1) //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2004 . - № 27 .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .—
4) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .—
5) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .—
6) Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 103-108.
7) Чи має значення розмір обману покупців та замовників для вирішення питання про відповідальність винного? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 109-113.
8) Межі використання спеціальних знань суб’єктами кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 113-118.
9) Проблема визначення розмірів компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення особистих немайнових прав фізичної особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 118-126.
10) Проблеми правового захисту дітей від експлуатації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 126-130.
11) Адміністративне право: від статики – до динаміки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 131-137.
12) Універсальний (космополітичний) принцип чинності закону про кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 137-140.
13) Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 14-18.
14) Концептуальні підходи до визначення принципів кримінального процесу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 141-145.
15) Щодо сутності адміністративно-правового захисту прав громадян та юридичних осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 145-151.
16) Визначення власності як об’єкта адміністративного проступку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 151-154.
17) Історіографічні особливості розбудови кримінально-процесуального законодавства України через призму юридичної техніки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 154-159.
18) Особи, які потребують міжнародного захисту, як особливий різновид мігрантів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 159-164.
19) Особливості огляду місця події при розслідуванні аварій на підприємствах гірничої промисловості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 164-168.
20) Поняття технології злочинної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 169-174.
21) Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 175-179.
22) Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за фінансування тероризму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 18-21.
23) Порядок управління акціонерними товариствами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 180-185.
24) Конфіденційна інформація, що є власністю держави, як предмет злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 185-188.
25) Кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 189-196.
26) Основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 196-207.
27) Загальна адміністрація українських губерній і питання управління фінансами Російської імперії у кінці ХVIII – на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 207-213.
28) Харківське юридичне товариство (1900–1905 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 213-217.
29) Погляди І. І. Петрункевича на проблему прав та свобод людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 218-223.
30) Взаємодія органу дізнання зі слідчим при провадженні у кримінальних справах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 22-29.
31) Брест-Литовська мирна угода УНР з Центральними державами 1918 року (історико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 223-230.
32) Правові акти президентів України і Росії та їх класифікація: теоретико-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 230-237.
33) Деякі аспекти діяльності фракцій в Бундестазі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 238-243.
34) Вплив глобалізаційних процесів на теорію та практику державного суверенітету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 243-205.
35) Проблема визначення компетенції вищого органу виконавчої влади у конституційних актах УНР (травень–листопад 1920 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 250-257.
36) Концепція державного управління у сфері охорони громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 258-265.
37) Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління державною податковою службою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 265-271.
38) Компетенція та роль органів державної влади України у сфері правового забезпечення європейської інтеграції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 272-280.
39) Правове регулювання правоохоронної діяльності в Україні стосовно забезпечення цивільного демократичного контролю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 281-284.
40) Дисциплінарна відповідальність персоналу міжнародної цивільної поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 284-289.
41) Ознаки та цілі недержавної правоохоронної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 29-32.
42) До питання про правове вдосконалення системи управління та організації освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 290-296.
43) Модернізація, трансформація чи реформування системи МВС України? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 296-301.
44) Основні принципи державної служби та їх зміст і значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 302-305.
45) Роль професійної культури особового складу у забезпеченні життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С.305-310.
46) Щодо розмежування понять «управління персоналом» та «управління людськими ресурсами» в теорії та практиці управлінської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 310-313.
47) Напрямки підвищення ефективності управлінської діяльності в сфері організації профілактики правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 313-318.
48) Регламентація прав споживачів на безпеку і якість товарів, робіт, послуг (аналіз зарубіжного законодавства) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 319-322.
49) Злочини міжнародного характеру: з чого все почалося // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 32-38.
50) Інтелектуально власність як прояв інтелектуальної культури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 322-331.
51) Юридична природа права на ренту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 331-335.
52) Правове регулювання відношень у сфері теплопостачання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 335-340.
53) Поняття і значення процесуальних актів – документів з цивільних справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 341-344.
54) До питання про державну реєстрацію правочинів за новим Цивільним кодексом України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 345-350.
55) Щодо питання про визначення поняття житлово-комунальної послуги // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 350-355.
56) Джерела формування державних позабюджетних соціальних фондів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 355-361.
57) Участь держави Україна в трудових відносинах з іноземним елементом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 362-368.
58) Профспілки як суб’єкт трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 368-373.
59) Трудоправовий статус державних службовців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 373-379.
60) Соціальний захист – історичний аспект еволюції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 379-383.
61) Сучасний погляд «на обман, що розтягнувся на віки» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 38-43.
62) Основні засади припинення трудових правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 383-386.
63) Трудова правосуб’єктність працівника // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 386-391.
64) Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 391-394.
65) Порядок вирішення розбіжностей та підписання колективного договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 394-398.
66) Яким бути циклу адміністративно-правових дисциплін у юридичному навчальному закладі? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 399-402.
67) Впровадження модульно-рейтингової системи у вузівський культурологічний цикл // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 402-406.
68) Роль самостійної роботи в професійній підготовці фахівців у системі вищої освіти США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 406-411.
69) Соціальне значення діяльності ЗМІ у сфері правової комунікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 411-416.
70) Кримінологічна характеристика браконьєрства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 43-48.
71) Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних із пожежами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 48-52.
72) Засоби попередження настання суспільно небезпечних наслідків від порушення правил експлуатації АЕОМ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 53-56.
73) Вплив носіння засобів бронезахисту на ефективність стрільби з вогнепальної зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 56-60.
74) Проблеми з’ясування громадського порядку у широкому та вузькому його розумінні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 60-63.
75) Зарубіжний досвід пенітенціарної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 63-69.
76) Взаємодія міліції та громадськості в сфері охорони громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 70-74.
77) До питання про вдосконалення Закону України «Про боротьбу з корупцією» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 75-79.
78) Жертві злочину – реальну допомогу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 79-87.
79) Охорона громадського порядку як складова частина комплексної профілактичної діяльності підрозділів та служб МВС Республіки Молдова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 8-13.
80) Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп’ютерних технологій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 87-94.
81) Участь фахівця у проведенні окремих слідчих дій та розмежування компетенції слідчого, фахівця й експерта // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 95-99.
82) Законність у діяльності адміністративної служби міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 99-103.
 
Пошук в електроному каталозі