1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .—
4) К вопросу о создании системы мер по преодолению противодействия расследованию // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.104-107.
5) Ефективність превентивної функції рішень Європейського Суду з прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.108-113.
6) Початковий етап розслідування злочинів у сфері реалізації корпоративних прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.113-121.
7) Захисник на досудовому слідстві: адвокат чи фахівець у галузі права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.121-125.
8) Загальні та специфічні ознаки правової культури працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.125-129.
9) Ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.129-135.
10) Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.135-140.
11) Поняття договору охорони та його місце в системі цивільно-правових зобов’язань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.141-146.
12) Гарантії при наданні державної допомоги сім’ям з дітьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.146-152.
13) Щодо класифікації причин конфліктів в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.152-157.
14) Поліграф як засіб криміналістичної техніки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.157-160.
15) Поняття й сутність злочинів, що скоюються у сфері службової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.16-22.
16) Формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.160-163.
17) Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.164-170.
18) Деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.170-176.
19) Система юридичних гарантій суб’єктивних прав громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.176-179.
20) Межі дії патенту України на пристрій, спосіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.179-182.
21) Ідея представницького правління у Дж. Мілля і Б. М. Чичеріна (порівняльний аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.183-188.
22) Прокурорський нагляд за законністю застосування заходів дисциплінарної відповідальності до осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.188-190.
23) Специфіка кримінологічної ситуації в курортних регіонах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.22-28.
24) Характеристика злочинів, які посягають на життя при трансплантації органів і тканин людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.28-33.
25) Перспективи використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.3-6.
26) Використання технічних засобів у діяльності Державної служби охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.33-37.
27) Проблема свободи в контексті західної традиції права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.38-43.
28) Принципи контролю у державному управлінні безпекою дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.44-48.
29) Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність прокуратури України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.48-54.
30) Проблема целевой причинности в философии и уголовном праве // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.54-60.
31) Характерні особливості татуювання у засуджених осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.6-8.
32) Автор як суб’єкт творчості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.60-65.
33) Понятие следственной деятельности: криминалистический и психологический аспекты // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.65-72.
34) Следователь и средства массовой информации: проблемы взаимодействия и противостояния // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.72-78.
35) Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю (теоретичний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.78-82.
36) Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: криминалистическая характеристика преступной деятельности // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.8-16.
37) Кримінально-процесуальний статус учасників провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.82-87.
38) Окремі аспекти прокурорського нагляду як одного із заходів забезпечення законності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.87-92.
39) Особливості початкового етапу розслідування масових заворушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.92-98.
40) Специфічні риси та функції актів офіційного тлумачення законів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.99-104.
 
Пошук в електроному каталозі