1)Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
2)Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення : [монографія] / Литвинов О. М. ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : Янтар, 2014. – 800 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
5)Актуальна інформація для авторів та читачів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
6)References on the articles// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
7)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
8)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
9)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
10)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
11)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— Завантажити
12)Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.102-109.Завантажити
13)Державна політика у сфері оборони України: сучасний стан та напрями розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.11-22.Завантажити
14)Оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.110-116.Завантажити
15)Управління у сфері земельних відносин та надрокористування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.116-126.Завантажити
16)Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.126-135.Завантажити
17)Окремі питання юрисдикційної форми захисту прав учасників господарських товариств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.136-143.Завантажити
18)Поняття принципу поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду в цивільному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.143-153.Завантажити
19)Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.153-161.Завантажити
20)Висновок експерта у справах про встановлення та оспорювання батьківства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.161-169.Завантажити
21)Вдосконалення правового регулювання припинення суб’єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.170-175.Завантажити
22)Контракт про проходження служби в Національній поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.176-183.Завантажити
23)Державна служба: трудоправовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.183-188.Завантажити
24)Формування правової культури працівників національної поліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.189-199.Завантажити
25)Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.199-206.Завантажити
26)Зміни в судоустрої на українських землях у складі Російської імперії у 1796–1801 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.23-28.Завантажити
27)Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.29-37.Завантажити
28)Особливості тактики допиту підозрюваного в умисному вбивстві з хуліганських мотивів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С38-45.Завантажити
29)Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.45-54.Завантажити
30)Особливості використання судової експертизи за законодавствами України та Франції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.54-62.Завантажити
31)Переведення засудженого з однієї виправної колонії до іншої. Проблемні питання правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.62-69.Завантажити
32)Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.69-75.Завантажити
33)Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.75-85.Завантажити
34)Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.86-95.Завантажити
35)Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.96-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід