1)Сімейне право : підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с.// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— Завантажити
4)Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— Завантажити
5)Випускні дані// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— Завантажити
6)До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.103-108.Завантажити
7)Суб’єкти освітніх відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 108-112.Завантажити
8)Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.11-17.Завантажити
9)Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел)// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.113-120.Завантажити
10)Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.120-124.Завантажити
11)Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.124-129.Завантажити
12)Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 129-134.Завантажити
13)Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 135-140.Завантажити
14)Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 140-145.Завантажити
15)Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 146-151.Завантажити
16)Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу «хвороба досягнення»// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 151-156.Завантажити
17)Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 156-160.Завантажити
18)Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.18-24.Завантажити
19)Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.24-31.Завантажити
20)Юридична відповідальність як явище об’єктивного права// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.31-37.Завантажити
21)Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 38-42.Завантажити
22)Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.43-48.Завантажити
23)Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 48-53.Завантажити
24)Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 54-59.Завантажити
25)Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 6-11.Завантажити
26)Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 60-64.Завантажити
27)Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.65-69.Завантажити
28)Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.69-75.Завантажити
29)Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.75-79.Завантажити
30)Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.80-83.Завантажити
31)Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 84-88.Завантажити
32)Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 88-93.Завантажити
33)Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.94-99.Завантажити
34)Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського// Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 99-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід