1)Питання боротьби зі злочинністю та зміцнення равопорядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
2)Деякі питання методології науки управління в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
3)Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
4)Алгоритми особистої безпеки співробітників органів внутрішніх справ та членів їх сімей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
5)Принципи та функції правового менеджменту податкової міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
6)Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
7)Поняття «особливих умов» в діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
8)Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
9)Конституція України і структура національного законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
10)Регіональне представництво в умовах українського парламенту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
11)Проблеми перекладу міжнародно-правових документів для України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
12)Ідеї гуманізму в українському праві Київської Русі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
13)«Хліборобські» загони самооборони в охоронній системі останнього українського гетьманату (за матеріалами архівів)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— Завантажити
14)Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
15)Звітна документація в системі правового регулювання діяльності університетів Російської імперії в другій половині XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
16)Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
17)Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати митних платежів: сучасний стан законодавства та перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
18)Правовий та соціальний захист працівників органів внутрішніх справ України: напрями удосконалення законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
19)Шляхи удосконалення окремих напрямків діяльності Національного банку України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— Завантажити
20)Фінансово-правове забезпечення касового виконання Державного бюджету// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
21)Контрольна діяльність органів державної податкової служби в профілактиці ухилення від сплати податків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
22)Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
23)Зміст та форма договору оренди// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
24)Поняття сім’ї в праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
25)Особливості правового регулювання припинення службово-трудових відносин з працівниками ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
26)Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
27)Деякі аспекти проблеми юридичного визначення поняття надр// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
28)Правовий режим ліцензування користування надрами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
29)Правове регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
30)Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
31)Взаємодія міліції та населення в охороні громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
32)Особливості взаємодії політичного лідера і електорату в суспільстві перехідного типу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
33)Конфликты в органах внутренних дел: проблемы управляемости// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
34)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
35)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— Завантажити
36)Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.112-116Завантажити
37)Виконавче провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.12-17Завантажити
38)Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.125-131Завантажити
39)Поняття і ознаки терористичного акту в кримінальному законодавстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.131-136Завантажити
40)Конституційний договір: урок компромісу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.140- 143Завантажити
41)Проблеми застосування законодавства та практики розслідування організованої злочинної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.17-23Завантажити
42)Державне управління відносинами власності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.192-196Завантажити
43)Питання правового регулювання малого підприємництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.203-210Завантажити
44)Правова природа договорів інвестиційного характеру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.218-223Завантажити
45)Деякі питання речових прав в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.223-226Завантажити
46)Факторинг і форфейтинг: схожість і відмінності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.227-232Завантажити
47)Характерні риси сучасної організованої злочинностіі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.23-29Завантажити
48)Приватна вища школа в системі ринкових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.240-247Завантажити
49)Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.29-34Завантажити
50)Національна культура юриста// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.292-297Завантажити
51)Торговля жінками в Україні: історія та сучасність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.34-39Завантажити
52)Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.39-44Завантажити
53)Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та вітчизняний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.44-50Завантажити
54)Особливості класифікації злочинів при наявності помилки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.50-55Завантажити
55)Особливості статевих злочинів проти неповнолітніх: спеціальний об'єкт// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.55-60Завантажити
56)Надзвичайні ситуації в історичному аспекті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.72-76Завантажити
57)Проблемні аспекти надзвичайних режимів у державному управлінні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.76-83Завантажити
58)Державна інформаційна політика та її правове забезпечення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С. 83- 88Завантажити
59)Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.88-93Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід