1)Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
2)Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
3)Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
4)Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
5)Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
6)Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
7)Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
8)Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
9)Структурний аналіз злочинів у банківській сфері// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
10)Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
11)Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
12)Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
13)Генезис тимчасового доступу до речей і документів// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
14)Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
15)Загальні фактори етнорелігійного тероризму// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
16)Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
17)Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
18)Трудова дисципліна та методи її забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
19)Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
20)Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
21)Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
22)Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
23)Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
24)Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
25)Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
26)Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
27)Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
28)Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
29)Дефініція «особистісно-професійна зрілість» у психологічних дослідженнях// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
30)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
31)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
32)Content// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
33)Содержание// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
34)До уваги авторів наукового журналу «Право і Безпека»// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
35)Вихідні відомості// Право і безпека : наук. журн. - 2017. - № 3 (66) .— Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід