1) .— Завантажити
2)Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії та практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 102–109.Завантажити
3)Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством : проблема узгодження термінології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 110–115.Завантажити
4)Історичний розвиток підсудності у кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 116–122.Завантажити
5)Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 12–15.Завантажити
6)Кількісно-якісна характеристика умисних вбивств заручника або викраденої людини в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 123–128.Завантажити
7)Загальна характеристика примусу як обов’язкової ознаки суспільно небезпечного діяння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 129–134.Завантажити
8)Загальнотеоретичні аспекти співвідношення та взаємодії національного права України з правом Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 135–140.Завантажити
9)Правова природа поняття «народ»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 141–149.Завантажити
10)Психологічні характеристики організованих злочинних груп// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 150–154.Завантажити
11)Поняття та основний зміст сучасної субкультури засуджених у місцях позбавлення волі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 155–159.Завантажити
12)Провадження в справах про адміністративні порушення правил експлуатації транспортних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 16–21.Завантажити
13)Ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 160–165.Завантажити
14)Поняття та ознаки прокурорської діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 166–171.Завантажити
15)Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 172–176.Завантажити
16)Деякі аспекти законодавчої класифікації обставин, які обтяжують покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 177–184.Завантажити
17)Основні риси трудового законодавства в УРСР в період десталінізації (середина 1950 – середина 1960-х рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 185–189.Завантажити
18)Суддівська винагорода в контексті судової реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 190–193.Завантажити
19)Поділ спільного нерухомого майна та виділ частки із нерухомості, що перебуває у спільній частковій власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 194–200.Завантажити
20)Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 201–206.Завантажити
21)Щодо можливості використовувати договір в процедурі примирення сторін для врегулювання конфліктів та спорів: порівняльний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 207–212.Завантажити
22)Державна служба України на шляху реформування: проблеми кадрового забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 213–218.Завантажити
23)Поняття гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 219–227.Завантажити
24)Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 22–28.Завантажити
25)Вплив інтерактивних технологій навчання на якість підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 228–232.Завантажити
26)Процесуальна активність суду як гарантія конституційної засади змагальності сторін// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 233–239.Завантажити
27)Практичні питання застосування Закону України «Про захист прав споживачів»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 240–243.Завантажити
28)Щодо якості імені особи за законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 244–248.Завантажити
29)Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 249–253.Завантажити
30)Ідея інформаційного суспільства в концептуальних розробках Й. Масуди// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 254–258.Завантажити
31)Оскарження в адміністративному суді розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 259–264.Завантажити
32)Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 265–270.Завантажити
33)Щодо методичних підходів оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 271–278.Завантажити
34)Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 279–283.Завантажити
35)Бюджетна система України як фінансово-правовий інститут забезпечення функцій держави та органів місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 284–289.Завантажити
36)Державний фінансовий контроль: система, принципи та особливості структурної ієрархії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 29–34.Завантажити
37)Актуальні аспекти укладення та розірвання шлюбного договору в Україні: історія та сучасність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 290–295.Завантажити
38)Фактори, що формують ділові якості жінки-керівника силових структур// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 296–299.Завантажити
39)Національна рада прокуратури Польщі як орган професійного самоврядування: соціально-правова природа та напрями діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 300–306.Завантажити
40)Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 307–311.Завантажити
41)Методика дослідження фінансової безпеки як категорії фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 312–318.Завантажити
42)Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 319–326.Завантажити
43)Деякі аспекти реалізації права на оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 327–332.Завантажити
44)Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 333–337.Завантажити
45)Зародження ідеї суверенітету: історичні передумови// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 338–345.Завантажити
46)Значення підготовчого етапу у прийнятті судової реформи 1864 р.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 346–351.Завантажити
47)Виникнення та склад палати лордів Британського парламенту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. С. 35–41.Завантажити
48)Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 352–355.Завантажити
49)Вплив іпотеки на цивільну оборотоздатність нерухомого майна// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 356–361.Завантажити
50)Органи виконання судових рішень у кінці XVIII ст. – 60-х роках ХІХ ст. в українських губерніях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 362–368.Завантажити
51)Ідеї соборності в українській політико-правовій думці (спроба системного аналізу)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 369–375.Завантажити
52)Особливості юридичної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 376–382.Завантажити
53)Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 383–389.Завантажити
54)Правовые средства в законодательстве о защите экономической конкуренции// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 390–394.Завантажити
55)Конфліктні кримінально-правові відносини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 395–399.Завантажити
56)Класифікація адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 400–404.Завантажити
57)Принцип поділу державної влади в юридичній науці та практиці США// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 405–411.Завантажити
58)Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: окремі проблемні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 412–416.Завантажити
59)Теоретико-правові проблеми становлення відкритого суспільства в Україні в умовах глобалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 417–422.Завантажити
60)Деякі питання історії виникнення і становлення виробничих сільськогосподарських кооперативів в Україні і Російській Федерації та їх правове положення в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 42–50.Завантажити
61)Суспільно-правові засади обмеження конституційних прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 423–426.Завантажити
62)Щодо сутності об’єкта та предмета профілактичної діяльності органів прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 427–431.Завантажити
63)Питання організації оперативного обслуговування підрозділами ДСБЕЗ лінії боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 432–436.Завантажити
64)Публічні централізовані бюджетні цільові фонди місцевого самоврядування України, правовий статус// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 437–442.Завантажити
65)Адміністративно-правовий механізм обрання чи призначення суддів до спеціалізованих судів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 443–446.Завантажити
66)Поняття і сутність Державної фіскальної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 447–455.Завантажити
67)Змістовне наповнення права на питну воду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 456–461.Завантажити
68)Принципи правоохоронної системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 462–465.Завантажити
69)Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 466–469.Завантажити
70)Інформаційне забезпечення слідчої діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 470–475.Завантажити
71)Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних заходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 476–479.Завантажити
72)Проблеми правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 480–483.Завантажити
73)Дискримінація за расовою ознакою: від апології рабства до міжнародноправового злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 55–62.Завантажити
74)Структура кадрового складу органів внутрішніх справ України : проблеми класифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 6–11.Завантажити
75)Удосконалення суспільного контролю за професійною якістю суддів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 63–68.Завантажити
76)Правовий нігілізм як об’єкт правового самопізнання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 69–73.Завантажити
77)Особливості реалізації засади публічності під час судового розгляду у суді апеляційної інстанції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 74–81.Завантажити
78)Специфіка дії принципу безпосередності в доказуванні у цивільних справах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 82–87.Завантажити
79)Сторони у справах, що виникають зі спорів про право власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 88–96.Завантажити
80)Генеза кримінологічного вчення про жертву// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 97–101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід