1) Спеціальні кримінологічні заходи попередження розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
2) Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
3) Вплив сім’ї на поведінку й особистість підлітків-правопорушників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
4) Боротьба з торгівлею людьми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
5) Історичний аналіз розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за викрадення людини на території України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
6) Методологічна роль природного права в сучасному правознавстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
7) Вчення про право І. Канта // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
8) Місце юридичної лінгвістики в системі наук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
9) Галузеві ознаки інформаційного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
10) Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
11) Щодо структури нового Трудового кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
12) Суд присяжних – це дійсно справедливий суд // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
13) Культурні права і свободи громадян як об’єкт адміністративного проступку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
14) Правове забезпечення інформаційної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
15) Щодо нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти продуктивного населення України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
16) Ситуаційне управління оперативно-службовою діяльністю органів внутрішніх справ в особливих умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
17) Регулятивні особливості нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
18) Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управління слідчими підрозділами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
19) Обмеження прав підданих воюючих з Російською імперією держав в Україні у період Першої світової війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
20) Організаційно-управлінські та фінансово-правові аспекти інфраструктури детінізації економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
21) Соціологічні фактори системи внутрішньодержавної безпеки (теоретико-управлінський аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
22) Багатоаспектність і багатофункціональність стратегій в організації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
23) Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
24) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
25) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .—
26) Становлення взаємовідносин в діяльності податкової міліції з іншими правоохоронними органами та виконавчою владою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.10-17
27) Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.119-122
28) Взаємодія органів внутрішніх справ і населення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.122-125
29) Інститут тимчасових генерал-губернаторів в Україні у часи політичної кризи самодержавства кінця 70-х початку 80-х рр. ХIХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.126-131
30) Організаційно-правове забезпечення здійснення справ пенітенціарної політики Російського самодержавства (ХVIII-перша половина ХIХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.132-136
31) Місцеві органи державного управління Російської імперії в реалізації реформи аграрних відносин 1861 та наступних років // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.137-142
32) Місцеві органи влади Російської імперії в Україні в першій половині ХIХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.142-146
33) Нормативно-правова основа діяльності спортивних організацій в Україні (кінець ХIХ - поч. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.151-155
34) Структура та організація роботи органів прокуратури УСРР (20 - початок 30-хрр. ) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.156-162
35) Податкова політика УСРР у роки непу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.163-168
36) Про міжнародний судовий захист порушених прав громадян України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.168-172
37) Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивності сторони ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.17-22
38) Відповідальність міністрів (на прикладі Великобританії) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.173-178
39) Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.178-185
40) Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.195-200
41) Предмет договору банківського депозитного рахунку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.200-205
42) Зобов'язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання загальної характеристики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.205-209
43) Державна молодіжна житлова політика: головні завдання, механізм реалізації та шляхи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.209-213
44) «Вертикаль» зруйнували, а що побудували? (До питання про участь Верховної Ради України у формуванні системи місцевого самоврядування) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.214-217
45) Проблеми формування місцевої міліції у структурі Державної автомобільної інспекції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.22-25
46) Загальнокримський референдум 1991 року в системі заходів відтворення автономії в Криму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.223-228
47) Законодавчі засади права громадян України на вільні зібрання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.228-233
48) Удосконалення нормативного забезпечення парламентської процедури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.234-237
49) Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.25-31
50) Принципи кримінально-виконавчої політики України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.3-9
 
Пошук в електроному каталозі