1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .—
4) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .—
5) До питання про імплементацію міжнародних стандартів у галузі прав неповнолітніх у адміністративне законодавство України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 105-110.
6) Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 11-20.
7) До питання про послуги в сфері управління митною справою України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 110-115.
8) Щодо заборон, встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 116-121.
9) Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 121-130.
10) До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 130-134.
11) Адміністративний примус в діяльності транспортної міліції: поняття та проблема нормативного закріплення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 135-142.
12) Світовий досвід організації територіальної влади як процес її децентралізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 142-149.
13) Діяльність Державної служби охорони при МВС України: організаційна структура та правове становище // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 149-156.
14) Судові органи античних полісів Північного Причорномор’я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 157-162.
15) Сейми Литви та Польщі (XIV–XVI століть): порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 162-169.
16) Компетенція та організаційні особливості участі органів міського самоврядування на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 169-174.
17) Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 175-182.
18) Правове регулювання учбово-освітньої діяльності юридичних факультетів в університетах українських губерній Росії в другій половині XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 182-189.
19) Історіографічний огляд діяльності перших вітчизняних юридичних товариств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 190-196.
20) Українська Центральна Рада: організація і порядок роботи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 196-201.
21) Щодо деяких аспектів реалізації у кримінальному законодавстві України принципу рівності осіб перед законом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 20-24.
22) Правове становище радянських та німецьких військовополонених у роки Другої світової війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 202-208.
23) Першопочатки українського етногенезу та націотворення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 208-216.
24) Нормативно-правове закріплення соціального захисту атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 216-220.
25) До визначення поняття виборчої системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 221-229.
26) Компаративний підхід як основа методології юридичної компаративістики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 229-234.
27) Роль правової ідеології в тлумаченні норм права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 235-240.
28) Суспільно небезпечні наслідки як об’єктивна ознака терористичного акту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 24-29.
29) Проблемні питання дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України за оновленою Конституцією України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 240-246.
30) Забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина – передумова формування громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 246-253.
31) Теоретичні підходи до розуміння місцевого самоврядування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 253-259.
32) Економічна культура як одна з невід’ємних рис професійності юриста // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 259-264.
33) Доміцилій в праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 265-276.
34) Принцип неприпустимості зловживання правом у договірних зобов’язаннях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 276-287.
35) Поняття та ознаки правочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 288-292.
36) Функціональна та процедурна характеристика програмування протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 29-37.
37) Юридична кваліфікація конституційного права на вищу освіту через цивільно-правовий механізм його здійснення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 292-297.
38) Форми правочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 298-302.
39) Спеціальні обмеження вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 302-310.
40) Держава як суб’єкт права інтелектуальної власності за законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 310-314.
41) Підстави диференціації правового регулювання праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 315-320.
42) До питання про предметно-об’єктну визначеність юридичної соціології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 321-326.
43) Державотворча еліта: головні відмінності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 326-330.
44) «Побоювання»: філософське підґрунтя соціологічного поняття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 330-338.
45) Підхід до визначення підсумкових оцінок якості навчання в інтегрованих навчально-атестаційних комплексах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 339-343.
46) Особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 343-346.
47) Обумовленість функціонування симонімів і омонімів у юридичному дискурсі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 346-350.
48) Особливості правосвідомості українського народу: ідея втечі від держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 351-354.
49) Суб’єктивна сторона створення терористичної групи чи терористичної організації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 37-42.
50) Досвід зарубіжних країн боротьби з нелегальною міграцією // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 42-47.
51) Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 48-55.
52) Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 55-62.
53) Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 62-67.
54) Теорії складної вини в кримінальному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 67-73.
55) Поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю: криміналістичний підхід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 7-11.
56) Ознаки, притаманні не передбаченому законом воєнізованому формуванню // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 73-78.
57) Особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 78-84.
58) Оперативно-розшукова характеристика шахраїв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 85-90.
59) Взаємодія слідчого з спеціалістом в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з завданням тілесних ушкоджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 91-96.
60) Предмет адміністративного права у його історичному розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 97-104.
 
Пошук в електроному каталозі