1) Ретроспектива правового регулювання фінансів: погляд історика : Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження. Монографія. – Харків: СІМ, 2005. – 448 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .—
4) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .—
5) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .—
7) Удосконалення діяльності щодо запобігання випадкам жорстокого поводження з немовлятами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.100-103.
8) Криміналізація діянь, пов’язаних з підробками та використанням підроблених документів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.103-110.
9) Суд присяжних в Україні: за і проти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.111-115.
10) Деякі проблеми забезпечення міліцією прав та свобод людини і громадянина при здійсненні адміністративно-наглядової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.115-121.
11) Правове регулювання застосування електронно-цифрового підпису: сучасний світовий та європейський досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.121-124.
12) Професійна таємниця як об’єкт кримінально-правової охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.124-128.
13) Види емоційних станів людини та їх кримінально-правове значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.128-136.
14) Національне законодавство держав як впливовий фактор боротьби з захопленням заручників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.136-141.
15) Проблемні питання призначення покарання неповнолітнім за кримінальним правом України та Канади: порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.14-19.
16) Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.141-144.
17) Соціальні уявлення про ОВС як фактор співробітництва між міліцією та населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.145-149.
18) Предмет злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.149-155.
19) Екологічний контроль автомобільних транспортних засобів в Україні: поняття, сутність та шляхи вдосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.155-162.
20) Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.162-169.
21) До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.169-173.
22) Підстави адміністративного затримання та терміни тримання осіб державною прикордонною службою України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.173-180.
23) Реєстраційне провадження: сутність та особливості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.180-184.
24) Конституційні та законодавчі засади інформаційної політики держави у сфері масової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.184-188.
25) Щодо поняття «чуже майно» як предмета злочинів проти власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.188-194.
26) Питання вдосконалення підстави кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя й здоров’я дітей (ст. 137 КК України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.194-198.
27) Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.199-205.
28) Типові слідчі сітуації та програми розслідування бандитизму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.20-26.
29) Філософсько-етичний зміст понять честі та гідності особи та його значення для визначення їх об’єктами кримінально-правової охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.205-211.
30) Протизаконне насильство як предмет теоретичного осмислення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.211-215.
31) Історико-правовий аналіз виникнення та становлення сучасного поняття «шахрайство» у вітчизняній правничій науці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.215-221.
32) Адміністративний примус як теоретична абстракція // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.222-225.
33) Конституційне право громадян на звернення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.225-228.
34) Криміналістичні обліки: історичний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.229-234.
35) Специфічні критерії окремих видів суб'єктів правових відносин як основа розвитку їх класифікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.234-239.
36) Еволюційний розвиток поняття «інформаційна сфера» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.239-245.
37) Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони трудових прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.245-249.
38) Теоретико-правові аспекти систематизації законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.249-255.
39) Щодо питання термінологічного визначення категорії «право на недоторканність житла» у праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.255-263.
40) Правові та організаційні проблеми створення слідчо-оперативних груп // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.26-31.
41) Історичні витоки звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.264-270.
42) Поняття та правове регулювання захисту честі та гідності працівників міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.270-278.
43) Проблеми удосконалення організаційно-правових засад управління природно-заповідним фондом в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.279-286.
44) Капітал як головний об’єкт антикризового управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.286-292.
45) Спеціальні вимоги до кандидатур на посади керівників органів виконавчої влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.292-296.
46) Імідж правоохоронних органів країн: проблеми створення та збереження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.297-302.
47) Правоохоронні органи України як система // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.302-305.
48) Правовий статус кадрових підрозділів органів прокуратури України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.305-312.
49) Кримінологічний вимір ціни та рівня латентності злочинів, що вчиняються працівниками ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.31-36.
50) Сутність міжнародного співробітництва, його принципи, тенденції та напрямки удосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.312-317.
51) Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.317-321.
52) Становлення органів акцизного нагляду Російської імперії в українських губерніях та організаційно-правові засади їх податкової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.322-329.
53) Особливості правового статусу голови та членів міської управи в російській імперії за Міським положенням 1892 р. (на прикладі самоврядування Луганська) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.329-336.
54) Щодо можливості існування русько-візантійських договорів у IX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.336-341.
55) Рада міністрів Росії та Особливі наради (1915–1917 рр.): проблема забезпечення єдності державного управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.341-346.
56) Публічність і влада: діалектика співвідношення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.347-353.
57) Ґенеза влади та її роль у формуванні громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.353-357.
58) Проблеми державного суверенітету у творчості М. І. Палієнка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.358-362.
59) Об’єкт злочину створення терористичної групи чи терористичної організації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.36-41.
60) Перехід від тоталітаризму до демократії в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.363-368.
61) Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.368-375.
62) Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.375-380.
63) Діяльність політичних партій України щодо адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.380-386.
64) Юридичний аналіз безгосподарського використання земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.387-393.
65) До розуміння сутності та особливостей адміністративно-правової охорони тваринного світу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.393-399.
66) Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.399-406.
67) Розробка та запровадження регіональних програм розвитку галузей агропромислового виробництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.407-412.
68) Діяльність міліції щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері вантажних перевезень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.41-44.
69) Проблеми визначення категорії інтересу в цивільному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.413-420.
70) Особливості державного регулювання перестрахової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.420-426.
71) Заочне рішення у цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.427-431.
72) Модель служби паблік рілейшнз ВНЗ системи МВС: цілі і напрямки діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.432-436.
73) Довузівська професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ як педагогічна система // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.436-440.
74) Новітні електронні виборчі технології та правопорушення у сфері використання комп’ютерної інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.44-51.
75) Розробка методики оцінки економічної ефективності використання сучасних автомобільних тренажерів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.440-444.
76) Працівник МВС: шлях машинногозабезпечення його освітньої підготовки в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.444-449.
77) Теоретичні питання взаємодії оперативних підрозділів між собою та з іншими правоохоронними службами при здійсненні особистого пошуку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.51-54.
78) Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.55-61.
79) Сутність та загальна характеристика діяльності міліції щодо охорони громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.61-67.
80) Криміналістичне дослідження контрольно-касових документів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.67-74.
81) Законність та обґрунтованість рішення судді про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.74-78.
82) Звільнення від кримінальної відповідальності і виключення такої відповідальності та звільнення від покарання: поняття відмежування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.78-83.
83) Особистість лжесвідка (кримінологічний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.84-89.
84) Соціальні наслідки безпритульності у контексті демографічної ситуації в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.89-94.
85) Параметри і структура тіньової економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.9-14.
86) Напади на працівників правоохоронних органів США: причини та заходи запобігання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.95-100.
 
Пошук в електроному каталозі