Новини

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек! Святкуймо разом! З 28 вересня по 3 жовтня бібліотека запрошує університетську спільноту прийняти участь у святкових заходах

Бібліотека університету активно долучається до процесу формування культури академічної доброчесності, запобігання проявам плагіату та задіяна у дослідженні публікаційної активності науковців Харківського національного університету внутрішніх справ у міжнародному й українському науковому просторі. Тож, університетська бібліотека відслідковує та бере участь у заходах, присвячених цій тематиці.

Фонд довідкових видань бібліотеки поповнився ще двома примірниками, які бібліотека одержала в дарунок від завідувача кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 Олексія Литвинова.

Використовувати електронні бази даних та електронну інформацію здобувачів освіти навчають не лише працівники університетської бібліотеки, але й викладачі

З 7 по 11 вересня відбудуться безкоштовні вебінари Web of Science від компанії Clarivate

Новітні видання від Науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності

Бібліотека одержала в дарунок новітнє видання «Фінансування екологічних проєктів шляхом краудфандингу: правові аспекти та практика застосування»

Опубліковано нову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу  Ranking Web of Universities (Webometrics)

Лабораторія Cybermetrics опублікувала рейтинг прозорості університетів світу за цитованістю провідних вчених у профілях Google Scholar.

Кафедра кримінального права і кримінології факультету № 1 подарувала бібліотеці свій новий навчальний посібник «Кримінальне право України. Особлива частина».

Нові надходження
  • Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17-18 квіт.) 2020 р..— Львів : Центр правничих ініціатив, 2020
  • Ткачук, О.М. Кримінальний та кримінальний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного кримінального суду (практика 2019 року).— Харків : Право, 2020.— 282 с.
  • Циганов, О.Г. Реінтеграція окупованих територій: українські реалії та зарубіжний досвід : монографія.— Київ; Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2020.— 452 с.
  • Цифрове врядування : монографія.— Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020.— 335 с.
  • Брижко, В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство.— Київ : ВД "АртЕк", 2020.— 287 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Історія держави і права зарубіжних країн : підручник.— Харків : Майдан, 2020.— 617 с.
  • Кухарєв, О.Є. Диспозитивність в спадковому праві : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2020.— 516 с.
  • Кухарєв, О.Є. Диспозитивність в спадковому праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2020.— 40 с.
  • Бугайчук, К.Л. Публічне адмініністрування в органах Національної поліції України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2020.— 40 с.
  • Бугайчук, К.Л. Публічне адмініністрування в органах Національної поліції країни : дис. ... д-ра юрид. наук.— Харків, 2020.— 548 с.
 
Пошук в електроному каталозі