1) Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 103–105.
2) Щодо критеріїв якості показників та ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 106–110.
3) Господарсько-правові аспекти державно-приватного партнерства в галузі транспорту в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 111–115.
4) Деякі проблеми правової регламентації соціального забезпечення поліцейських в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 116–120.
5) Поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 12–15.
6) Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 121–125.
7) Ознаки адміністративно-правового механізму управління фінансовою системою України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 126–130.
8) Правове регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції / // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 131–135.
9) Comparative Characteristics of Main Administrative Legal Terms of Ukraine, Canada and Germany as European Country // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 136–146.
10) Вплив глобалізації на розвиток співпраці держав в рамках Всесвітньої митної організації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 147–153.
11) енеза правового регулювання взаємодії воєнної організації та громадянського суспільства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 154–158/
12) Усунення прогалин у цивільному праві за допомогою аналогії права, аналогії закону та міжгалузевої аналогії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 159–166.
13) Особливості правового статусу адміністративних судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 16–18.
14) Сутність заповіту подружжя за цивільним законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 167–173 .
15) Банківська діяльність: питання кримінально-правової охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 174–180 .
16) Сучасний погляд на «електронні гроші» та їх обіг в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 181–185.
17) Право власності у рішеннях Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 186–193.
18) Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 19–24.
19) Модернізація як трансформаційний процес сучасної державноправової дійсності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 194–198.
20) Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 199–202.
21) «Обхід закону» в аспекті діяльності транснаціональних компаній // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 203–208.
22) Основні поняття господарського законодавства в контексті його реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 209–212.
23) Проблемні аспекти виконання рішень Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 213–218.
24) Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 219–223.
25) Господарсько-правовий статус громадських організацій: пропозиції до законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 224–229.
26) Система принципів конфіденційного співробітництва при здійсненні контрольованої закупки як форми контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконною реалізацією підакцизних товарів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 230–234.
27) Здійснення суб’єктивного цивільного права на здоров’я фізичної особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 235–239.
28) Напрямки удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в органах державної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 240–244.
29) Стандарти переконання (досвід Сполучених Штатів Америки) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 245–249.
30) Метаправо, або деякі проблеми сучасної юридичної термінології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 25–30.
31) Окремі аспекти статусу громадських об’єднань, які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 250–254.
32) Закон Української РСР «Про охорону здоров’я» 1971 р. та його значення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 255–259.
33) Типи представницького мандату: європейське бачення і сучасна практика в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 260–266.
34) Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 267–272.
35) Щодо основних причин дитячої проституції, як негативного соціального явища, в сучасному суспільстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 273–276.
36) Деякі особливості міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 277–282.
37) Аналіз деяких шляхів удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 283–288.
38) Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 289–294.
39) Рецензія на монографію О.М. Шевчука «Державний контроль за обігом наркотиків» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 295–299.
40) Характеристика конвенцій МОП у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 31–37 .
41) Гаряча вода як об’єкт цивільних правовідносин та характеристика даного об’єкта // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 38–43.
42) Особливості представництва акціонерного товариства його акціонерами у зовнішніх корпоративних відносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 44–49.
43) Щодо об’єктів оперативно-розшукової діяльності Харківського губернського жандармського управління у 1907–1914 рр. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 5–11.
44) Проблеми та методи визначення застосовуваного права в міжнародних комерційних арбітражах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 50–55.
45) Господарсько-правова характеристика договору концесії та перспективи розвитку відносин щодо надання послуг у сфері теплопостачання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 56–60.
46) Розвиток методології дослідження приватного і публічного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 61–65.
47) Правовий нігілізм в правозастосовній діяльності Національної поліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 66–74.
48) Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль»: основи вчень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 75–81.
49) Договір в механізмі правового регулювання валютних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 82–86.
50) Наукова розробленість питання розшуку безвісно відсутніх осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 87–91.
51) Деякі правові аспекти здійснення авторського права на програмне забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 92–97.
52) Оперативно-розшукова характеристика грабежів на об’єктах залізниці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2016. - № 3 .— С. 98–102.
 
Пошук в електроному каталозі