Новини

Увага! На сайті в розділі "Авторам наукових публікацій" добавлено нову інформацію з питань публікації наукових робіт в наукометричній базі Scopus Как опубликовать статью в Scopus?

Бібліотека запрошує університетську спільноту ознайомитися з новими надходженнями навчальних та наукових видань (понад 200 найменувань) з усіх галузей права.

Звертатися до залу наукової літератури кім. 202 з 8.30 до 17.00; тел. (057) 73-98-064.

Рейтинг складений з урахуванням систематизованих даних станом на січень 2017 року. Згідно з результатами рейтингу Харківський національний університет внутрішініх справ значно поліпшив свої позиції і посідає 78 місце з 342 в українському рейтингу і 7047 – з 11996 у світомому

До рейтингу потрапило лише 54 із більш ніж 300 вітчизняних вищих навчальних закладів. Репозиторій ХНУВС зайняв 41 позицію http://repositories.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20 На сьогодні репозиторій ХНУВС налічує біля 1500 робіт науковців університету. Він є важливим джерелом розповсюдження  наукових надбань ХНУВС у світовому науковому просторі та підвищення рейтингу цитування публікацій авторів http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/ 

Бета-версія рейтингу прозорості ВНЗ світу лабораторії Cybermetrics,  включає результати 5 000 університетів світу з загальної кількості понад 10 000. Вона  оприлюднена на сайті Webometrics RANKING WEB OF UNIVERSITIES (http://www.webometrics.info/en/node/169).

До державного свята Дня Соборності України, яке відзначається 22 січня, бібліотекою підготовлено розгорнуту книжково-ілюстративну експозицію «Лише одна на світі Україна», яка проводить сторінками видань від минулого країни до сьогодення та розкриває ідею єдності нашої держави, як одну з найзаповітніших мрій українців протягом багатьох сторіч.

Scopus опублікував оновлений перелік видань, що перестали індексуватися в цій базі даних (Scopus Discontinued Sources List)

Серед них й 5 назв українських журналів: Actual Problems of Economics (ISSN 1993-6788), Corporate Board Role Duties and Composition (ISSN 1810-8601), Corporate Ownership and Control (ISSN 1727-9232), Metallurgical and Mining Industry (ISSN 2076-0507) та Risk Governance and Control Financial Markets and Institutions (ISSN 2077-429X).

Бібліотека запрошує університетську спільноту ознайомитися з новою літературою, що  надійшла до бібліотечного  фонду.

(Зал наукової літератури,  2-й поверх, кім. 202,  9.00-18.00)

Нові надходження
  • Кристи, А. [Собрание сочинений]: детективные романы : в 20 т. : пер. с англ. / А. Кристи.— Баку : Олимп, 1992-1993
  • Письменники Радянської України.1917-1987 : біобібліогр. довід. / авт.-упоряд.: В.К. Коваль, В.П. Павловська.— Київ : Рад. письменник, 1988.— 719 с.
  • Богачев, В.И. Экономическая теория рыночных отношений. Основы бизнеса. Международные экономические отношения : учеб. пособие / В.И. Богачев, К.В. Кравченко.— Киев : Аристей, 2003.— 340 с.
  • Сесемко, А.О. Адміністративно-правове регулювання використання джерел іонізуючого випромінювання в сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А.О. Сесемко.— Київ, 2015.— 19 с.
  • Сандюк, Г.О. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів державної казначейської служби України у відносинах з бюджетними установами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г.О. Сандюк.— Київ, 2015.— 20 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Цивільне право України. Особлива частина : підручник / О.Є. Аврамова, О.І. Антонюк, О.В. Батожська та ін..— Київ : Ліра-К, 2016.— 1022 с.
  • Цивільне право України. Загальна частина : підручник / Ю.Л. Бошицький, І.Р. Шишка, О.Р. Шишка, Р.Б. Шишка.— Київ : Ліра-К, 2016.— 760 с.
  • Господарське право України : підручник : у 2 ч. / О.Б. Андрєєва, Ю.М. Жорнокуй, О.П. Гетманець та ін..— Харків : ХНУВС, 2016
  • Бандурка, І.О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / І.О. Бандурка.— Харків, 2016.— 33 с.
  • Бандурка, І.О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / І.О. Бандурка.— Харків, 2016.— 404 с.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід