1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .—
4) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .—
5) Історико-правовий огляд виникнення, становлення та розвитку особистих немайнових прав фізичної особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.101-109.
6) Співвідношення родового та безпосереднього об’єктів злочину: деякі проблеми побудови особливої частини КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.109-113.
7) Проблеми відмежування вбивства від деяких суміжнів злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.114-118.
8) Суперечки про межі правосвідомості: багатозначність явища // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.119-126.
9) Принцип народного суверенітету в «Суспільному договорі» Жан-Жака Руссо: спроба критичного аналізу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.126-131.
10) Понятійний апарат предмета злочину, передбаченого статтею 363 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.131-135.
11) Культурні права в теорії трьох поколінь прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.135-139.
12) Стадії провадження у справах за зверненнями громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.139-147.
13) Синдром струсу немовляти: стан та розробка проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.147-151.
14) Використання судово-медичних знань у розкритті й розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.15-19.
15) Судовий прецедент у правовій системі Польщі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.151-155.
16) Право та інтелектуальний потенціал // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.155-159.
17) Чи бути інституту повернення судом справи для додаткового розслідування? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.159-166.
18) Поняття та структура правовідношення у вітчизняній теоретико-правовій літературі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.166-174.
19) Податкові органи США: корисний досвід діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.175-176.
20) Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.177-183.
21) Удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.183-189.
22) Інформаційне забезпечення управління як елемент ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.189-194.
23) Проблеми реалізації принципу гуманізму в деяких інститутах кримінального права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.19-24.
24) Роль та значення відомчих ЗМІ у формуванні громадської думки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.194-197.
25) Формування службової кар’єри в органах внутрішніх справ (профорієнтація та профвідбір) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.197-202.
26) Законність і дисципліна в органах внутрішніх справ: проблеми розмежування та забезпечення в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.202-207.
27) Майнові відносини подружжя за давньоруським правом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.208-213.
28) Якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.213-218.
29) Вища юридична освіта в українських губерніях Російської імперії в першій половині XIX століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.219-224.
30) Становлення права націй на самовизначення у якості норми jus cogens в міжнародному праві першої половини XX століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.224-233.
31) Нормативно-правові акти Врангеля щодо земельного питання (березень-листопад 1920 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.233-241.
32) Деякі проблеми розкриття крадіжок приватного майна на пасажирському залізничному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.24-32.
33) Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.241-247.
34) Дослідження організаційно-правових засад діяльності урядів «першої» та «другої» УНР у працях перших історіографів української державності 1917–1920 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.247-252.
35) Конституція міста-держави Ватикан від 26 листопада 2000 року: історичні та правові аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.252-257.
36) Місце та роль політичних партій у процесі формування громадянського суспільства в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.258-262.
37) Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.262-266.
38) Поняття зарабітної плати // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.267-275.
39) Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх посадових обов’язків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.275-281.
40) Механізм реалізації особистого страхування працівників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.281-285.
41) Класифікація підстав припинення трудового договору з працівниками // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.286-292.
42) Зміст і структура колективного договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.293-300.
43) Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.300-306.
44) Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.306-312.
45) Випробувальний термін в трудовому договорі (контракті) при прийомі на службу до міліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.312-316.
46) Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.316-321.
47) Мотиваційний вплив стимулювання на психологію праці працівників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.321-327.
48) Поняття та порядок укладання і виконання договору репо // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.328-334.
49) Актуальні питання організаційного удосконалення діяльності міліції громадської безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.33-36.
50) Етапи становлення та розвитку системи фінансового контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.334-341.
51) Форми та види заповітів у римському праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.341-347.
52) Немайнова відповідальність як один з видів цивільної процесуальної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.347-351.
53) Шляхи модернізації освітньої системи в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.352-357.
54) Системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.357-360.
55) Криміналістична характеристика особи шахрая, що вчиняє злочини у сфері житла, на основі соціально-демографічних, соціально-психологічних, біологічних та професійних ознак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.36-42.
56) Навчальний курс «Право інтелектуальної власності» як необхідний елемент професійної підготовки працівника ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.361-364.
57) Навмисний та професійний ризики в структурі добровільного ризику // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.365-369.
58) Криміналістична характеристика екологічних злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.42-46.
59) Дії юрисдикційного характеру, що виконуються дільничним інспектором міліції на підготовчій стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.46-52.
60) Засади віктимологічної профілактики навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.52-60.
61) Про недоцільність застосування конфіскації майна як виду додаткового покарання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.61-65.
62) Деякі аспекти криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.66-70.
63) Деякі дані емпіричного дослідження особи агресивного злочинця (на прикладі засуджених за бандитизм) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.71-75.
64) Імплементація міжнародних норм щодо протидії нелегальній міграції у національне законодавство України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.76-85.
65) Міжнародна взаємодія органів внутрішніх справ України у сфері охорони громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.8-15.
66) Місце та роль консультацій зі спеціалістом у системі непроцесуальних форм використання спеціальних знань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.85-90.
67) Закон про теплозабезпечення – необхідний інструмент вирішення правових проблем теплозабезпечення споживачів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.90-94.
68) Класифікація документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.94-100.
 
Пошук в електроному каталозі