 10 Конституції України в навчальний процес ХНУВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.342-346.
51) Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.346-350.
52) Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.350-356.
53) Удосконалення професійної підготовки працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.356-360.
54) Цивільний, громадянський та громадський контроль: до визначення понять // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.36-43.
55) Філософія в сучасній системі освіти правоохоронця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.360-364.
56) Юридична природа гарантій депутатської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.43-53.
57) Гласність як основний принцип діяльності контрольно-рахункових органів: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.53-59.
58) Питання правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.59-67.
59) Правові засади забезпечення прав людини на сприятливе навколишнє середовище на міжнародному рівні та в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.67-70.
60) Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.7-15.
61) Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.70-78.
62) Правова регламентація договору позики в античних державах Північного Причерномор'я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.79-85.
63) Основні аспекти правового регулювання міжнародних відносин у Східному Середземномор'ї в період античності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.85-91.
64) Правовий режим земель за проектами Положень комітетів з покращення побуту поміщицьких селян лівобережних українських губерній (Харківська,Чернігівська, Полтавська) середини ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.91-96.
65) Система покарань у кримінальному праві Гетьманщини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. (за судовою практикою) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35 .— С.97-102.
 
Пошук в електроному каталозі