1) До визначення предмету корупційного злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 10-15.
2) Імплементація засадничих елементів європейської моделі відносин «держава-пацієнт-лікар» у національне законодавство України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 104–111.
3) Правова сутність поняття інвестицій та інвестиційної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 112–116.
4) Суверенітет як чинник диференціації форми державно-територіального устрою в контексті загальнотеоретичної юриспруденції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 117–123.
5) Адміністративні процедури надання електронних послуг публічною адміністрацією в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 124–129.
6) Принципи криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 130–135.
7) Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я .— С. 136–143.
8) Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 144–148.
9) Рецензія на монографію О.Г. Предместнікова «Органи юстиції України: адміністративно-правові засади діяльності» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 149–161.
10) Рецензія на монографію П.В. Макушева «Історія, сучасність та перспективи розвитку державної виконавчої служби в Україні» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 152–153.
11) Щодо предмета трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 16-23.
12) Функції інституційної адвокатури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 24-29.
13) Удавана правова поведінка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 30–35.
14) Адміністративно-правовий статус МВС України: шляхи удосконалення окремих структурних елементів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 36–40.
15) Проблема віднесення державних підприємств та їх об’єднань до юридичних осіб приватного чи публічного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 41–51.
16) Проблематика наукової розробленості процесуального керівництва прокурора за фактом викрадення людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 5-10.
17) Конституційний дуалізм місцевого самоврядування в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 52–58.
18) Щодо вживання понять «територіальна цілісність» та «територіальна недоторканність» у назві статті 110 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 59–65.
19) Решение органов публичной администрации как предмет (основание) исполнительного производства в Украине // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 66–70.
20) Аксіологічні засади стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 71–75.
21) Гарантії реалізації повноважень начальника військового гарнізону // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 76–81.
22) Правове забезпечення підприємств колективної (асоційованої) власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 82–86.
23) Правові основи діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України з протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 87–94.
24) Особливості організації діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 95–103.
 
Пошук в електроному каталозі