1) .—
2) Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії та практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 102–109.
3) Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством : проблема узгодження термінології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 110–115.
4) Історичний розвиток підсудності у кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 116–122.
5) Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 12–15.
6) Кількісно-якісна характеристика умисних вбивств заручника або викраденої людини в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 123–128.
7) Загальна характеристика примусу як обов’язкової ознаки суспільно небезпечного діяння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 129–134.
8) Загальнотеоретичні аспекти співвідношення та взаємодії національного права України з правом Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 135–140.
9) Правова природа поняття «народ» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 141–149.
10) Психологічні характеристики організованих злочинних груп // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 150–154.
11) Поняття та основний зміст сучасної субкультури засуджених у місцях позбавлення волі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 155–159.
12) Провадження в справах про адміністративні порушення правил експлуатації транспортних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 16–21.
13) Ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 160–165.
14) Поняття та ознаки прокурорської діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 166–171.
15) Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 172–176.
16) Деякі аспекти законодавчої класифікації обставин, які обтяжують покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 177–184.
17) Основні риси трудового законодавства в УРСР в період десталінізації (середина 1950 – середина 1960-х рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 185–189.
18) Суддівська винагорода в контексті судової реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 190–193.
19) Поділ спільного нерухомого майна та виділ частки із нерухомості, що перебуває у спільній частковій власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 194–200.
20) Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 201–206.
21) Щодо можливості використовувати договір в процедурі примирення сторін для врегулювання конфліктів та спорів: порівняльний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 207–212.
22) Державна служба України на шляху реформування: проблеми кадрового забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 213–218.
23) Поняття гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 219–227.
24) Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 22–28.
25) Вплив інтерактивних технологій навчання на якість підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 228–232.
26) Процесуальна активність суду як гарантія конституційної засади змагальності сторін // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 233–239.
27) Практичні питання застосування Закону України «Про захист прав споживачів» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 240–243.
28) Щодо якості імені особи за законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 244–248.
29) Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 249–253.
30) Ідея інформаційного суспільства в концептуальних розробках Й. Масуди // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 254–258.
31) Оскарження в адміністративному суді розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 259–264.
32) Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 265–270.
33) Щодо методичних підходів оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 271–278.
34) Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 279–283.
35) Бюджетна система України як фінансово-правовий інститут забезпечення функцій держави та органів місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 284–289.
36) Державний фінансовий контроль: система, принципи та особливості структурної ієрархії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 29–34.
37) Актуальні аспекти укладення та розірвання шлюбного договору в Україні: історія та сучасність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 290–295.
38) Фактори, що формують ділові якості жінки-керівника силових структур // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 296–299.
39) Національна рада прокуратури Польщі як орган професійного самоврядування: соціально-правова природа та напрями діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 300–306.
40) Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 307–311.
41) Методика дослідження фінансової безпеки як категорії фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 312–318.
42) Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 319–326.
43) Деякі аспекти реалізації права на оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 327–332.
44) Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 333–337.
45) Зародження ідеї суверенітету: історичні передумови // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 338–345.
46) Значення підготовчого етапу у прийнятті судової реформи 1864 р. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 346–351.
47) Виникнення та склад палати лордів Британського парламенту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. С. 35–41.
48) Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 352–355.
49) Вплив іпотеки на цивільну оборотоздатність нерухомого майна // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 356–361.
50) Органи виконання судових рішень у кінці XVIII ст. – 60-х роках ХІХ ст. в українських губерніях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 362–368.
51) Ідеї соборності в українській політико-правовій думці (спроба системного аналізу) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 369–375.
52) Особливості юридичної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 376–382.
53) Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 383–389.
54) Правовые средства в законодательстве о защите экономической конкуренции // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 390–394.
55) Конфліктні кримінально-правові відносини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 395–399.
56) Класифікація адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 400–404.
57) Принцип поділу державної влади в юридичній науці та практиці США // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 405–411.
58) Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: окремі проблемні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 412–416.
59) Теоретико-правові проблеми становлення відкритого суспільства в Україні в умовах глобалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 417–422.
60) Деякі питання історії виникнення і становлення виробничих сільськогосподарських кооперативів в Україні і Російській Федерації та їх правове положення в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 42–50.
61) Суспільно-правові засади обмеження конституційних прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 423–426.
62) Щодо сутності об’єкта та предмета профілактичної діяльності органів прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 427–431.
63) Питання організації оперативного обслуговування підрозділами ДСБЕЗ лінії боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 432–436.
64) Публічні централізовані бюджетні цільові фонди місцевого самоврядування України, правовий статус // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 437–442.
65) Адміністративно-правовий механізм обрання чи призначення суддів до спеціалізованих судів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 443–446.
66) Поняття і сутність Державної фіскальної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 447–455.
67) Змістовне наповнення права на питну воду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 456–461.
68) Принципи правоохоронної системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 462–465.
69) Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 466–469.
70) Інформаційне забезпечення слідчої діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 470–475.
71) Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних заходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 476–479.
72) Проблеми правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 480–483.
73) Дискримінація за расовою ознакою: від апології рабства до міжнародноправового злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 55–62.
74) Структура кадрового складу органів внутрішніх справ України : проблеми класифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 6–11.
75) Удосконалення суспільного контролю за професійною якістю суддів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 63–68.
76) Правовий нігілізм як об’єкт правового самопізнання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 69–73.
77) Особливості реалізації засади публічності під час судового розгляду у суді апеляційної інстанції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 74–81.
78) Специфіка дії принципу безпосередності в доказуванні у цивільних справах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 82–87.
79) Сторони у справах, що виникають зі спорів про право власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 88–96.
80) Генеза кримінологічного вчення про жертву // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 3 .— С. 97–101.
 
Пошук в електроному каталозі