1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .—
4) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .—
5) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .—
6) Нормативно-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.103-111.
7) Правові засади діяльності Цивільної поліції міжнародних організацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.111-115.
8) Проблема деліберативної демократії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— 119.
9) Сучасні закономірності розвитку злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.12-16.
10) Правова сутність кримінально-процесуального конфлікту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.120-127.
11) Інститут участі громадян у правоохоронній діяльності України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.128-132.
12) Вимоги, які висуваються до судового рішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.132-139.
13) Теоретичні проблеми формування системи права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.139-144.
14) Принцип неприпустимості зловживання правом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.144-149.
15) Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на українських землях: до питання про істріографію проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.150-155.
16) Соціально-економічні та політико-правові умови формування та розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії у другій половині XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.156-163.
17) Деякі аспекти попередження транснаціональної злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.16-20.
18) Програмні засади російського та українського конституціоналізму на початку XX століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.163-170.
19) Конституційно-правові форми і методи взаємовідносин органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республиці Крим // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.170-174.
20) Деякі питання правового статусу іммігрантів в Ураїні (за матеріалами соціолгічного дослідження) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.174-179.
21) Боротьба за дипломатичне визнання УСРР Німеччиною: обставини укладання Рапалльського договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.179-184.
22) Муніціпальна власність як економічна основа міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.184-189.
23) Природно-правові погляди та життєвий шлях філософа І. Є. Шада в працях історика Д. І. Багалія (до проблеми «Вчений і влада» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.190-195.
24) Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.196-201.
25) Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.201-205.
26) Методологія дослідження проблем цивільно-правового регулювання правочинів, що вчиняються в електронній формі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.205-209.
27) Правове становище сторін у договорі морського агентування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.209-215.
28) Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.21-25.
29) Місце пені у системі заходів державного примусу сфери оподаткування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.216-221.
30) Поняття та сутність державних позабюджетних соціальних фондів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.221-225.
31) Казна як суб'єкт цивільних правовідносин з приводу майна в натурі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.226-233.
32) Структура службово-трудових правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.234-238.
33) Деякі аспекти соціального партнерства як соціально-правового явища // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.238-242.
34) Інтегративность системи трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.242-250.
35) Криміналістична характеристика вбивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухових пристроїв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.25-30.
36) Порядок визначення розміру шкоди // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.250-257.
37) Підстави для припинення службово-трудових відносин за контрактом в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.257-261.
38) Удосконалення управління державними корпоративними правами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.261-266.
39) Сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України: соціологічний вимір думки працівників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.267-271.
40) Стан, проблеми та шляхи подальшого вдосконалення організаційно-правового забезпечення роботи з персоналом системи МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.271-273.
41) Сучасні проблеми організації професійно-діагностичної та професійно-консультативної діяльності в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.274-277.
42) Анкетування як засіб моніторингу громадської думки про діяльність міліції щодо забезпечення прав громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.278-282.
43) Налагодження зв'язків ОВС України з громадскістю: соціологічний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.282-287.
44) Проблема визначення суб'єктів громадської думки щодо органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.287-292.
45) Про результати дослідження стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.292-295.
46) Щодо питання ефективності діяльності органів внутрішніх справ як соціальної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.295-301.
47) Криминологическая характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.3-5.
48) Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.30-36.
49) Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.36-39.
50) Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.39-43.
51) Організаційні основи реалізації оперативно-розшукової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.43-45.
52) Проблеми процесуального регулювання закриття кримінальної справи у зв'язку з дійовим каяттям // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.46-49.
53) Слідчі огляди у злочинах, скоєних з використанням комп'ютерної техніки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.49-55.
54) Особливості стану злочинності в найбільш розвинених країнах світу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.5-12.
55) Криміналістична тактика: морально-етичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.55-60.
56) Шляхи забезпечення особистої безпеки працівника ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.60-63.
57) Адміністративна реформа в Україні: вектор зміни структурних зв'язків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.64-68.
58) Щодо вичленення окремих видів юрисдикційних проваджень адміністративного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.68-72.
59) Поняття викрадення людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.72-76.
60) Особливості провадження за зверненнями громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.77-80.
61) Конституційне регулювання правового статусу вищої ради юстиції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.80-86.
62) Дотримання органами дізнання прав і законних інтересів особи в стадії порушення кримінальної справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.86-92.
63) Аналіз національного законодавства, що забезпечує боротьбу з відмиванням грошей в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 24 .— С.92-102.
 
Пошук в електроному каталозі