Новини

Університетська бібліотека отримала нові видання від першого ректора університету, академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Олександра Бандурки

Ви маєте можливість отримати віддалений доступ до журналів та електронних книг Springer.

Оновлена серія безкоштовних вебінарів Web of Science!

ХНУВС отримав тримісячний тестовий доступ до журналів видавництва Wiley – одного з найавторитетніших академічних видавництв у світі. Доступ за посиланням https://www.onlinelibrary.wiley.com/

Нові надходження
  • Євдокімова, О.О. Історія психології : навч. посіб..— Харків : Константа, 2020.— 320 с.
  • Євдокімова, О.О. Психологічні засади вищої технічної освіти : монографія.— Харків : Нове слово, 2009.— 385 с.
  • Екстремальна та кризова психологія : термінологічний словник.— Харків : ХНАДУ: НУЦЗУ, 2010.— 291 с.
  • Шевченко, Л.О. Гендерна психологія : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів.— Харків : ХНУВС, 2020.— 54 с.
  • Чепіга, Л.П. Психологія управління : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів.— Харків : ХНУВС, 2020.— 71 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Євдокімова, О.О. Історія психології : навч. посіб..— Харків : Константа, 2020.— 320 с.
  • Чепіга, Л.П. Психологія управління : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів.— Харків : ХНУВС, 2020.— 71 с.
  • Шахова, О.Г. Соціальна психологія особистості : навч. посіб..— Харків : Контраст, 2019.— 115 с.
  • Манжай, О.В. Правові засади захисту інформації : підручник.— Харків : Промарт, 2020.— 160 с.
  • Сердюк , О. О. Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів 2019: За результатами досліджень 2013–2019 років, проведених у Харківській області : [наук. звіт].— Харків : ХНУВС, 2019.— 228 с.
 
Пошук в електроному каталозі