1) Нормалізована формула знаходження сили аргументу з незалежними резонами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
2) Російська історіографія історії України очима українських істориків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
3) Спроба політичного осмислення української історії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
4) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
5) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
6) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
7) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
8) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .—
9) Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав людини в пострадянських республіках (порівняльний аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.103-107.
10) Об’єктивні ознаки дійового каяття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.107-112.
11) Злочини проти державних фінансів: механізм побудови кримінально-правових санкцій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.11-14.
12) Теорія легітимації О. Хеффе // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С113-118.
13) Виникнення ранніх філософських концепцій боротьби зі злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.118-122.
14) Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.122-126.
15) Теоретичні проблеми здійснення права на захист // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.126-131.
16) Щодо розмежування понять «адміністративна юстиція» та «адміністративна юрисдикція» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.131-135.
17) Санкція як законодавчі межі призначення покарання за кримінальним правом України та США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.135-140.
18) Регіональна система джерел права (на прикладі Європейської правової системи) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.140-144.
19) Законність та дисципліна у сфері оподаткування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.144-148.
20) Правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності та правопорядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.148-155.
21) Причини та передумови виникнення проблеми легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.15-24.
22) Забезпечення реалізації принципу законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.155-159.
23) Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.160-164.
24) Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.164-167.
25) Особливості адміністративно-правового регулювання державно-управлінських відносин у транспортній системі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.167-174.
26) Інтерпретаційні схеми процесу розвитку систем безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.174-182.
27) Роль неурядових організацій у формуванні ґендерної політики в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.183-193.
28) Поліцейська корупція: кримінологічний зміст та визначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.19-24.
29) Правові і організаційні аспекти соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.193-198.
30) Проблеми удосконалення управління видавничою справою в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.198-202.
31) Заходи державної виконавчої влади щодо поліпшення охорони праці на підставі оцінювання працездатності робочої сили регіону // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.202-205.
32) Особливості правового статусу керівника в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.206-209.
33) Про склад і компетенцію боярської думи Київської Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.210-217.
34) Виникнення казенних палат в Україні та організаційно-правові засади їх діяльності в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.218-224.
35) Формування ринку цінних паперів у Російській імпері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.224-228.
36) Проект Адміністративного кодексу УРСР 1967 року: історія та сучасність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.228-233.
37) Основні засади діяльності інституту омбудсмана // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.233-240.
38) Проблеми наркотизму на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.24-27.
39) Конституційний Суд України – єдиний орган судового конституційного контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.240-247.
40) Деякі аспекти законодавчого регулювання становища жінки у сім’ї в Радянській Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.248-253.
41) Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.254-259.
42) Правові та соціальні передумови правового регулювання праці жінок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.260-264.
43) Види матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.265-267.
44) Щодо правового захисту трудових прав працівників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.267-271.
45) До постановки проблеми визначення сутності земельних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.271-274.
46) Підготовка у ВНЗ МВС України як чинник професійного становлення молодого спеціаліста ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.275-278.
47) Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.279-281.
48) Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.28-32.
49) Особливості підготовки водіїв у НУВC // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.281-285.
50) Спеціальна фізична підготовка та її викладання у вищих навчальних закладах МВС України (науково-методичний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.285-289.
51) Студентська громада у процесі правової соціалізації молоді // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.289-294.
52) Поняття громадського порядку в історії поліцейського права та сучасне його розуміння // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.3-11.
53) Деякі питання профілактики правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.32-35.
54) Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.35-40.
55) Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.40-44.
56) Протекціонізм як один із видів корупційної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.44-48.
57) Організована злочинність та її вплив на групову злочинність неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.48-52.
58) Проблеми вдосконалення протидії злочинним угрупованням, пов’язаним з торгівлею людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.52-57.
59) Бандитизм: стадії вчинення злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.58-61.
60) Особливості діяльності слідчих прокуратури та оперативних працівників при розкритті умисних вбивств, поєднаних зі зґвалтуванням, по гарячих слідах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.61-66.
61) Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства при розслідуванні справ про вимагання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.66-70.
62) Про необхідність удосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства, що застосовуються при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.71-77.
63) Деякі питання застосування норм чинного кримінального-процесуального законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.77-82.
64) Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.82-86.
65) Гуманізація податкових відносин: юридично-соціологічний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.86-94.
66) Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.94-99.
67) Право звернення громадян до органів внутрішніх справ: деякі проблеми реалізації та шляхи їх розв’язання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 23 .— С.99-103.
 
Пошук в електроному каталозі