1) //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2004 . - № 28 .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .—
4) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .—
5) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .—
6) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .—
7) Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.102-104.
8) Механізми охорони прав людини: генезис та сучасний стан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.105-112.
9) Правова реальність і теорія систем // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.112-118.
10) Культура і право: співвідношення і взаємовплив // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.118-125.
11) Поняття та зміст охорони громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.12-15.
12) До питання про деліктоздатність особливих суб’єктів інформаційних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.125-130.
13) Врахування особи винного при призначенні покарання за кримінальним правом США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.130-138.
14) Проблеми диференціації кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.138-143.
15) Реалізація взаємної відповідальності людини і держави в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.143-147.
16) Щодо питання про реалізацію делегованих повноважень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.147-150.
17) Правовий статус підрозділів громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.150-156.
18) Становлення та розвиток інституту виконання покарань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.156-163.
19) Механізм вчинення насильницьких злочинів і правопорушень проти членів сім’ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.16-20.
20) Оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.163-169.
21) Органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.169-174.
22) Інформаційні потреби та інтереси співробітників органів внутрішніх справ у формуванні фахової правосвідомості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.174-180.
23) Адміністративно-правовий захист власності на землю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.180-184.
24) Організаційні форми управління в державній податковій службі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.185-191.
25) Управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.192-196.
26) Координація правоохоронної діяльності на регіональному рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.196-199.
27) Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.20-23.
28) Державне управління корпоративними правами в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.200-207.
29) Теорія економічної рівноваги та концептуальні засади державного регулювання підприємництва в умовах трансформації економіки України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.207-214.
30) Щодо розмежування понять «організація» і «управління» у сфері профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.214-217.
31) Інспектори по зв’язках з населенням та громадськими формуваннями в структурі взаємодії ОВС з громадськістю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.218-221.
32) Компетенція податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.221-227.
33) Порядок відбору персоналу для роботи в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.227-231.
34) Система майнових покарань у кримінальному праві України другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.232-239.
35) Органи управління державними фінансами Російської імперії в Україні під час революції 1905–1907 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.239-245.
36) Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляді в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.24-27.
37) Погляди академіка М. І. Палієнка на проблеми інституту громадянства в контексті сучасності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.245-252.
38) Політико-правові відносини Німеччини з урядами УНР та Української Держави (березень–липень 1918 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.252-259.
39) Погляди І. І. Петрункевича на роль земств у формуванні правової держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.259-265.
40) Розвиток трудового законодавства в УСРР в період впровадження політики воєнного комунізму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.265-270.
41) Принципи правового статусу народного депутата України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.270-273.
42) Федералізм як фактор, що впливає на сучасне розуміння державного суверенітету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.273-278.
43) Цивільно-правове регулювання фінансово-кредитних механізмів та управління майном при будівництві житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.279-282.
44) Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.28-32.
45) Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.282-287.
46) Історія становлення судового захисту прав винахідників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.287-290.
47) Професійні спілки та їх об’єднання як суб’єкти договірно-правових відносин із заробітної плати // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.291-299.
48) Особливості та ознаки трудових правовідносин у сучасних умовах розвитку суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.299-305.
49) Деякі пріоритетні напрями удосконалення боротьби з наркобізнесом і наркоманіями в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.3-12.
50) Відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.306-310.
51) Оплата праці як фактор впливу на конкурентоспроможність працівників ОВС в умовах ринкової економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.310-315.
52) Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.316-323.
53) Забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами Державтоінспекції (на прикладі УМВС України в Одеській області) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.32-37.
54) Колективні переговори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.323-330.
55) Теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.330-335.
56) Сучасні проблеми правового регулювання вторинного надрокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.335-339.
57) Щодо питання припинення екологічних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.340-343.
58) Робота з персоналом – запорука професіоналізму в діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.344-347.
59) Якість освіти у вищих навчальних закладах МВС України – основа професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.347-351.
60) Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.351-356.
61) Проблема професіоналізму чинів загальної поліції Російської імперії та їх професійна підготовка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.356-360.
62) Професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.361-364.
63) Професіоналізм як важливий чинник сучасної конкурентоспроможності працівників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.364-371.
64) Злочин вчинено у стані сильного душевного хвилювання... // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.37-40.
65) Психотренінги як ефективна форма забезпечення професійної надійності персоналу ОВС (за досвідом роботи Центру впровадження психотренінгових технологій) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.371-374.
66) Діяльність органів внутрішніх справ щодо підготовки кадрів для протидії організованій злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.375-382.
67) Визначення критеріїв оцінки професіоналізму працівника міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.382-386.
68) Завдання вищої відомчої освіти системи МВС в умовах європейської інтеграції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.387-391.
69) Уміння управляти соціальними уявленнями, побоюваннями та заслуговувати довіру як складові професіоналізму працівника міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.391-396.
70) Професіоналізм міліції України: сучасний стан та нові вимоги // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.396-405.
71) Звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.40-47.
72) Професіоналізм як умова здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.405-410.
73) Значення порівняльно-правових досліджень для підвищення професіоналізму персоналу ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.411-417.
74) Формування професійної підготовленості працівників міліції: психологічний аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.417-421.
75) Принципи оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.422-426.
76) Тенденції розвитку системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ: пошук оптимальної моделі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.426-431.
77) Розробка психологічного напрямку сучасної віктимології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.431-435.
78) Сутність поняття соціального захисту працівників ОВС (соціологічний аналіз) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.435-440.
79) Деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.440-445.
80) Сутність та загальна характеристика професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.445-450.
81) Організація забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень як показник професійної майстерності керівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.450-456.
82) Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.456-462.
83) Харківська наукова школа екстремальної юридичної психології: історія становлення та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.462-466.
84) Дисциплінованість курсантів вищих навчальних закладів МВС України як один із чинників професійного становлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.466-471.
85) Форми участі громадськості в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями за часів радянської влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.47-53.
86) Психологічне забезпечення діяльності оперативних груп у розкритті злочинів, пов’язаних з шахрайством // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.471-477.
87) Особистісні передумови успішної діяльності психолога в органах внутрішніх справ України (на прикладі діяльності Центру практичної психології при УМВС України в N-ій області) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.477-481.
88) Професійно-психологічна підготовка фахівців снайперських груп спецпідрозділів МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.481-484.
89) Застосування наочних моделей для формування професійноетичних стандартів слідчих (на прикладі моделі допустимості методів психологічного впливу) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.484-487.
90) Забезпечення оптимальної працездатності слідчих органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.487-491.
91) Професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.491-493.
92) До професіоналізму працівника системи МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.493-496.
93) Європейський досвід у сфері захисту прав дитини та можливості його застосування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.54-59.
94) Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.59-65.
95) Оціночна ознака в злочинах проти трудових прав людини та її визначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.65-70.
96) Кримінально-правова охорона честі та гідності людини в Україні (сучасний стан) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.70-75.
97) Правові основи оперативно-розшукової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.75-81.
98) Конкуренція кримінально-правових норм про звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.81-84.
99) Розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.85-89.
100) Напрямки адаптації кримінального законодавства України у сфері правоохоронної діяльності до норм Європейського Союзу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 28 .— С.89-101.
 
Пошук в електроному каталозі