1)Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
2)Проблема визначення причинного зв’язку між суспільно небезпечними діяннями і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
3)Створення військової поліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
4)Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
5)Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
6)Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
7)Юридична природа тлумачення норм права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
8)Ліві депутати від українських губерній в IV Державній Думі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
9)Правові основи діяльності університетів Російської імперії за статутом 1863 р.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
10)Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
11)Культуроморфічні чинники формування національної правосвідомості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
12)Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспільстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
13)Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
14)Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
15)Інформаційні моделі політики зайнятості населення в різних країнах світу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
16)Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
17)Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
18)Поняття договірного регулювання заробітної плати// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
19)Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
20)Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
21)Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
22)Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
23)Економіко-правові проблеми екологічної безпеки Донбасу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
24)Розвиток податкового законодавства Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .—
25)Соціальні норми як база інтеграції суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
26)Право як здатність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
27)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
28)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
29)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— Завантажити
30)Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.102-106Завантажити
31)Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порівняльно-правовий аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.106-113Завантажити
32)Проблеми класифікації одорологічних об’єктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.113-120Завантажити
33)Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.13-16Завантажити
34)Суб’єкти кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.133-138Завантажити
35)Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.142-146Завантажити
36)Про поняття і види кримінальної вербальної агресії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.149-153Завантажити
37)Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.153-158Завантажити
38)Реалізація права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.158163Завантажити
39)Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.16-21Завантажити
40)Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.163-193Завантажити
41)Пріоритетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ–початку ХХ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.176-181Завантажити
42)Управління фінансами Російської імперії в останню третину XVIII ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.186-193Завантажити
43)Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.197-202Завантажити
44)Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-ті роки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С. 209-213.Завантажити
45)Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946–1953 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.213-219Завантажити
46)Гармонізація європейського законодавства про відповідальність за торгівлю людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.22-23Завантажити
47)Сутність та характер парламентської процедури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.229-232Завантажити
48)Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.237-241Завантажити
49)«Торгівля людьми» та «торгівля жінками»: проблеми формування термінології сучасних документів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.24-31Завантажити
50)Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.241-244Завантажити
51)Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.244-248Завантажити
52)Суб’єкти права інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.249-252Завантажити
53)Передумови виникнення інституту довірчого управління майном// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.253-256Завантажити
54)Право на житло в Україні: реалії та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.261-265Завантажити
55)Характеристика автомобіля як об’єкта права власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.265-268Завантажити
56)Щодо питання фінансової відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.268-272Завантажити
57)Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.283-287Завантажити
58)Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.283-287
59)Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.3-9Завантажити
60)Проблеми системної протидії торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.30-36Завантажити
61)Проблеми системної протидії торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.30-37
62)Конституційні основи кримінально-правової охорони земель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.303-307Завантажити
63)Ідейні передумови формування філософсько-правової думки в США// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.333-338Завантажити
64)Правові засади діяльності немецької поліції щодо протидії торгівлі жінками// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.37-43Завантажити
65)Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.43-48Завантажити
66)Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 124-1 Кримінального кодексу України: проблеми та пропозиції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.48-55Завантажити
67)Організація діяльності Цивільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.55-58Завантажити
68)Соціальна реабілітація засуджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з торгівлею людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.58-60Завантажити
69)Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.65-71Завантажити
70)Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.65-71
71)Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.71-77Завантажити
72)Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.71-77
73)Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.77-82Завантажити
74)Відносини в сфері використання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.83-86Завантажити
75)Кримінальне законодавство України з питань легалізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.86-90Завантажити
76)Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.94-98Завантажити
77)Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населенням на прикладі дільничних інспекторів міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 11 // 2000. - №11 .— С.98-102Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід