Рейтинги ЗВО

Консолідований рейтинг ВНЗ України (У якості вихідних даних використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна""Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів)

Топ-200 Україна (Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellenceскладає академічні рейтинги закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна" відповідно до Берлінських принципів ранжирування вищих навчальних закладів

Рейтинг університетів за версією SciVerse Scopus (Результати рейтингу ЗВО базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. Ранжування університетів проводиться за індексом Хірша - показнику, який ґрунтується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитування)

Рейтинг університетів світу за версією Webometrics (Складається Cybermetrics Lab двічі на рік. Оцінює присутність вузів у віртуальному інформаційному просторі, вимірює наукову активність їх вчених і вплив їх публікацій, спираючись на університетські сайти та репозиторії (електронні архіви), ураховуючи кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.

Рейтинг Top Universites by Google Scholar Citations (Webometrics) (Складає Cybermetrics Lab двічі на рік та формується за результатами підрахунку кількості цитувань праць топ 10 представників закладу у Google Академії (перший, найбільш цитований, профіль виключається з підрахунку). Данні цього рейтингу є одним з критеріїв формування Ranking Web університетів світу  - рейтинг Webometrics)

Рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті - World universities web ranking (З 2005 року складає австралійська компанія 4ICU. В рейтингу використовуються показники цитованості та відвідуваності офіційних веб-представництв ВНЗ світу. Джерелами інформації виступають бази даних міжнародного Інтернет-гіганту Google, американської компанії Alexa Internet (дочірня компанія Amazon) та британської компанії Majestic-12)

"Бібліометрика української науки" (Система призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища. Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання створених науковцями особистих бібліометричних профілів на платформі Google Scholar та бібліометричних показників систем Scopus і Web of Science)

Рейтинг університетів світу THE (Times Higher Education) (з 2004 року складає британське видання Times Higher Education. Він входить до трійки найбільш авторитетних світових рейтингів університетів. Дає прогнозовану позицію вузів на наступний рік. Рейтинг складається на основі 13 показників, серед яких міжнародна студентська та викладацька мобільність, кількість міжнародних стипендіальних програм, рівень наукових досліджень, внесок в інновації, цитованість наукових статей, рівень освітніх послуг та ін.)

Рейтинг Інституційних репозитаріїв від Google Scholar

 
Пошук в електроному каталозі