1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .—
3) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .—
4) Нащі автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .—
5) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .—
6) Правовий статус службовців органів міського самоврядування в Російській імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах органів самоврядування Луганська) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.106-111.
7) Децентралізація державного управління в России (лютий - листопад 1917 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.111-116.
8) Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— C.117-123.
9) Імплементація міжнародних норм з прав людини у законодавство України: деякі теоретичні аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.12-19.
10) Завершення боротьби з «правою опозицією» (1930 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.124-132.
11) Х. Раковський у державотворенні Радянської України: боротьба проти автономізації України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.132-140.
12) Харківське українське наукове юридичне товариство в період національного державотворення 1917-1918 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.140-145.
13) Становлення і розвиток міжнародного кримінального права як науки про міжнародні злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.145-150.
14) Нормативно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.151-156.
15) Із історії впровадження суду присяжних в ході судової реформи 1864 року // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.156-165.
16) Довічне позбавлення волі: проблеми правового регулювання та практика виконання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.166-174.
17) Щодо питання про мотиви викрадення людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.174-182.
18) Типові сліди злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.182-189.
19) Забезпечення доведеності вини – конституційний принцип кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.19-25.
20) Слідчо-оперативна группа: правовий иа організаційний аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.190-195.
21) Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.196-201.
22) Проблемні питання закриття кримінальної справи суддею у стадії попереднього розгляду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.201-205.
23) Сучасний зміст міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.205-211.
24) Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.211-216.
25) Деякі проблеми визначення функцій ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.216-221.
26) Окремі питання управління у Стародавньому Римі та їх місце в історії адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.222-229.
27) Деякі проблеми підвищення ефективності заходів адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.229-235.
28) Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.235-240.
29) Адміністративна юстиція як засіб захисту прав громадян від «правового свавілля» органів державного управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.240-248.
30) Щодо проблеми правового регулювання порядку придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання деяких об'єктів дозвільної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.248-254.
31) Поняття цивільно-правового регулювання суспільних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.25-37.
32) Історико-правовий аспект створення та розвитку спеціальних підрозділів міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.254-262.
33) Принципи апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.262-269.
34) Прикордонна кооперація: єврорегіони як мости комунікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.270-276.
35) Теоретичні засади формування стратегії державної інвестиціонної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.276-282.
36) Профорієнтаційна робота в органах державної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.282-287.
37) Принципи, стадії та правове регулювання управлінських процедур в органах прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.287-295.
38) Підвищення якості навчання завдяки ефективності контролю знань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.295-302.
39) Ефективність інформаційної взаємодії правоохоронних органів з громадськістю: нормативно-правові засади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.302-309.
40) Організаційно-правові механізми забезпечення соціальних гарантій в охороні здоров’я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.309-318.
41) Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.318-323.
42) Методи і норми міжнародного приватного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.324-330.
43) Конструкція способів забезпечення виконання зобовязань у цивільному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.330-337.
44) Особливості організаційно-правової форми вищих навчальних закладів приватної форми власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.338-343.
45) Становлення інституту відшкодування моральної шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.344-353.
46) Походження цивільно-правових термінів «торги» і «тендер» та їх сучасне тлумачення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.353-358.
47) Принцип справедливості при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.359-364.
48) Сутність та система професійного навчання персоналу органів прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.364-372.
49) Застосування кримінального права в системі форм реалізації права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.37-44.
50) Загальні проблеми нормативно-правового забезпечення працевлаштування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.373-377.
51) Взаємодія природоохоронних підрозділів прокуратури з іншими державними органами щодо збору та аналізу екологічно інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.378-383.
52) Формування змісту світоглядних засад філософії права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.384-391.
53) Показники оцінки соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.391-397.
54) Парламентське право: регулює чи декларує? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.398-402.
55) Система ознак правової держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.44-50.
56) Гарантії виборчих прав громадян України і досвід їх реалізації в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.50-58.
57) Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на реабілітацію жертв зловживання владою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.58-65.
58) Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.66-72.
59) Об’єкт правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.72-77.
60) Поняття та сутність джерел міжнародно-правового регулювання праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.78-83.
61) Проблема співвідношення цілей і засобів у правоохоронній діяльності: соціолого-правовий аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.8-12.
62) Організаційна та функціональна структура слідчих підрозділів ОВС України: загально-теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.83-88.
63) Міжнародно-правові стосунки елленів та скіфів у північнопонтійському регіоні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.89-97.
64) Організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.97-106.
 
Пошук в електроному каталозі