Новини

25 жовтня у приміщенні загальної бібліотеки (каб. № 205) буде проведено практичне заняття щодо нових вимог редакцій фахових видань університету й можливостей нових сайтів видань; початок заходу – о 15.00

22-26 жовтня запрошуємо взяти участь у заходах, що присвячені Міжнародному тижню відкритого доступу, темою якого цього року обрано Designing Equitable Foundations for Open Knowledge («Створення рівних умов для відкритих знань»)

Бібліотека запрошує університетську спільноту з 24 по 28 вересня прийняти участь у святкових заходах

Від викладачів кафедри соціології та психології факультету № 6, яку очолює доктор психологічних наук, професор Олена Євдокімова, бібліотека отримала книжкові дарунки

У вересні оновлено перелік українських наукових видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science (наразі йх 105).

Бібліотека проводить індивідуальні та групові консультації з питань пошуку інформації  та роботі з електронними ресурсами і базами даних

Вітаємо Вас зі вступом до ХНУВС та запрошуємо отримати в бібліотеці читацький квиток та комплекти навчальної літератури на І семестр.

Черговий рейтинг Webometrics Ranking of World Universities охоплює 11991 університет світу, у тому числі 326 ЗВО України. Харківський національний університет внутрішніх справ посів 7824 місце у світовому рейтингу і 80 серед українських вишів

Усіх, хто стежить за новітніми тенденціями у правоохоронній сфері та юриспруденції, бібліотека запрощує ознайомитися з новими виданнями

Нові надходження
  • Гультай, М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного права : курс лекцій.— Київ : Центр учб. літ., 2019.— 269 с.
  • Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції".— Київ : Юрінком Інтер, 2018.— 378 с.
  • Максименко, С.Д. Юридична психологія : підручник.— Київ : ВД "Слово", 2018.— 447 с.
  • Енциклопедія Сучасної України : у 25 т. - Медична - Мікоян. - Т. 20 .— 2018.— 688 с.
  • Енциклопедія Сучасної України : у 25 т. - Малиш - Медицина. - Т. 19 .— 2018.— 688 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Теорія держави і права : підручник.— Харків : ХНУВС, 2018.— 415 с.
  • Криміналістика : підручник. - Т. 2 .— 2018.— 311 с.
  • Криміналістика : підручник. - Т. 1 .— 2018.— 383 с.
  • Криміналістика : підручник.— Харків : ХНУВС, 2018
  • Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підгот. охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.).— Харків : ХНУВС, 2017.— 340 с.
 
Пошук в електроному каталозі