1) Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
2) Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
3) Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
4) Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
5) Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
6) Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
7) Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
8) Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
9) Структурний аналіз злочинів у банківській сфері // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
10) Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
11) Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
12) Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
13) Генезис тимчасового доступу до речей і документів // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
14) Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
15) Загальні фактори етнорелігійного тероризму // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
16) Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
17) Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
18) Трудова дисципліна та методи її забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
19) Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
20) Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
21) Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
22) Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
23) Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
24) Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
25) Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
26) Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
27) Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
28) Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
29) Дефініція «особистісно-професійна зрілість» у психологічних дослідженнях // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
30) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
31) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
32) Content // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
33) Содержание // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
34) До уваги авторів наукового журналу «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
35) Вихідні відомості // Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .—
 
Пошук в електроному каталозі