Новини

Бібліотека запрошує університетську спільноту ознайомитися з новою літературою, що  надійшла до бібліотечного  фонду.

(Зал наукової літератури,  2-й поверх, кім. 202,  9.00-18.00)

Тепер, щоб швидко потрапити на Бібліотечний портал або в Репозиторий ХНУВС потрібно просто піднести свій смартфон/планшет до зображення QR-коду і зчитати його.

Зображення QR-кодів розміщено на інформаційних стендах бібліотеки, в усіх читальних залах та залі каталогів.

Запрошуємо авторів надсилати свої публікації для розміщення в Репозиторії!

 ibvlib@univd.edu.ua  

Бібліотека, 1 поверх, кім. 113,

тел. 739-82-12

Запрошуємо розміщувати свої публікації в університетському репозиторії (електронному архіві), підтримуючи ініціативу відкритого доступу до наукових досліджень та впливаючи  на особисті наукометричні показники і рейтинг наукової діяльності університету.

05.09.2016 ФПС – 13 - № 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

06.09.2016 ФГБ – 13 - №  5  

 

                   ФБК – 13 - № 1, 2, 3, 4  

 

07.09.2016 ФКП – 13 - № 1-12

 

08.09.2016 ФПС - 14 - № 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

                   ФПС - 15- 1, 2, 3, 4

 

09.09.2016 ФКП – 14 -  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

12.09.2016 ФГБ – 14 - № 1, 2, 3, 4, 5

 

                   ФБК – 14 - № 1, 2, 3, 4 

 

13.09.2016 ФПС – 1 6- № 1, 2, 3, 4

 

14.09.2016 ФКП –16 - № 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

15.09.2016 ФБК – 16- № 1, 2

 

1 курс:   06.09.2016   - ПДдср-16- 1-2-3-4-5 

                07.09.2016   - ПДдср - 16 -  6- 7        

                                          ПЗдмс-16-1 

                                          ПЗдб- 16-1-2    

                                          ФКдб-16-1м

                08.09.2016  - ПЗдср-16-1-2-3  

                                           ПСдср-16-1-2

                                           ПСдб-16-1м

                                           ПЗдб-16-1м, 16-2м

2 курс:   09.09.2016   -   ПДдср-15-1-2-3-4-5 

                12.09.2016   -   ПДдср-15-6-7-8-9-10  

                13.09.2016   -   ПЗдср-15-1-2 

                                             ПЗдмс-15-1

                                             ПСдср-15-1-2

                                             ПЗдб-15-1 м

                                             ПСдб-15-1 м  

3 курс:   14.09.2016   -  ПЗдср-14-1-2-3 

                                             ПЗдмс-14-1

                                             ПСдср-14-1

                                             ФКдср-14-1

                                             СОдср-14-1

                                            ЗІдср-14-1

   4 курс:   15.09.2016 - ПЗдср-13-1-2-3 

                                            ПСдср-13-1-2

                                            СОдср-13-1

                                            ЗІдср-13-1

                                           ФКдср-13-1

 

З нагоди державного свята бібліотека презентує університетській спільноті розгорнуту книжково-ілюстративну експозицію «Лише одна на світі Україна», присвячену 25-й річниці Незалежності України. Експозиція  багатогранно відтворює історію державотворення та її боротьби за незалежність, висвітлює події розбудови багатої, сильної, вільної України та  її сьогодення.

Бібліотека запрошує університетську спільноту відвідати експозицію

Вийшов друком довідник молодого вченого «Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів», підготовлений доктором юридичних наук, професором Олексієм Литвиновим, кандидатом юридичних наук, доцентом Антоном Байловим, кандидатом юридичних наук Володимиром Чумаком, за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Олександра Головка.

З виданням можна ознайомитись у читальному залі інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки.


Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR) отримав власний Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 2524-0501), що надло йому статусу офіційного електронного видання та міжнародного визнання, як інформаційного ресурсу.

Запрошуємо науковців університету розміщувати свої опубліковані роботи в університетському репозиторії з метою їх популяризації в мережі Інтернет та приєднання до сучасної світової системи наукових комунікацій!

Нові надходження
  • Шевчук, С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник : затверджено МОН України / С.В. Шевчук, І.В. Клименко.— Київ : Алерта, 2014.— 694 с.
  • Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / за ред. Л.М. Москвич. - Основи правоохоронної та правозахисної діяльності. - Ч. 2 .— 2016.— 363 с.
  • Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / за ред. Л.М. Москвич. - Основи судоустрою України. - Ч. 1 .— 2016.— 242 с.
  • Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / за ред. Л.М. Москвич.— Харків : Право, 2016
  • Костенко, Н.И. Международное уголовное права: современные теоретические проблемы.— М. : Юрлитинформ, 2004.— 447 с.
Нові книги авторів ХНУВС
  • Правове регулювання страхової діяльності : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / О.П. Гетманець, О.М. Шуміло, Т.В. Колєснік та ін..— Київ : Хай-Тек прес, 2014.— 398 с.
  • Закон України "Про Національну поліцію" : наук.-практ. комент. / О.І. Безпалова, К.Ю. Мельник, О.О. Юхно та ін., МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.— Харків : ХНУВС, 2016.— 407 с.
  • Петрова, І.А. Судово-економічна експертиза торгівлі та ресторанного бізнесу : наук.-практ. посіб. / І.А. Петрова, С.В. Євдокіменко, В.А. Фурса.— Харків : НікаНова, 2016.— 167 с.
  • Колісник, Т.П. Комп'ютерне діловодство для правоохоронців : навч. посіб. / Т.П. Колісник, І.К. Сезонова.— Харків : НікаНова, 2015.— 180 с.
  • Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад'юнктів та докторантів : . : довідник молодого вченого / уклад.: А.В. Байлов, О.М. Литвинов, В.В. Чумак.— Харків : ХНУВС: Тім Пабліш Груп, 2016.— 363 с.
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід