Новини

З нагоди 26-Ї річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ бібліотека презентує розгорнуту книжково-ілюстративну експозицію «Науковий доробок вчених ХНУВС»

Бібліотека отримала в дарунок особливі книги авторства письменника і поета Антона Дубішина

У жовтні та листопаді пройдуть безкоштовні вебінари з використання SCOPUS, SCIENCEDIRECT, MENDELEY

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек! Святкуймо разом! З 28 вересня по 3 жовтня бібліотека запрошує університетську спільноту прийняти участь у святкових заходах

Бібліотека університету активно долучається до процесу формування культури академічної доброчесності, запобігання проявам плагіату та задіяна у дослідженні публікаційної активності науковців Харківського національного університету внутрішніх справ у міжнародному й українському науковому просторі. Тож, університетська бібліотека відслідковує та бере участь у заходах, присвячених цій тематиці.

Фонд довідкових видань бібліотеки поповнився ще двома примірниками, які бібліотека одержала в дарунок від завідувача кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 Олексія Литвинова.

Використовувати електронні бази даних та електронну інформацію здобувачів освіти навчають не лише працівники університетської бібліотеки, але й викладачі

З 7 по 11 вересня відбудуться безкоштовні вебінари Web of Science від компанії Clarivate

Нові надходження
  • Поліцейська (адміністративна) діяльність : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 396 с.
  • Євдокімова, О.О. Історія психології : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 320 с.
  • Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та республіки Молдова : навч. посіб..— Київ : Правова єдність: Алерта, 2020.— 308 с.
  • Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17-18 квіт.) 2020 р..— Львів : Центр правничих ініціатив, 2020
  • Ткачук, О.М. Кримінальний та кримінальний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного кримінального суду (практика 2019 року).— Харків : Право, 2020.— 282 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Поліцейська (адміністративна) діяльність : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 396 с.
  • Євдокімова, О.О. Історія психології : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 320 с.
  • Історія держави і права зарубіжних країн : підручник.— Харків : Майдан, 2020.— 617 с.
  • Кухарєв, О.Є. Диспозитивність в спадковому праві : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2020.— 516 с.
  • Кухарєв, О.Є. Диспозитивність в спадковому праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2020.— 40 с.
 
Пошук в електроному каталозі