1)Частные тюрьмы: благо или обуза?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
2)Правові межі кримінальної політики та проблеми її гуманізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
3)Протокольна форма досудової підготовки матеріалів – вид кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
4)Громадські формування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх взаємодія з підрозділами Державтоінспекції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
5)Таврійська науково-педагогічна школа (1918–1921 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
6)Конституційний процес у Криму (січень 1997 р. – жовтень 1998 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
7)Основные аспекты совершенствования государственного регулирования инвестиционной политики региона// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
8)До питання про управління рекреаційною зоною Криму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
9)Титульний арукш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
10)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— Завантажити
11)Державний примус у системі засобів соціального впливу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.105-109.Завантажити
12)К вопросу о соотношении достоинства и чести физического лица// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.110-116.Завантажити
13)О некоторых теориях роли преступности в обществе// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.116-121.Завантажити
14)О совершенствовании оперативного управления органами внутренних дел Украины в особых условиях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.122-129.Завантажити
15)Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.129-135.Завантажити
16)Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.136-143.Завантажити
17)Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.143-147.Завантажити
18)Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.147-150.Завантажити
19)Проблеми якості професійного психологічного відбору кандидатів на посади слідчих ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.151-153.Завантажити
20)Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ Украіни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.153-158.Завантажити
21)Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішінх справ України: досвід та перспективні напрямки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.158-161.Завантажити
22)Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процесу в закладах освіти МВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.161-167.Завантажити
23)Взаємодія ОВС із державними установами та громадянськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед непонолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.167-170.Завантажити
24)Оперативно-розыскная деятельность как дознание// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.170-173.Завантажити
25)Державний Прапор України: синьо-жовтий чи жовто-блакитний, чи ...?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.174-178.Завантажити
26)Земське самоврядування і державна влада у Російській імперії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.185-190.Завантажити
27)Особенности назначения и производства криминалистической эккспертизы материалов, веществ и изделий// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 19-24.Завантажити
28)Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.190-194.Завантажити
29)Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.194-198.Завантажити
30)Застосування депортацій тоталітарним режимом у СРСР щодо представників різних народів, соціальних груп і конфесій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.202-208.Завантажити
31)Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.209-214.Завантажити
32)Удосконалення законодавства про звільнення професорсько-викладацького складу закладів освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.215-218.Завантажити
33)Деякі аспекти виникнення службово-трудових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.218-225.Завантажити
34)Функции предпринимательства в переходных экономиках// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.225-231.Завантажити
35)Проблема реформування процесу нормотворчості органів виконавчої влади в концепції державної регуляторної політики в сфері підприємництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.234-238.Завантажити
36)До питання класифікації фінансового контролю за формами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.238-244.Завантажити
37)Уточнене визначення документів та експертна технологія їх дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 24-30.Завантажити
38)Порівняльний аналіз довірчого управління майном з альтернативними конструкціями по регулюванню відносин з управління майном// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.245-251.Завантажити
39)Технологія як об'єкт вкладу в простому товаристві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.252-258.Завантажити
40)Аліментні зобов'язання свояків, фактичних вихователів та вихованців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.259-265.Завантажити
41)Тактичні особливості реалізації оперативно-розшукової інформації при порушенні кримінальної справи// 2002. - 17 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 .— С. 3-6.Завантажити
42)Подготовительный этап к проведению операций по поддержанию мира с участием подразделений Гражданской полиции// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 30-34.Завантажити
43)Порушення кримінальної справи слідчим: проблеми доказування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 34-41.Завантажити
44)Спірні питання підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення в кримінальних справах про хабарництво// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 47-51.Завантажити
45)Співвідношення термінів «об’єкт правоохоронного відношення» та «склад правопорушення»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 57-60.Завантажити
46)Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на теріторії Федеративної Республіки Німеччини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 60-65.Завантажити
47)Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 65-72.Завантажити
48)Право на свободу та особисту недоторканість фізичних осіб в Україні: проблеми здійснення та захисту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 72-77.Завантажити
49)Юридичні норми як елемент правовідносин у сфері міграційного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 77-82.Завантажити
50)Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в европейській політико-правовій думці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 82-89.Завантажити
51)Права етноконфесійних меншин у міжнародному праві та законодавстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 90-97.Завантажити
52)До питання про сутність стадії виконання вироків, ухвал та рішень суду в кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 97-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід