1) Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: правове регулювання та місце в системі заходів державного примусу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 105–110.
2) Використання знань психології в досудовому розслідуванні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 111–115.
3) Окремі питання співвідношення національного адміністративного законодавства України з міжнародними угодами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 116–119.
4) Особливості організації та діяльності правоохоронних органів УРСР у 1960–1980-х роках // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 120–125.
5) Проблемы правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 126–129.
6) Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 13–23.
7) Принцип змагальності і моделі Цивільного судочинства в контексті судово-правової реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 130–140.
8) Конституційно-правова природа права вето глави держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 141–146.
9) Звернення стягнення на предмет іпотеки: сучасні правові реалії в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 147–151.
10) Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 152–158.
11) Поняття «суспільно небезпечна особа» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 159–163.
12) Теоретико-правові засади взаємодії муніципальної поліції (варти) та патрульної поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 164–170.
13) Щодо поняття медіації як альтернативного способу вирішення господарських спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 171–176.
14) Окремі аспекти дотримання «розумних строків» в кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 177–184.
15) Щодо визначення суб’єктів аграрного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 185–190.
16) Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 191–196.
17) Правові засади забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 197–204.
18) Імплементація у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 205–210.
19) Теоретичні підходи до вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 211–218.
20) Щодо визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 219–226.
21) Кодифікація Комісією міжнародного права норм міжнародно-правової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 227–233.
22) Специфічні фактори етнорелігійного тероризму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 234–237.
23) Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у найдавніший період // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 238–246.
24) Деякі особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчинили насильство в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 24–28.
25) Науково-теоретичні погляди на виправлення як мету покарання у виді позбавлення волі на певний строк // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 247–253.
26) Проблемні аспекти права на позов у справах про захист екологічних прав і довкілля // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— . С. 254–261.
27) Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 262–267.
28) Роль конституційних принципів в процесі формування громадянського суспільства в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 268–272.
29) Зміст концепції радянської адвокатури та її реалізація на Закарпатті в 1946–1950 роках // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 273–277.
30) Стратегічні напрями імплементації норм європейської системи вищої освіти в законодавство України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 278–281.
31) Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 282–293.
32) Удосконалення законодавства в частині оплаті праці працівників освітньої галузі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 29–34.
33) Щодо деяких особливостей оподаткування доходів неповнолітніх // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 294–299.
34) Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінальноправового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретикоприкладний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 300–308.
35) Теоретичні аспекти адміністративних процедур у сфері забезпечення діяльності судової системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 35–38.
36) Принципи соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 39–46.
37) Зближення міжнародного та національного регулювання відносин у трудовій сфері: економічні передумови // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 47–51.
38) Щодо правового регулювання діяльності операторів підземних газосховищ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 52–58.
39) Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 59–68.
40) Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 69–72.
41) Джерела впливу психологічної теорії у сучасній юриспруденції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 73–79.
42) Проблеми функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні в період реформ 2015–2017 років // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 8–12.
43) Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 80–86.
44) Інформація про особу та персональні дані: окремі аспекти співвідношення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 87–92.
45) Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 93–98.
46) Значення міжнародного співробітництва для вдосконалення правового регулювання антимонопольної діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 99–104.
 
Пошук в електроному каталозі