1)Відомчі заклади освіти МВС у Харкові: становлення та розвиток// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
2)Приватний погляд на історію створення та перспективу розвитку відомчої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
3)Професійна підготовка поліцейських Росії наприкінці ХІХ- початку ХХ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
4)Проблеми та підходи щодо підготовки фахівців у вищій військовій школі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
5)Пріорітетні напрями формування готовності майбутнього фахівця системи МВС до професійної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
6)Формування творчих якостей у майбутніх офіцерів державної пожежної охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
7)Удосконалення практичної підготовки курсантів, організації роботи з молодими спеціалістами та методики оцінювання входження в посади випускників пожежно-технічних закладів освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
8)Психологічний "портрет" пожежника - вихідна точка подальшої підготовки суб'єкта діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
9)Деякі проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
10)Щляхи формування високої духовності і мовленнєвої культури правників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
11)Деякі аспекти адаптації навчальних програм з врахуванням правозахисного та гендерного підходів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
12)Проблеми та шляхи вдосконалення викладання спеціальної техніки у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
13)Застосування засобів відеозапису при викладанні спеціальних дисциплін// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
14)До питання про викладання економічних і економіко-правових дисциплін в юридичних вузах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
15)Підготовка рефератів з економіко-правових дисциплін як елемент наукової роботи курсантів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
16)Методика підготовки спеціалістів з дисципліни "Правові основи підприємницької діяльності" у вищих закладах освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
17)З досвіду виховної роботи кафедри соціально-економічних дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
18)Науково-дослідна діяльність у Харківському інституті пожежної безпеки МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
19)Механізм легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
20)Науково-методичне забезпечення слідчої практики: поняття, сутність, значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
21)Типологія форм правового мислення за Максом Вебером// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
22)Особливості правосвідомості молоді// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
23)Українське питання у Державній Думі Російської імперії початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
24)Ідея парламентаризму в українській крнституційно-правовій Наддніпрянщини ХVII - початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
25)Взаємовідносини губернаторів та органів міського самоврядування у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
26)Спортивний рух в Україні кінця ХІХ початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
27)Мовна проблема в Україні та права людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
28)Проблеми парламентського захисту прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
29)Правозахисна діяльність інституту омбудсмана у правоохоронній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
30)Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування англо-амнриканського типу щодо забезпечення законності та правопорядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
31)Цивільно-військові відносини в іноземних державах: військова підтримка цивільної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
32)Деякі проблеми удосконалення законодавства, що регулює порядок розгляду звернень громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
33)Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
34)Етапи реконструкції (відновлення) кримінальної справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
35)Загальна декларація прав людини в умовах розбудови єдиної системи захисту прав жертв злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
36)Роль інституціонального підходу до моделювання економічної безпеки особистості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
37)Податок як основа формування державної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
38)Концептуальні положення авторського права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
39)Строки договору оренди майна державних підприємств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
40)Договір на страхування автомобіля та його види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
41)Ризик - невід'ємна ознака інвестиційної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
42)Про застосування заохочень в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
43)Міжнародно-правове регулювання питань забруднення Чорного моря (у контексті перевезень каспійських енергоносіїв)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
44)Проблема наукового розуміння людини і світу: потреба критичного мислення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
45)Демократичний транзит посткомуністичного типу: особливості та дилеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
46)Справедливість свободи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
47)Загальнотеоретичні і аксіологічні підстави маргінальної проблематики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
48)Паблік рілейшнз в діяльності міліції західних країн// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
49)Про показники ефективності діяльності заступника начальника органа внутрішніх справ по роботі із особовим складом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
50)Про деякі психологічні детермінанти ефективності оволодіння іноземною мовою при взаємозв'язаному навчанні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
51)Міжнародне співробітництво// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
52)Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: Проблема мирового образования ХХI века. Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999. - 285 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
53)Л. Д. Тимченко. Міжнародне право. Харків: Консум, 1999. - 528 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
54)В. М. Трубников, В. П. Филонов, А. И. Фролов. Уголовно-исполнительное право Украины. Учебник. - Донецк: Изд-во Донец. ин-та вн. дел, 1999. - 640 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
55)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— Завантажити
56)Університет внутрішніх МВС України: наше майбутнє// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.10-15Завантажити
57)Університет внутрішніх справ МВС України: наше майбутне// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.10- 15
58)Проблеми інформаційно- бібліотечного забезпечення навчально-виховного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 108- 111Завантажити
59)Фінансові злочини: необхідність виокремлення та систематизації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.114-118Завантажити
60)Загальні ознаки суб'єкта злочинів терористичної спрямованості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.125-128Завантажити
61)Актуальність кримінологічної характеристики злочинів проти свободи совісті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.134-136Завантажити
62)Передкримінальний обман і його кримінально-правові наслідки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.136-140Завантажити
63)Деякі особливості застосування стягнень за порушення митних правил// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.140-144Завантажити
64)Форми використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.144-150Завантажити
65)Кваліфікація перевищення влади працівниками міліції при застосуванні вогнепальної зброї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.150-154Завантажити
66)Джерельна база наукових досліджень з історії політичних та правових вчень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 155- 163Завантажити
67)Становлення, розвиток та основні напрямки удосконалення відомчої багатоступеневої системи підготовки персоналу ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.16- 20Завантажити
68)Зміст та форма кримінально-процесуальних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.170-174Завантажити
69)Принципи кримінально-правової юрисдикції у міжнародному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.175-181Завантажити
70)До питання про предмет криміналістики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 181- 185Завантажити
71)Тактичні прийоми узнавання на попередньому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.185-189Завантажити
72)Непридатний замах: за і проти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.190-193Завантажити
73)Відомчі заклади освіти МВС у Харкові: становлення та розвиток// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Додати до №9 // 1999. - 9 .— С. 20- 25
74)Поліція Гетьманщини і Запорізької Січі в другій половині XVIII ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.215-221Завантажити
75)Про правомочність Всеукраїнського з'їзду Рад (Київ, 4-6 грудня 1917 року)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.227-232Завантажити
76)Політична боротьба в 1923-1924 рр.: суть, форми та методи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.232-237Завантажити
77)Конституційні соціальні права громадян України та їх гарантії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.242-247Завантажити
78)Роль асоціацій місцевих рад у політіко-правовому механізмі функціонування місцевого самоврядування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.258-264Завантажити
79)Міліція місцевого самоврядування (муніціпальна міліція: проблеми, перспективи розвитку)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.282-285Завантажити
80)Лібералізація кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С. 285-290.Завантажити
81)Актуальні проблеми проведення експертизи при судовому розгляді кримінальних справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.291-299Завантажити
82)Процесуальний стан експерта у кримінальному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С. 299-306.Завантажити
83)Забезпечення прав та свобод людини - головний напрям правоохоронної діяльності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С. 3-10Завантажити
84)Економічні методи державного управління в період реформування економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 327- 334Завантажити
85)Правовий режим майна, набутого спільною працею членів сім'ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.338-342Завантажити
86)Місце і роль відомчоі освіти в системі національної освіти України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.34- 38Завантажити
87)Деякі методологічні питання визначення терміна "Законодавства про працю" на сучасному етапі розвитку держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 357- 361Завантажити
88)Професійній відбір та професійна орієнтація кандидатів на навчання у закладах освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.38- 42Завантажити
89)Проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 391- 397Завантажити
90)Реалізація державної інформаційної політики: інформаційне середовище управління в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 405- 411Завантажити
91)Науково-педагогічні проблеми відомчої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 42- 46Завантажити
92)Роль професійного добору в оперативно-службовій діяльності спецпідрозділів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 49- 53Завантажити
93)Пізнавальні завдання як засіб удосконалення процесу навчання у вищих закладах освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 73- 77Завантажити
94)Спецкурс "Історія органів внутрішніх справ" в системі навчально-виховного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 82- 85.Завантажити
95)Впровадження спецкурсу "Правове регулювання праці співробітників органів внутрішніх справ" в навчальний процес ВЗО МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 85- 89Завантажити
96)Формування економічного мислення в процесі підготовки спеціалістів в галузі економічної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 96- 98Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід