1)Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
2)Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
3)Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.)// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
4)Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
5)Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
6)Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
7)Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
8)Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
9)Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
10)До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
11)Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
12)Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
13)Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
14)Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
15)Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
16)Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
17)Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
18)Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
19)Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
20)Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
21)Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
22)Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
23)Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
24)Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
25)Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
26)Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
27)Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
28)Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
29)Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
30)Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
31)Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
32)Професіограма працівника ювенальної превенції// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
33)Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
34)Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
35)До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
36)Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
37)Гендерні особливості ресурсності поліцейських// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
38)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
39)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
40)Content// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
41)Содержание// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
42)До уваги авторів наукового журналу «Право і Безпека»// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
43)Випускні дані// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .— Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід