1) Законодавство країн СНД про відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
2) Від права античності до права сучасності : Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.). Монографія. Харків: Парус, 2006. – 325 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
5) Новини наукового життя Університету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
6) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
8) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .—
9) Сутність та види ситуацій перевірки показань на місці на досудовому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.104-109.
10) Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.11-16.
11) Поняття міжнародного розшуку, арешту та конфіскації одержаних злочинним шляхом грошових коштів та майна: окремі кримінально-процесуальні аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.110-114.
12) Способи злочинної інтеграції в інституті співучасті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.114-124.
13) Цілі та форми залучення фахівців захисником // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.124-130.
14) Психічне насильство у кримінальному праві: поняття та ознаки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.130-134.
15) Сучасні проблеми застосування засобів дистанційного сканування при розкритті злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.134-138.
16) Особливості об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 330 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.138-143.
17) Деякі питання еволюції наукових поглядів на інститут адміністративної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.144-151.
18) Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються міліцією в процесі здійснення адміністративного нагляду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.152-159.
19) Судовий контроль при розгляді справ про адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.159-165
20) Деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.165-171.
21) Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.17-22.
22) Короткий нарис державної адміністрації у Візантійській імперії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.171-177.
23) Про значення правової культури для забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процессі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.177-182.
24) Профілактика правопорушень серед неповнолітніх на залізничному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.182-187.
25) Компетенція суб'єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.188-194.
26) Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.194-199.
27) Організаційно-правові питання реалізації господарської компетенції місцевих державних адміністрацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.199-206.
28) Службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.207-212.
29) Правові принципи проведення податкових перевірок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.212-222.
30) Адат як джерело права мусульманських народів, що проживають в країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.22-27.
31) Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.222-230.
32) Нелегальна міграція: чинники та масштаби у сучасній України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.230-235
33) Порівняльна характеристика європейської та американської моделей імміграції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.235-243.
34) Прблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.244-251.
35) Проблема розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави Україна та юридичних осіб з державною участю в міжнародному приватному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.251-258.
36) Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об'єкта авторського права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.258-265.
37) Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності договірних зобов'язаннях за Цивільним кодексом України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.265-273
38) Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у «Маніфесті комуністичної партії» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.27-31.
39) До проблеми вільного використання об'єктів авторського права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.273-279
40) Свобода переговорів при укладенні договору та її правові обмеження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.279-287
41) Чи є принцип змагальності в окремому провадженні? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.287-292
42) Правова природа держави як суб'єкта права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.292-298.
43) Особливості правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.299-304.
44) Заходи примусу в цивільному процесуальному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.304-308.
45) Захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції у системі МВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.309-316.
46) Роль рішень Конституційного Суду та постанов Пленуму Верховного Суду України у реалізації міжнародних стандартів у трудовому законодавстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.317-324.
47) Щодо визначення поняття масових заходів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.32-38.
48) Історичні передумови і об'єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.324-332.
49) Визначення поняття «ринок праці» у сучасній науці трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.332-336.
50) Співвідношення міжнародного приватного і національного права у сфері регулювання трудових правовідносин працівників-мігрантів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.337-341.
51) Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.342-347.
52) Професійна ідентифікація особистості у правоохоронній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.347-354.
53) Удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.38-45.
54) Боспоро-римські взаємини у другій половині I ст. до н.е. – третій чверті III ст. н.е.: історико-правове дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С46-53.
55) Ради України в умовах зміцнення тоталітарного режиму (1929-1933 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.53-66.
56) Історико-правова характеристика податкової системи України напередодні Великої Вітчизняної війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.66-71.
57) Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.7-11.
58) Набуття майна одиницями територіального самоврядування Республіки Польща // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.71-77.
59) Профілактична діяльність слідчого у справах про злочини, пов'язані з незаконним використанням бюджетних коштів службовими особами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.78-82.
60) Характеристика способів використання підроблених документів при вчиненні злочинів у сфері підприємництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.82-87.
61) Типові слідчі ситуації розслідування вбивств, учинених неповнолітніми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.96-104.
 
Пошук в електроному каталозі