Новини

Запрошуємо розміщувати свої публікації в університетському репозиторії (електронному архіві), підтримуючи ініціативу відкритого доступу до наукових досліджень та впливаючи  на особисті наукометричні показники і рейтинг наукової діяльності університету.

05.09.2016 ФПС – 13 - № 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

06.09.2016 ФГБ – 13 - №  5  

 

                   ФБК – 13 - № 1, 2, 3, 4  

 

07.09.2016 ФКП – 13 - № 1-12

 

08.09.2016 ФПС - 14 - № 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

                   ФПС - 15- 1, 2, 3, 4

 

09.09.2016 ФКП – 14 -  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

12.09.2016 ФГБ – 14 - № 1, 2, 3, 4, 5

 

                   ФБК – 14 - № 1, 2, 3, 4 

 

13.09.2016 ФПС – 1 6- № 1, 2, 3, 4

 

14.09.2016 ФКП –16 - № 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

15.09.2016 ФБК – 16- № 1, 2

 

1 курс:   06.09.2016   - ПДдср-16- 1-2-3-4-5 

                07.09.2016   - ПДдср - 16 -  6- 7        

                                          ПЗдмс-16-1 

                                          ПЗдб- 16-1-2    

                                          ФКдб-16-1м

                08.09.2016  - ПЗдср-16-1-2-3  

                                           ПСдср-16-1-2

                                           ПСдб-16-1м

                                           ПЗдб-16-1м, 16-2м

2 курс:   09.09.2016   -   ПДдср-15-1-2-3-4-5 

                12.09.2016   -   ПДдср-15-6-7-8-9-10  

                13.09.2016   -   ПЗдср-15-1-2 

                                             ПЗдмс-15-1

                                             ПСдср-15-1-2

                                             ПЗдб-15-1 м

                                             ПСдб-15-1 м  

3 курс:   14.09.2016   -  ПЗдср-14-1-2-3 

                                             ПЗдмс-14-1

                                             ПСдср-14-1

                                             ФКдср-14-1

                                             СОдср-14-1

                                            ЗІдср-14-1

   4 курс:   15.09.2016 - ПЗдср-13-1-2-3 

                                            ПСдср-13-1-2

                                            СОдср-13-1

                                            ЗІдср-13-1

                                           ФКдср-13-1

 

З нагоди державного свята бібліотека презентує університетській спільноті розгорнуту книжково-ілюстративну експозицію «Лише одна на світі Україна», присвячену 25-й річниці Незалежності України. Експозиція  багатогранно відтворює історію державотворення та її боротьби за незалежність, висвітлює події розбудови багатої, сильної, вільної України та  її сьогодення.

Бібліотека запрошує університетську спільноту відвідати експозицію

Вийшов друком довідник молодого вченого «Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів», підготовлений доктором юридичних наук, професором Олексієм Литвиновим, кандидатом юридичних наук, доцентом Антоном Байловим, кандидатом юридичних наук Володимиром Чумаком, за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Олександра Головка.

З виданням можна ознайомитись у читальному залі інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки.


Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR) отримав власний Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 2524-0501), що надло йому статусу офіційного електронного видання та міжнародного визнання, як інформаційного ресурсу.

Запрошуємо науковців університету розміщувати свої опубліковані роботи в університетському репозиторії з метою їх популяризації в мережі Інтернет та приєднання до сучасної світової системи наукових комунікацій!

Традиційно, вже понад 10 років поспіль, Громадська організація “Ла Страда-Україна” передає  університетській бібліотеці новітні видання, які  стають для курсантів та студентів додатковим інструментом у навчанні та дослідженнях.

Запрошуємо університетську спільноту на презентацію видань!

Бібліотека одержала в дар від представників факультету слідства та дізнання понад 60 примірників сучасної наукової та навчальної літератури, серед яких 15 новітніх науково-практичних коментарів до Кодексів України станом на 2016 рік

 

Бібліотечний фонд поповнився новими виданнями: науково-практичними коментаями Митного кодексу України  (станом на березень 2016 р.) та Бюджетного кодексу України (станом на  січень 2016 р.). До їх авторських колективів увійшли вчені кафедри адміністративної діяльності ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ

До бібліотеки надійшло унікальне видання «Общественные финансы» Чарльза Фрєнсиса Бастейбла, професора політичної економіки Дублінського університету, яке розкриває складний, але захоплюючий світ економіки.  

В науковому дослідженні, яке в Україні перекладається вперше, розглядається процес зародження та розвитку світової науки про фінанси, відображено значущі доктрини та парадигми, які складають фундамент сучасної теорії та практики суспільних фінансів.

Тираж видання складає лише 1000 примірників

Нові надходження
  • Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посіб. / О.М Литвинов, О.О. Житний, М.М. Клемпарський та ін..— Харків : ХНУВС, 2016.— 328 с.
  • Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар : станом на 20 січ. 2016 р. / ред. В.І. Курило.— Київ : Центр учб. літ, 2016.— 480 с.
  • Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків : станом на 10 берез. 2016 р..— Київ : Центр учб. літ, 2016.— 480 с.
  • Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 20 січ. 2016 р. / за заг. ред. Є.В. Додіна.— Київ : Центр учб. літ, 2016.— 488 с.
  • Навчально-практичний коментар Кодексу законів про працю України : станом на 20 січ. 2016 р. / розроб. Д.В. Журавльов.— Київ : Центр учб. літ, 2016.— 232 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посіб. / О.М Литвинов, О.О. Житний, М.М. Клемпарський та ін..— Харків : ХНУВС, 2016.— 328 с.
  • Сімейне право : підручник / В.А. Кройтор, В.Ю. Євко, Л.В. Сапейко та ін..— Харків : ХНУВС, 2016.— 511 с.
  • Програма з навчальної дисципліни "Українська мова професійного спрямування" : [підгот.: бакалавр; напрям. підгот.: Правоохоронна діяльність] / розроб.: Н.І. Єльнікова, Д.В. Полтавська.— Харків : ХНУВС, 2016.— 16 с.
  • Програма з навчальної дисципліни "Народна психологія".— Харків : ХНУВС, 2016.— 8 с.
  • Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми.— Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 419 с.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід