1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .—
2) Право на парламентське право : Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. – Х.: Вид-во Націон. ун-ту внутрішніх справ, 2003. – 280 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .—
4) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .—
5) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .—
6) Співвідношення понять «спеціаліст» та «судовий експерт» за новим процесуальним законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.103-111.
7) Організація та правове регулювання міжнародного співробітництва митних служб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.111-116.
8) Щодо класифікації покарань у кримінально-виконавчому кодексі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.116-121.
9) Про функції прокуратури в адміністратитвному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.121-125.
10) Проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.125-132.
11) Особливості становлення і розвитку експертної служби в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.132-138.
12) Функції природоохоронних підрозділів прокуратури України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.138-142.
13) До питання про необхідність правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі «Інтернет» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.142-146.
14) Концепції обґрунтування в історії класичної логіки та філософії права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.147-150.
15) Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.15-22.
16) Проблема змішаної бездіяльності в науці кримінального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.150-154.
17) Проблема існування комплексних галузей у системі права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.155-159.
18) Деякі проблемні питання принципу змагальності на стадії досудового розслідування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.160-165.
19) Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод: визначення понять // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.165-171.
20) Законність і правопорядок: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.171-175.
21) Критерії визначення джерел міжнародного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.176-182.
22) Способи забезпечення законності в сфері фіскальних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.182-188.
23) Нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих підрозділів ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.188-196.
24) Правове регулювання діяльності ОВС щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.196-202.
25) Деякі питання визначення системи та основних функцій підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.203-207.
26) Юридичний компроміс у механізмі правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.207-213.
27) Проблема системи кримінального процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.213-217.
28) Визначення поняття «взаємодія органів та підрозділів ДПС України з громадськістю» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.217-221.
29) Оперативно-розшукове забезпечення досудового слідства щодо групових злочинів неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.22-26.
30) Правовий статус співробітників органів внутрішніх справ за законодавством Республіки Казахстан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.221-225.
31) Концептуальні засади технологічного управління інноваційними процесами в умовах системних трансформацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.226-230.
32) Сутність та види форм управлінської діяльності в державній податковій службі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.230-236.
33) Створення методики управління плинністю кадрів у підрозділах досудового слідства органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.236-241.
34) Суб’єкти управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав: поняття, особливості компетенції, перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.241-250.
35) Можливості застосування ефективного менеджменту на сучасному етапі розвитку управління в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.250-254.
36) Поняття, зміст та призначення контролю в сфері оподаткування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.254-260.
37) Нова стратегія Федерального кримінального відомства Німеччини у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів (аналіз законодавства та емпіричного матеріалу) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.26-32.
38) Щодо визначення змісту професійної орієнтації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.260-265.
39) Принципи здійснення контролю за діяльністю податкових органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.265-271.
40) Взаємодія держави в особі правоохоронних органів і громадянського суспільства в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С,272-276.
41) Роль засобів масової інформації в діяльності правоохоронних органів щодо формування громадської думки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.276-280.
42) Історико-правові аспекти дослідження русько-візантійських договорів Х ст. у вітчизняній дореволюційній історіографії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.281-285.
43) Організаційно-правові засади діяльності фінансової адміністрації Російської імперії в Україні у дореволюційній історіографії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.286-293.
44) Діяльність товариств піклувальних про тюрми в становленні пенітенціарної системи Російської імперії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.294-301.
45) Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.301-307.
46) Метаморфози ідеї федералізму у вітчизняній політико-правовій думці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.307-313.
47) Безпритульність та бездоглядність: історико-порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.313-318.
48) Забезпечення гендерної рівності спеціалізованими омбудсманами: міжнародний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.318-324.
49) Питання співвідношення наукового стажу та стажу державної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.325-332.
50) Доставлення та затримання як заходи адміністративного припинення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.33-38.
51) Особливості процесуальних правовідносин в сфері вирішення колективних трудових спорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.332-336.
52) Найгірші форми дитячої праці як один з видів їх трудової експлуатації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.336-341.
53) Щодо проблеми самовільного зайняття земельної ділянки у контексті орендних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.341-348.
54) Правовий статус забезпеченого кредитора в судових процедурах банкрутства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.349-355.
55) Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.356-361.
56) Оподаткування нерезидентів: порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.361-368.
57) Договір РЕПО : (цивільно-правова природа та види) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.368-375.
58) Проблеми законодавчого регулювання діяльності вищих закладів освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.375-381.
59) Рухоме та нерухоме майно як предмет злочинів проти власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.38-42.
60) Питання організації відбору і підготовки цивільних поліцейських-кандидатів до спеціальних миротворчих підрозділів та їх правове забезпечення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.382-387.
61) Дослідження експлуатаційних властивостей засобів індивідуального бронезахисту та їх вплив на працівника міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.387-394.
62) Конфліктологія як інтегративна галузь наукових знань про конфлікти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.394-399.
63) Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ як невід’ємні складові їх безперервної освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.400-404.
64) Історичний аспект розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за провокацію злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.42-47.
65) Системно-правовий аспект кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 218 КК України «Фіктивне банкрутство» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.47-50.
66) Об’єкт злочину при вчиненні фінансування тероризму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.50-55.
67) Застосування аналогії у кримінальному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.55-60.
68) Сутність та зміст громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.60-66.
69) Форми профілактичної діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.66-73.
70) Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.73-78.
71) Можливості методу контент-аналізу преси при дослідженні проблеми насильства в сім’ї стосовно неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.78-82.
72) Втілення міжнародних стандартів у професійну діяльність міліції України як фактор гуманізації її зв’язків з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.8-15.
73) Здійснення контролю за звільненими від відбування покарання з випробуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.82-86.
74) Структура процесу профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.86-91.
75) Умови вчинення контрабанди історичних та культурних цінностей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.91-96.
76) Захист прав численних груп осіб за законодавством Європейського Союзу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 30 .— С.97-103.
 
Пошук в електроному каталозі