1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— Завантажити
7)Компетенція Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 105-115.Завантажити
8)Поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 115-122.Завантажити
9)Теоретичні та практичні функції порівняльного правознавства в контексті акультурації права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 12-20.Завантажити
10)Проблемні питання правозастосування в дозвільній діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 123-130.Завантажити
11)Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 131-141.Завантажити
12)До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 141-146.Завантажити
13)Органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю та нагляду у сфері страхової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 147-155.Завантажити
14)Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 156-162.Завантажити
15)Соціальна спрямованість управління персоналом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 162-171.Завантажити
16)Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 171-179.Завантажити
17)Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 179-186.Завантажити
18)Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 187-192.Завантажити
19)Щодо позасудового порядку оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення (на прикладі органів прокуратури України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 192-199.Завантажити
20)Рішення про вчинення значного правочину господарського товариства та його зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 200-208.Завантажити
21)Заборона дискримінації як важлива гарантія забезпечення рівності під час укладання трудового договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 209-215.Завантажити
22)Використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 21-30.Завантажити
23)Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 215-223.Завантажити
24)Трудоправовий статус Служби безпеки України як роботодавця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 223-229.Завантажити
25)Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 230-235.Завантажити
26)Сім’я як мікрочинник політико-ідеологічної ідентифікації молоді// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 236-241.Завантажити
27)Соціальний капітал як соціологічна категорія: сутність, концепція виникнення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 241-252.Завантажити
28)Суспільно-політичні настрої слобожан: березень – квітень 2014 року// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 252-260.Завантажити
29)Глущенко В. В. Історія фінансової науки України (вишкіл студії) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів спец. «Фінанси і кредит» та «Банківська справа» / В. В. Глущенко, Д. М. Загорська. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 300 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С.261-262.Завантажити
30)Історико-правове дослідження органів опіки і піклування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С.262-264.Завантажити
31)Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 31-35.Завантажити
32)Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 36-47.Завантажити
33)Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 47-54.Завантажити
34)Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 55-65.Завантажити
35)Законотворчість як правова категорія// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 6-11.Завантажити
36)Принципи кримінального права України як знаряддя координації національних і міжнародно-правових засобів протидії злочинності та захисту прав і свобод людини (постановка проблеми)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 65-74.Завантажити
37)Особливості тактики слідчого експерименту під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 74-80.Завантажити
38)Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 81-89.Завантажити
39)Реалізація у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 89-97.Завантажити
40)Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 97-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід