1) Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
2) Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
3) Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.) // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
4) Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
5) Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
6) Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
7) Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
8) Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
9) Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
10) До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
11) Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
12) Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
13) Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
14) Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
15) Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
16) Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
17) Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
18) Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
19) Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
20) Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
21) Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
22) Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
23) Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
24) Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
25) Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
26) Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
27) Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
28) Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
29) Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
30) Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
31) Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
32) Професіограма працівника ювенальної превенції // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
33) Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
34) Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
35) До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
36) Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
37) Гендерні особливості ресурсності поліцейських // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
38) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
39) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
40) Content // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
41) Содержание // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
42) До уваги авторів наукового журналу «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
43) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 4 (67) .—
 
Пошук в електроному каталозі