Новини

Webometrics опублікував Рейтинг прозорості «Найкращі університети за цитуваннями у найкращих профілях Google Scholar»

Бібліотека отримала в дарунок від професора кафедри цивільного права та процесу Володимира Кройтора монографію «Принципи цивільного судочинства та їх система: проблеми сучасної теорії і практики»

Бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ отримала в дар видання, автором якого є Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

ХНУВС матиме доступ до колекції електронних книг бази даних ScienceDirect від міжнародного авторитетного видавництва Elsevier до 31 грудня 2021 року

Дарунок бібліотеці від кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету №1 

Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ поповнився навчальним посібником румунською мовою «Rolul organizațiilor neguvernamentale în domeniul formării și dezvoltării drepturilor omului  : (Exemple de activism succesiv în domeniul protecției drepturilor omului)»

Університетська бібліотека отримала від кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету №2, яку очолює Сергій Ткаченко примірники навчального посібника «Соціологія: практикум для самостійної роботи здобувачів вищої освіти».

З нагоди 26-Ї річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ бібліотека презентує розгорнуту книжково-ілюстративну експозицію «Науковий доробок вчених ХНУВС»

Нові надходження
  • Кримінальне право України. Загальна частина : підручник.— Харків : ХНУВС, 2020.— 427 с.
  • Євдокімова, О.О. Історія психології : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 320 с.
  • Педагогіка вищої школи : навч. посіб..— Харків : ФОП Бровін О.В., 2020.— 239 с.
  • Психолого-педагогічні та правові засади діяльності поліції із захисту прав дитини : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 283 с.
  • Енциклопедія соціогуманітарної інформології. - Т. 1 .— 2020.— 471 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Кримінальне право України. Загальна частина : підручник.— Харків : ХНУВС, 2020.— 427 с.
  • Євдокімова, О.О. Історія психології : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 320 с.
  • Психолого-педагогічні та правові засади діяльності поліції із захисту прав дитини : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 283 с.
  • Поліцейська (адміністративна) діяльність : навч. посіб..— Харків : ХНУВС, 2020.— 396 с.
  • Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар.— Київ : Правова єдність: Алерта, 2020.— 809 с.
 
Пошук в електроному каталозі