1)Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 103–105.Завантажити
2)Щодо критеріїв якості показників та ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 106–110.Завантажити
3)Господарсько-правові аспекти державно-приватного партнерства в галузі транспорту в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 111–115.Завантажити
4)Деякі проблеми правової регламентації соціального забезпечення поліцейських в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 116–120.Завантажити
5)Поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 12–15.Завантажити
6)Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 121–125.Завантажити
7)Ознаки адміністративно-правового механізму управління фінансовою системою України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 126–130.Завантажити
8)Правове регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції /// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 131–135.Завантажити
9)Comparative Characteristics of Main Administrative Legal Terms of Ukraine, Canada and Germany as European Country// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 136–146.Завантажити
10)Вплив глобалізації на розвиток співпраці держав в рамках Всесвітньої митної організації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 147–153.Завантажити
11)енеза правового регулювання взаємодії воєнної організації та громадянського суспільства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 154–158/Завантажити
12)Усунення прогалин у цивільному праві за допомогою аналогії права, аналогії закону та міжгалузевої аналогії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 159–166.Завантажити
13)Особливості правового статусу адміністративних судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 16–18.Завантажити
14)Сутність заповіту подружжя за цивільним законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 167–173 .Завантажити
15)Банківська діяльність: питання кримінально-правової охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 174–180 .Завантажити
16)Сучасний погляд на «електронні гроші» та їх обіг в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 181–185.Завантажити
17)Право власності у рішеннях Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 186–193.Завантажити
18)Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 19–24.Завантажити
19)Модернізація як трансформаційний процес сучасної державноправової дійсності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 194–198.Завантажити
20)Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 199–202.Завантажити
21)«Обхід закону» в аспекті діяльності транснаціональних компаній// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 203–208.Завантажити
22)Основні поняття господарського законодавства в контексті його реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 209–212.Завантажити
23)Проблемні аспекти виконання рішень Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 213–218.Завантажити
24)Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 219–223.Завантажити
25)Господарсько-правовий статус громадських організацій: пропозиції до законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 224–229.Завантажити
26)Система принципів конфіденційного співробітництва при здійсненні контрольованої закупки як форми контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконною реалізацією підакцизних товарів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 230–234.Завантажити
27)Здійснення суб’єктивного цивільного права на здоров’я фізичної особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 235–239.Завантажити
28)Напрямки удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в органах державної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 240–244.Завантажити
29)Стандарти переконання (досвід Сполучених Штатів Америки)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 245–249.Завантажити
30)Метаправо, або деякі проблеми сучасної юридичної термінології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 25–30.Завантажити
31)Окремі аспекти статусу громадських об’єднань, які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 250–254.Завантажити
32)Закон Української РСР «Про охорону здоров’я» 1971 р. та його значення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 255–259.Завантажити
33)Типи представницького мандату: європейське бачення і сучасна практика в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 260–266.Завантажити
34)Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 267–272.Завантажити
35)Щодо основних причин дитячої проституції, як негативного соціального явища, в сучасному суспільстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 273–276.Завантажити
36)Деякі особливості міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 277–282.Завантажити
37)Аналіз деяких шляхів удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 283–288.Завантажити
38)Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 289–294.Завантажити
39)Рецензія на монографію О.М. Шевчука «Державний контроль за обігом наркотиків»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 295–299.Завантажити
40)Характеристика конвенцій МОП у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 31–37 .Завантажити
41)Гаряча вода як об’єкт цивільних правовідносин та характеристика даного об’єкта// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 38–43.Завантажити
42)Особливості представництва акціонерного товариства його акціонерами у зовнішніх корпоративних відносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 44–49.Завантажити
43)Щодо об’єктів оперативно-розшукової діяльності Харківського губернського жандармського управління у 1907–1914 рр.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 5–11.Завантажити
44)Проблеми та методи визначення застосовуваного права в міжнародних комерційних арбітражах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 50–55.Завантажити
45)Господарсько-правова характеристика договору концесії та перспективи розвитку відносин щодо надання послуг у сфері теплопостачання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 56–60.Завантажити
46)Розвиток методології дослідження приватного і публічного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 61–65.Завантажити
47)Правовий нігілізм в правозастосовній діяльності Національної поліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 66–74.Завантажити
48)Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль»: основи вчень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 75–81.Завантажити
49)Договір в механізмі правового регулювання валютних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 82–86.Завантажити
50)Наукова розробленість питання розшуку безвісно відсутніх осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 87–91.Завантажити
51)Деякі правові аспекти здійснення авторського права на програмне забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 92–97.Завантажити
52)Оперативно-розшукова характеристика грабежів на об’єктах залізниці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 98–102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід