1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .—
4) Предпосылки и факторы возникновения политико-правовых идей в сфере уголовного наказания в Украине в последней четверти XVIII в. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.102-108.
5) Причини депортацій народів СРСР як об’єкт історико-правового дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.108-111.
6) Кадри податкових органів УСРР у роки НЕПу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.111-118.
7) Охорона праці і техніка безпеки в промисловості України в роки нової економічної політики (1921–1929 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.118-122.
8) Правові засади прямого оподаткування в УСРР у роки НЕПу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.122-127.
9) Проблема смертной казни в работах А. Ф. Кистяковського // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.128-134.
10) Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.136-143.
11) Місце та роль прокуратури в системі державної влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.14-19.
12) Підстави для класифікації юридичних гарантій у трудовому праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.143-146.
13) Підстави виникнення суб’єктивного права на моральне і матеріальне стимулювання працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.146-149.
14) Окремі організаційно-правові проблеми охорони озонового шару // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.149-152.
15) Соціум злочинців: системно-структурні характеристики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.153-158.
16) Застосування соціологічних досліджень у вивченні латентних процесів незаконного обігу наркотиків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.158-163.
17) Використання методу нестандартизованого інтерв’ю в оцінці взаємодії міліції та населення (на прикладі експерименту «Introducing Community Policing in Ukraine» в Комінтернівському районі м. Харкова і Дергачівському районі Харківської області) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.163-168.
18) Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.169-173.
19) Актуальні питання лінгвістичної підготовки майбутніх правоохоронців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.173-178.
20) Системный подход к организации управления факультетом (на примере Крымского юридического института Национального университета внутренних дел) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.178-182.
21) Загальні питання характеристики відомчих закладів освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.183-187.
22) Особливості правового регулювання проходження практики та стажування в підрозділах ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.187-194.
23) Перспективи здійснення судової реформи в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.19-23.
24) Правовий статус суб’єктів навчально-виховного процесу в сфері початкової професійної підготовки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.194-200.
25) Деякі позитивні аспекти використання модульного принципу навчання іноземній мові студентів Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України й ВНЗ системи МВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.200-204.
26) Нормативно-правове забезпечення управління післядипломною освітою як засіб вирішення важливої соціальної проблеми – професіоналізму працюючих // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.204-208.
27) Процесуальні і правові особливості механізму затримки особи по підозрі в скоєнні злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.209-212.
28) Організаційно-правові проблеми здійснення податкового контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.213-218.
29) Мовна підготовка – невід’ємна складова частина фахової підготовки юриста // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.219-221.
30) Управління та організація як складові частини процесу забезпечення безпеки дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.221-225.
31) Нормативно-правове забезпечення державної політики стосовно жінок у сфері зайнятості та його відповідність сучасним вимогам // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.23-29.
32) Яким бути Статуту бойової служби органів внутрішніх справ України? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.3-7.
33) Про розуміння сутності та системи принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.30-34.
34) Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.34-40.
35) Про деякі особливості застосування поняття сильного душевного хвилювання в законодавстві, теорії та судовій практиці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.40-47.
36) Концепція боротьби з податковою та кредитно-фінансовою злочинністю як правовий захід спеціально-кримінологічного попередження фінансової злочинності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.47-53.
37) Проблеми класифікації зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.53-59.
38) О необходимости правового мониторинга действующего законодательства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.59-69.
39) Поняття та особливості адміністративної відповідальності у сфері земельних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.69-72.
40) Особливості адміністративної відповідальності у сфері митної справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.72-76.
41) О принципах современного гражданского права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.76-82.
42) Концепція захисту прав і свобод людини в адміністративно-юрисдикційній діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.8-13.
43) Судовий контроль за арбітражними рішеннями у міжнародному цивільному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.82-87.
44) К вопросу о «белых пятнах» в курсе истории государства и права Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.88-92.
45) Практика впровадження радянського законодавства про релігійні культи у другій половині 50-х рр. ХХ ст. (на матеріалі православної церкви в Донецькому регіоні) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 2 .— С.92-102.
 
Пошук в електроному каталозі