1) Сімейне право : підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .—
4) Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека» // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .—
5) Випускні дані // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .—
6) До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.103-108.
7) Суб’єкти освітніх відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 108-112.
8) Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.11-17.
9) Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел) // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.113-120.
10) Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.120-124.
11) Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.124-129.
12) Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 129-134.
13) Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 135-140.
14) Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 140-145.
15) Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 146-151.
16) Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу «хвороба досягнення» // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 151-156.
17) Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 156-160.
18) Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.18-24.
19) Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.24-31.
20) Юридична відповідальність як явище об’єктивного права // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.31-37.
21) Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 38-42.
22) Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.43-48.
23) Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 48-53.
24) Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 54-59.
25) Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 6-11.
26) Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 60-64.
27) Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.65-69.
28) Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.69-75.
29) Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.75-79.
30) Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.80-83.
31) Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 84-88.
32) Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 88-93.
33) Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С.94-99.
34) Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського // Право і безпека : наук. журн. - 2016. - № 2 (61) .— С. 99-102.
 
Пошук в електроному каталозі