1)До визначення предмету корупційного злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 10-15.Завантажити
2)Імплементація засадничих елементів європейської моделі відносин «держава-пацієнт-лікар» у національне законодавство України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 104–111.
3)Правова сутність поняття інвестицій та інвестиційної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 112–116. Завантажити
4)Суверенітет як чинник диференціації форми державно-територіального устрою в контексті загальнотеоретичної юриспруденції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 117–123. Завантажити
5)Адміністративні процедури надання електронних послуг публічною адміністрацією в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 124–129. Завантажити
6)Принципи криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 130–135.Завантажити
7)Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я .— С. 136–143. Завантажити
8)Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 144–148. Завантажити
9)Рецензія на монографію О.Г. Предместнікова «Органи юстиції України: адміністративно-правові засади діяльності»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 149–161.Завантажити
10)Рецензія на монографію П.В. Макушева «Історія, сучасність та перспективи розвитку державної виконавчої служби в Україні»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 152–153. Завантажити
11)Щодо предмета трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 16-23.Завантажити
12)Функції інституційної адвокатури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 24-29.Завантажити
13)Удавана правова поведінка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 30–35.Завантажити
14)Адміністративно-правовий статус МВС України: шляхи удосконалення окремих структурних елементів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 36–40.Завантажити
15)Проблема віднесення державних підприємств та їх об’єднань до юридичних осіб приватного чи публічного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 41–51.Завантажити
16)Проблематика наукової розробленості процесуального керівництва прокурора за фактом викрадення людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 5-10.Завантажити
17)Конституційний дуалізм місцевого самоврядування в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 52–58.Завантажити
18)Щодо вживання понять «територіальна цілісність» та «територіальна недоторканність» у назві статті 110 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 59–65. Завантажити
19)Решение органов публичной администрации как предмет (основание) исполнительного производства в Украине// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 66–70.Завантажити
20)Аксіологічні засади стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 71–75. Завантажити
21)Гарантії реалізації повноважень начальника військового гарнізону// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 76–81. Завантажити
22)Правове забезпечення підприємств колективної (асоційованої) власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 82–86. Завантажити
23)Правові основи діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України з протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 87–94. Завантажити
24)Особливості організації діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2017. - № 2 .— С. 95–103. Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід