1)Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: правове регулювання та місце в системі заходів державного примусу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 105–110.Завантажити
2)Використання знань психології в досудовому розслідуванні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 111–115. Завантажити
3)Окремі питання співвідношення національного адміністративного законодавства України з міжнародними угодами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 116–119.Завантажити
4)Особливості організації та діяльності правоохоронних органів УРСР у 1960–1980-х роках// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 120–125.Завантажити
5)Проблемы правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 126–129. Завантажити
6)Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 13–23.Завантажити
7)Принцип змагальності і моделі Цивільного судочинства в контексті судово-правової реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 130–140.Завантажити
8)Конституційно-правова природа права вето глави держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 141–146.Завантажити
9)Звернення стягнення на предмет іпотеки: сучасні правові реалії в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 147–151.Завантажити
10)Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 152–158. Завантажити
11)Поняття «суспільно небезпечна особа»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 159–163.Завантажити
12)Теоретико-правові засади взаємодії муніципальної поліції (варти) та патрульної поліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 164–170.Завантажити
13)Щодо поняття медіації як альтернативного способу вирішення господарських спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 171–176. Завантажити
14)Окремі аспекти дотримання «розумних строків» в кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 177–184.Завантажити
15)Щодо визначення суб’єктів аграрного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 185–190.Завантажити
16)Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 191–196. Завантажити
17)Правові засади забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 197–204.Завантажити
18)Імплементація у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 205–210. Завантажити
19)Теоретичні підходи до вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 211–218.Завантажити
20)Щодо визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 219–226. Завантажити
21)Кодифікація Комісією міжнародного права норм міжнародно-правової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 227–233.Завантажити
22)Специфічні фактори етнорелігійного тероризму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 234–237.Завантажити
23)Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у найдавніший період// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 238–246.Завантажити
24)Деякі особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчинили насильство в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 24–28. Завантажити
25)Науково-теоретичні погляди на виправлення як мету покарання у виді позбавлення волі на певний строк// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 247–253. Завантажити
26)Проблемні аспекти права на позов у справах про захист екологічних прав і довкілля// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— . С. 254–261.Завантажити
27)Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 262–267. Завантажити
28)Роль конституційних принципів в процесі формування громадянського суспільства в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 268–272. Завантажити
29)Зміст концепції радянської адвокатури та її реалізація на Закарпатті в 1946–1950 роках// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 273–277.Завантажити
30)Стратегічні напрями імплементації норм європейської системи вищої освіти в законодавство України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 278–281.Завантажити
31)Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 282–293.Завантажити
32)Удосконалення законодавства в частині оплаті праці працівників освітньої галузі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 29–34. Завантажити
33)Щодо деяких особливостей оподаткування доходів неповнолітніх// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 294–299. Завантажити
34)Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінальноправового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретикоприкладний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 300–308.Завантажити
35)Теоретичні аспекти адміністративних процедур у сфері забезпечення діяльності судової системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 35–38.Завантажити
36)Принципи соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 39–46. Завантажити
37)Зближення міжнародного та національного регулювання відносин у трудовій сфері: економічні передумови// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 47–51.Завантажити
38)Щодо правового регулювання діяльності операторів підземних газосховищ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 52–58.Завантажити
39)Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 59–68.Завантажити
40)Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 69–72.Завантажити
41)Джерела впливу психологічної теорії у сучасній юриспруденції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 73–79.Завантажити
42)Проблеми функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні в період реформ 2015–2017 років// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 8–12.Завантажити
43)Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 80–86. Завантажити
44)Інформація про особу та персональні дані: окремі аспекти співвідношення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 87–92.Завантажити
45)Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 93–98.Завантажити
46)Значення міжнародного співробітництва для вдосконалення правового регулювання антимонопольної діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 4 .— С. 99–104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід