1) Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .—
4) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .—
5) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .—
7) Тенденції та етапи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.104-109.
8) Деякі проблеми правового регулювання заходів адміністративного припинення спеціального призначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.109-115.
9) Формування і дія кримінально-правових норм у механізмі правового регулювання державних фінансів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.116-121.
10) Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.12-15.
11) Деякі спірні питання щодо поняття «службова особа» у кримінальному законодавстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.121-125.
12) Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.126-131.
13) Використання інформації, одержаної від негласних джерел, для отримання доказів у кримінальному процесі зарубіжних країн // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.131-138.
14) Проблеми визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.138-143.
15) Особливості визначення допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.144-147.
16) Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.147-152.
17) Щодо методів правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопорядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.15-22.
18) Перегляд постанов суду у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.152-156.
19) Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.156-160.
20) Процесуальна самостійність і незалежність слідчого // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.160-164.
21) Онтологічні та гносеологічні ознаки причинного зв’язку у контексті проблем кримінального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.165-170.
22) Договір як джерело західного права (до постановки проблеми) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.170-174.
23) Поняття та предмет прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.174-179.
24) До питання про варіантність правової свободи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.180-184.
25) Предмет обґрунтування кримінально-процесуальних рішень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.184-189.
26) Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: поняття та види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.189-194.
27) Деякі проблеми основ логічної форми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.194-200.
28) Моделі ефективності діяльності публічних організацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.201-205.
29) Установчо-дозвільне провадження як вид дозвільного провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.205-210.
30) Щодо предмета міжнародного адміністративного права (на прикладі операцій на користь миру) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.210-213.
31) Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.213-218.
32) До визначення поняття профілактичної діяльності слідчого // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.218-221.
33) Деякі аспекти профілактики злочинів та інших правопорушень серед неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.22-29.
34) Право сецесії в контексті суверенітету держави і суверенітету нації: теорія і практика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.221-228.
35) Озброєність як ознака бандитизму за кримінальним правом України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.228-233.
36) Судовий контроль як особлива конституційна форма реалізації судової влади України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.233-239.
37) Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.239-247.
38) Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.247-251.
39) Правове регулювання стягнення податків та неподаткових платежів в античних державах Північного Причорномор’я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.252-261.
40) Зміни правових основ розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії на початку ХХ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.261-266.
41) Актуальні проблеми досліджень історії аграрних відносин доби Української революції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.266-273.
42) Правове становище Кримського улусу в складі Золотої Орди // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.274-278.
43) Проект Конституції Української держави члена проводу ОУН М. Сціборського // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.278-283.
44) Історія становлення казни у цивільному праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.283-290.
45) Тактичні операції при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.29-33.
46) Ідейні витоки українського державотворення (з історії західної політико-правової доктрини) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.290-299.
47) Українська національна ідея – фундамент національної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.299-305.
48) Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.3-7.
49) Конституційно-правовий процес утвердження інституту омбудсмана в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.305-310.
50) Концепція перехідного періоду крізь призму транзитології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.314-324.
51) Господарсько-правові способи організації деяких програм сприяння економічному росту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.325-329.
52) Цивільно-правові аспекти якості вищої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.329-333.
53) Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.333-340.
54) ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.34-36.
55) Банківські платіжні картки як засіб попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.340-345.
56) Юридична характеристика договору реклами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.345-350.
57) Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.351-356.
58) Генезис і поняття договору оренди земельної ділянки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.356-363.
59) Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антисуспільну діяльність згідно з новим КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.36-38.
60) Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.364-369.
61) Вирішення службово-трудових спорів у порядку підлеглості: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.369-373.
62) Нормативно-правове забезпечення здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.374-379.
63) Організаційно-правове забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.380-381.
64) PR-діяльність ОВС в екстремальних ситуаціях: громадянська непокора (методичні нотатки до викладання теми) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.382-385.
65) Використання методу моделювання психологічних ускладнень на заняттях з фізичної підготовки міліціонерів Державної служби охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.386-389.
66) Демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному університеті внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.389-393.
67) Взаємодія слідчого з експертом при проведенні судових експертиз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.39-44.
68) Виховна робота у вищому навчальному закладі МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.393-398.
69) Наступність поколінь у справі фізичної підготовки військових // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.398-402.
70) Чи може Державна податкова адміністрація України бути суб'єктом державного фінансового моніторингу? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.403-407.
71) Підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ – невід’ємна складова збереження їх професійного ядра // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.407-411.
72) Поняття і правові основи міжнародного розшуку злочинців, який здійснюється в системі Інтерполу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.44-49.
73) Спецкомплекти технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.49-54.
74) Тіньова економіка як джерело живлення корупції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.54-61.
75) Тактичні прийоми подолання протидії осіб, що проходять у справі, при доборі в них зразків почерку і підписів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.62-67.
76) Врегулювання міжетнічних конфліктів як один з напрямків діяльності ООН // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.67-72.
77) Нові підходи в організації боротьби з контрабандою наркотиків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.7-11.
78) Деякі питання зниження токсичності і забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.72-75.
79) Кримінально-правові аспекти визначення насильницьких злочинів, вчинених стосовно жінок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.75-80.
80) Загальні тенденції розвитку управління спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.80-85.
81) Інформація про злочин: її використання як доказ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.85-90.
82) Особливості діяльності місцевої міліції щодо забезпечення екологічної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.90-94.
83) Суб’єкти адміністративної відповідальності: проблеми визначення та правового закріплення системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.95-99.
84) Сучасні питання застосування штрафу на місці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.99-104.
 
Пошук в електроному каталозі