Послуги бібліотеки

 I. Інформаційно-бібліотечні послуги

 • Запис до бібліотеки
 • Інформування про наявність літератури у фондах бібліотеки
 • Допомога при підготовці списків за окремими темами
 • Надання у тимчасове користування видань з фондів бібліотеки за запитами користувачів
 • Надання доступу до електронних ресурсів бібліотеки
 • Виконання тематичних, бібліографічних та фактографічних довідок
 • Визначення індексів ББК та УДК
 • Надання доступу до Інтернет через Wi-Fi
 • Замовлення потрібних видань по міжбібліотечному абонементу (МБА) при відсутності їх у фонді бібліотеки ХНУВС (довідки за телефоном: 73-98-237)
 • Екскурсії по бібліотеці
 • Ознайомлення з інформацією видавництв і постачальників (книготорговельних організацій) для  замовлення книг та передплати на журнали і газети
 • Забезпечення робочих місць для роботи з електронними ресурсами в бібліотеці
 • Підготовка книжкових виставок, у т. ч. до  університетських заходів
 • Проведення культурно-масових заходів (у рамках навчально-виховної діяльності ХНУВС)
 • Навчання методам пошуку інформації в традиційних та електронних пошукових системах

II. Індивідуальне консультування:

 • з питань пошуку і підбору джерел інформації
 • з оформлення бібліографічного опису у списку наукових робіт
 • з визначення індексів УДК
 • з питань розміщення наукових робіт авторів університету в репозитарії ХНУВС
 • з питань наукометрії (створення і редагування профілів науковців в наукометричних базах та системах ідетнифікаторів авторів, підвищення цитування,  пошук журналів для публікації тощо).

  Бібліотека надає послуги безкоштовно

 
Пошук в електроному каталозі