1) Роль інституту омбудсмана у розв'язанні конфліктних ситуацій в суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .—
4) Деякі аспекти фіскальної політики Російської імперії на текріторії Таврійської обасті у 80-ті роки XVIII століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.102-105
5) Українізація освіти в період правління гетьмана П.П. Скоропадського // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 106-107
6) Інститут голови британської співдружності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.108-111
7) Поліцейська діяльність на консесуальній основі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.111-117
8) Діалектична єдність і протиріччя принципів незастосування сили і права на самооборону // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.118-121
9) Деякі спеціально-кримінологічні заходи попередження корупції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.12-15
10) Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 155-6 Кримінального кодексу України «незаконна торговельна діяльність» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.122-123
11) Деякі проблеми кримінальної відповідальності за діянія , вчинені у стані сильного душевного хвилювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.123-127
12) Деякі питання кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.127-130.
13) Особливості розслідування кримінальних справ групою слідчих різних правоохоронних відомств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.130-133
14) Сутність затримання як слідчої дії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.133-136
15) Підготовка до допиту неповнолітнього обвинуваченого // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.136-139
16) Інформаційне забезпечення тактики проведення окремих слідчих дій по справах щодо злочинів неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.139-142
17) Про організаційно-підготовчі заходи у кримінальних cправах, пов`язаних з порушеннями законодавства про бюджетну систему // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.142-144.
18) Пояснення окремих громадян чи посадових осіб як докази в кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.145-147.
19) Вивчення ефективності проведення очних ставок на попередньому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.147-149
20) Індивідуально-профілактична робота із засудженними як суттєвий важіль у боротьбі з пенітенціарною злочинністю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.15-19
21) Проблема визначення об'єктів судової комп'ютерно-технічної експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.150-151
22) Співвідношення висновку експерта з іншими способами доказування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.152-155
23) Удосконалення заходів безпеки в місцях позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.155-157
24) Вплив адміністративного розсуду на законність застосування заходів адміністративного примусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.157-159
25) Книженко О. О. Штраф при умовному засудженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.159-161.
26) Кримінальна відповідальність за комп'ютерні злочини у деяких країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.161-164
27) Механізм виникнення суб'єктивного цивільного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.165-167
28) Владний акт органів внутрішніх справ України як підстава виникнення цивільної відповідальност // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.167-170
29) Майнові передумови підприємництва державних вищих закладів освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 170-173
30) Проблеми визначення цивільно-правового статусу підрозділів органів внутрішніх справ України у сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 173-175
31) Участь органів внутрішніх справ в цивільних правовідносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.176-180
32) Судовий захист права власності фізичніх осіб від неправомірних дій державних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.180-182
33) Права та обов'язки сторін у договорі дарування (за проектом ЦК України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.182-184
34) Здійснення права власності на автомобіль через довіреність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.184-187
35) Види договору оренди транспортних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.187-189
36) Формальні вимоги щодо договорів на відчуження житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 189-191
37) Підпільні банківські системи як один із методів відмивання коштів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.19-25
38) Походження договору ренти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 191-194
39) Результати творчої діяльності і шоу-бізнес // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.195-197
40) Правові підстави та докази визнання права на комп'ютерну програму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.197-199
41) Право власності на науково-технічну інформацію // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 200-202
42) Поняття використання винаходу (корисної моделі) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 202-204
43) Проблеми правової охорони результатів видавничої діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 204-207
44) Договір про спільну діяльність і патентно-ліцензійний договір // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.208-210
45) Промислова власність як основа венчурного бізнесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.211-213
46) Фактичне виховання як правова форма виховання дітей, які залишилися без піклування батьків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.213-215
47) Право дитини жити та виховуватися у родині // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.215-218
48) Змішана природа договору факторінгу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 218-221
49) Деякі питання виконання біржових угод // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 222-224
50) Санація боржника як засіб запобігання банкрутству // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 224-226
51) Страхування вантажів у міжнародних правилах інтерпрітація комерційних термінів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.226-229
52) Торговельна діяльність як вид підприємництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 229-232
53) Торгівля жінками: суспільна небезпечність та заходи протидії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.23-25
54) Класифікація видів контрольованої поставки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 233-236
55) Специфіка спадкування польских фермерських господарств громадянами України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.236-238
56) Книженко О. О. Штраф при умовному засудженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 238-240
57) Сучасність і тенденції розвитку міжнародного приватного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 240-242
58) Соціальна робота у ОВС як вид діяльності і соціальної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.243-245
59) Вплив факторів ризику на адаптацію курсантів вищіх навчальних закладів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 246-248
60) Провадження паблік рілейшнз як метод вирішення проблемних ситуацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.248-250
61) Про деякі правові та організаційні проблеми боротьби з легалізацією незаконних прибутків та шляхи іх вирішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.25-28
62) Психичне насильство та вербальна агресія у кримінальному праві та кримінології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 251-252
63) Психологічне забезпечення у контексті роботи з персоналом в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 252-255
64) Шахрайство як соціально-психологічна проблема // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 255-258
65) Особистісний елемент службово-трудового правовідношення працівника органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 259-262
66) Організаційно-правові питання притягнення працівників органів внутрішніх справ до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну ними // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 262-265
67) Забезпечення захисту службово-трудових прав працівників - одне з завдань реформи МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 266-268
68) До питання розрахунку навантаження працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 268-271
69) Термінологія екологічного права значення і перспективи існування окремих понять // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 271-274
70) Проблеми форування законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 274-276
71) Деякі проблемні питання застосування конфіскації предметів порушень митних правил // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.28-30
72) Тіньова економіка і економічна злочинність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.3-9
73) Теоретичні проблеми запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.30-32
74) Використання спеціальних знань у профілактиці злочинів про незаконний обіг наркотиків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.32-35
75) Про деякі питання криміналізації діянь у сфері трансплантології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.35-39
76) Управління в органах внутрішніх справ при аваріях на атомних електростанціях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.40-43
77) Використання працівниками ОВС засобів зв'язку та технічних засобів передачі інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.43-46
78) Глобальна інформатизація та право і окреми напрямки рішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.47-51
79) Правовий режим конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.51-54
80) Шляхи вдосконалення системи місцевого оподаткування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.55-56
81) Поняття, зміст та значення координації дій суб'єктів профілактики злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.56-58
82) Питання класифікації слідчих ситуацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.58-62
83) Деякі напрямки дослідження правових питань книговидавничої справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.62-69
84) Правова система України: перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.70-75
85) Народний суверенітет: загальна характеристика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.76-79
86) Про деякі проблеми становлення інституту місцевого референдуму в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.79-82
87) Чи видає Україна своїх громадян? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.83-86
88) Розподіл компетенції між органами публічної влади на місцях як один з етапів адміністративної реформи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.86-89
89) Оргаізована злочинність і тіньова економіка - чи існують вони окремо? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.9-15
90) Щодо питання про періодизацію історії міліції Української РСР 1921-1930 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.91-96
91) Створення і становлення карного розшуку на Харківщині (1919-190 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.97-101
 
Пошук в електроному каталозі