Новини

25 жовтня у приміщенні загальної бібліотеки (каб. № 205) буде проведено практичне заняття щодо нових вимог редакцій фахових видань університету й можливостей нових сайтів видань; початок заходу – о 15.00

22-26 жовтня запрошуємо взяти участь у заходах, що присвячені Міжнародному тижню відкритого доступу, темою якого цього року обрано Designing Equitable Foundations for Open Knowledge («Створення рівних умов для відкритих знань»)

Бібліотека запрошує університетську спільноту з 24 по 28 вересня прийняти участь у святкових заходах

Від викладачів кафедри соціології та психології факультету № 6, яку очолює доктор психологічних наук, професор Олена Євдокімова, бібліотека отримала книжкові дарунки

У вересні оновлено перелік українських наукових видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science (наразі йх 105).

Бібліотека проводить індивідуальні та групові консультації з питань пошуку інформації  та роботі з електронними ресурсами і базами даних

Вітаємо Вас зі вступом до ХНУВС та запрошуємо отримати в бібліотеці читацький квиток та комплекти навчальної літератури на І семестр.

Черговий рейтинг Webometrics Ranking of World Universities охоплює 11991 університет світу, у тому числі 326 ЗВО України. Харківський національний університет внутрішніх справ посів 7824 місце у світовому рейтингу і 80 серед українських вишів

Усіх, хто стежить за новітніми тенденціями у правоохоронній сфері та юриспруденції, бібліотека запрощує ознайомитися з новими виданнями

Нові надходження
  • Шевчук, С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник.— Київ : Алерта, 2018.— 694 с.
  • Лапкін, А.В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах.— Харків : Право, 2018.— 168 с.
  • Кримінально-виконавче право України : підручник. - Т. 2 .— 2018.— 622 с.
  • Кримінально-виконавче право України : підручник. - Т. 1 .— 2018.— 363 с.
  • Кримінально-виконавче право України : підручник.— Київ : Нац. акад. внутр. справ: ФОП Кандиба Т.П., 2018
Нові книги авторів ХНУВС
  • Кримінологічні засади протидії наркозлочинам в Україні : наук.-метод. рекомендації.— Харків : ХНУВС, 2018.— 47 с.
  • Правова еліта України.— Київ : Видавництво Логос Україна, 2018.— 371 с.
  • Клочко, І.О. Адміністративно-правові засади діяльності органів прокуратури України щодо протидії корупції : монографія.— Харків : Константа, 2018.— 224 с.
  • Орлов, І.П. Правочини в сфері спадкового права : монографія.— Київ : Правова єдність, 2013.— 270 с.
  • Житний, О.О. Насильство над населенням у районі воєнних дій: кримінально-правовий аналіз та кваліфікація : монографія.— Харків : Константа, 2017.— 234 с.
 
Пошук в електроному каталозі