1) Гарантії інтересів поручників у класичному римському праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
2) Окремі проблеми охорони озонового шару // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
3) Органи місцевого самоврядування можуть і повинні захищати майнові права селян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
4) До оновленого правосвітогляду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
5) Сучасний курс логіки для правоохоронців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
6) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
7) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
8) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .—
9) Щодо сутності та правового регулювання «процесуальних» обов’язків працівника міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.102-105
10) Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів та зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.106-112
11) Наркотизація молоді: аспекти, проблеми і наслідки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.11-14.
12) Щодо визначення місця ст. 202 КК України «Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю» в системі Особливої частини КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.112-116
13) Щодо визначення місця ст 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльностю" в системі особливої частини КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.112-116
14) Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.112-113
15) Мезенцева І. Є. Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.116-120
16) Поняття «Особливі умови для органів внутрішніх справ» потребує деяких уточнень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.120-125
17) Поняття "Особливі умови для органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С. 120-125.
18) Надзвичейне законодавство в закордонних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.125-129
19) Інформаційно-правовий аспект управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України: міжнародні стандарти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.129-133
20) Правова кваліфікація насильства в сім'ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.133-138
21) Співвідношення змісту національної та відомчої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.138-145
22) Профілактика торгівлі жінками в Україні: теоретичні засади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.14-17
23) Пандектне право Риму (до концепцїї римського права) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.146-150
24) Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.155-159
25) Система джерел права: поняття, види, структура // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.160-164
26) Деякі проблематики докртинального тлумачення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.164-170
27) До питань інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.17-20
28) Деякі філософсько-правові проблеми професійної культури юриста (історіографічний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.170-179
29) Класифікація об’єктів злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.179-183
30) Особливості управління приватними і публічними організаціями // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.183-188
31) Форми та методи державного контролю у сфері підприємницької діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.188-192
32) Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.192-196
33) Приватне обвинувачення: матеріально-правові та процесуальні ознаки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.196-202
34) Деякі аспекти ведення переговорів із особами, які утримують заручників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.20-24.
35) Теоретичні основи взаємодії кримінальної міліції та оперативних підрозділів пенітенціарної системи щодо протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.202-207
36) Організаційно-правові питання вдосконалення адміністративної діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.207-210
37) Проблеми владних повноважень державних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.210-215
38) Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.216-222
39) Проблеми правового регулювання дозвільного провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.222-229.
40) Правова регламентація землекористування в Українській народній республіці у 1919 р. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.230-237.
41) Державні банківські установи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.237-243.
42) До питання про сутність поняття «державність» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.244-249.
43) Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.249-253.
44) Підготовка персоналу до участі у міжнародних миротворчих операціях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.25-28
45) Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.254-257.
46) Політичні права жінок у сучасному суспільстві: проблеми пріоритетів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.257-262.
47) Громадсько-політичні рухи та об'єднання: поняття та класифікація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.263-267.
48) Правова регламентація організаційної побудови політичних партій в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.268-272.
49) Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.273-278.
50) Концептуальне підґрунтя європейського податкового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.278-285.
51) Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.286-290.
52) До питання про безпеку дорожного руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.29-30
53) Locatio Conductio Operarum у Римському та сучасному цивільному праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.290-295.
54) Поняття та ознаки об'єкта венчурного підприємництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.295-301.
55) Соціологічний вимір наркоманії як фактор успішної профілактики наркозалежності серед підлітків і молоді // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.3-10.
56) Договір форфетинга: проблеми застосування і правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.301-304.
57) Правове регулювання системи місцевого попдаткування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.305-308.
58) Захист права на особисте життя в інтернет просторі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.308-314.
59) Проблемні питання відповідальності за адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.31-36.
60) Предмет бюджетного права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.314-320.
61) Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.320-325.
62) Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.326-331.
63) Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.331-334.
64) Нормативно-правова база регулювання процесу проходження вченими ступенів їх наукової кваліфікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.334-339.
65) Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.340-343.
66) Сутність та напрямки удосконалення соціально-правового захисту працівників органів податкової міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.343-350.
67) Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.350-354.
68) Попереджувальна дія кримінального законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.354-360.
69) Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.36-41
70) Постанови і їх виконання у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.361-367.
71) Автори авторам про авторство // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.368-373.
72) До питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала фізичного або психічного насильства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.373-378
73) Кара як мета кримінального покарання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.42-46.
74) Поняття прогресивної системи в кримінально-виконавчих установах України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.46-52
75) Деякі питання криміналістичного вивчення особи потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів насильнициких // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.52-55
76) Інформаційно-пізнавальні можливості криміналістичної техніки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.56-58
77) Корислива спрямованість як елемент розкрадання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.59-65
78) Деякі проблемні питання у боротьбі з корупційною діяльністю в сфері підприємництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.65-69
79) Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.70-74
80) Використання соціологічного моніторінгу в оцінці відносин між міліцією та населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.74-78
81) Взаємодія міліції та населення як механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.78-83
82) Використання комп’ютерних програм при проведенні ділових ігор з курсу криміналістики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.83-87
83) Деякі питання діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.87-89
84) Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.89-93
85) Превове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.94-97
86) Адміністративно-процесуальний статут суб’єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.97-101
 
Пошук в електроному каталозі