1) Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький. Особа, час, ото-чення. – К.: Стилос, 2002. – 468 с.; 24 с. Фото. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .—
4) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .—
5) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .—
7) Гарантії прав та законних інтересів іноземців у досудовому провадженні та шляхи їх удосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.100-106.
8) Проблеми перегляду судових рішень у порядку повторної касації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.106-109.
9) Міжвідомча слідчо-оперативна група: її склад і процедура створення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.109-115.
10) Про удосконалення структури та змісту висновку експерта // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.115-118.
11) Районний відділ внутрішніх справ та місцеві органи влади: проблеми взаємодії та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.119-123.
12) Органи державної податкової служби: призначення, сутність та види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.124-128.
13) Загальнотеоретичний підхід до з’ясування співвідношення принципів управління з принципами взаємодії органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.129-131.
14) Аналіз і прогнозування в діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.13-19.
15) До питання про зміст права жертви зловживання владою на доступ до правосуддя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.131-135.
16) Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.135-139.
17) Особливості набуття статусу народного депутата України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.139-143.
18) Роль Вищої ради юстиції при першому призначенні на посаду професійного судді // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.144-148.
19) Сутність та структура податкової служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.148-155.
20) Парламент ФРН: двопалатний чи однопалатний? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.155-160.
21) Класифікація економічних злочинів (на основі Кримінального кодексу України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.160-164.
22) Професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.165-169.
23) Правові засади податкової політики національних державних утворень на території України у роки визвольних змагань 1917–1921 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.169-176.
24) Українські наукові юридичні товариства періоду Національно-демократичної революції (1917–1918 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.177-180.
25) Причини та наслідки урядової кризи в УНР (січень–квітень 1918 року) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.180-186.
26) Апарат управління фінансами Російської імперії на окупованих територіях Західної України у роки першої світової війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.186-192.
27) Забезпечення правопорядку в операціях на користь миру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.19-23.
28) Становлення ринку цінних паперів у Російській імперії та етапи його розвитку (на матеріалах українських губерній) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.192-196.
29) Правовий стан кримсько-татарського народу: досягнення на тлі проблем // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.196-201.
30) Лібералізм як суспільно-правова позиція // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.201-207.
31) Радянсько-нацистська «змова» 23 серпня 1939 р. у світлі доктрини інтертемпорального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.207-216.
32) Еволюція адміністративно-територіальної організації в ході післявоєнної перебудови польського суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.216-222.
33) Проблеми земельного і державного права Гетьманщини в 1 та 4-му томах праці М. Є. Слабченка «Організація господарства України» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.222-230.
34) Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.23-28.
35) Співвідношення категорій «добросовісність» та «моральні засади суспільства» у цивільному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.231-234.
36) Проблеми правового регулювання взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у бюджетному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.234-243.
37) Уточнення правового режиму приватизованого у шлюбі житла за рахунок житлових чеків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.243-250.
38) Договір морського агентування у світлі поділу норм Кодексу торговельного мореплавства України на приватні та публічні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.250-254.
39) Теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктний склад та здійснення політичними партіями права власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.254-260.
40) Сутність, правовий режим і рівень інформованості про податок на додану вартість // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.260-265.
41) Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.265-271.
42) Державне управління охороною надр в умовах сталого розвитку вугільної промисловості (економіко-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.271-277.
43) Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.278-285.
44) Класифікація оперативно-технічних засобів у теорії оперативно-розшукової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.28-35.
45) Методологічні аспекти процедурно-процесуальних норм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.285-289.
46) До питання про шляхи оновлення моделі виховання студентства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.290-297.
47) Комплексний підхід до підготовки персоналу для вирішення проблем протидії торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.297-303.
48) Мотиваційний аспект навчання іншомовної мовленнєвої діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.303-307.
49) Основи правового регулювання забезпечення громадської безпеки на водному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.35-40.
50) Підвищення ефективності профілактичної діяльності криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.40-46.
51) Поліція Сполучених Штатів Америки: сучасний стан та тенденції розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.46-51.
52) Протидія легалізації злочинних доходів у Німеччині // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.51-55.
53) Особистість «економічного» злочинця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.55-61.
54) Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, що скоїли корисливі злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.61-64.
55) Особистість злочинця та практичне значення її кримінологічного аналізу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.64-70.
56) Деякі аспекти організації взаємодії в діяльності поліції Республіки Молдова щодо профілактики злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.7-13.
57) Стан дотримання законності у діяльності британської поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.70-75.
58) До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників (з практичного досвіду) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.75-79.
59) Особливості виявлення ознак викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.79-86.
60) До проблеми вдосконалення відомчого законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.87-92.
61) Світовий досвід державного регулювання транспортної системи та напрямки його використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.92-100.
 
Пошук в електроному каталозі