1) Особливості повноважень і прав Управління державної охорони України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 108–116.
2) Закон України «Про морські порти України» як один із етапів реформування портової галузі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 11–16.
3) Основні моделі державних інституцій, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 121–126.
4) Правові проблеми визначення обов’язків профспілок у змісті їх правового статусу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 127–133.
5) Правовое регулирование религиозных прав крымских татар в конце XVIII – первой половине XIX вв. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 134–138.
6) Правові аспекти регулювання службової кар’єри // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 139–147.
7) До питання правового регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 148–153.
8) Щодо особливостей системи джерел права соціального забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 154–157.
9) Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 158–167.
10) Сучасна концепція запобігання злочинності в Європейському Союзі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 168–173.
11) Поняття та ознаки конституційного права громадянина України на соціальний захист // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 17–23.
12) Особливості змісту окремих видів трудових правовідносин при ліквідації та банкрутстві підприємств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 174–177.
13) Невідповідність працівника займаній посаді чи виконуваній роботі як необхідна підстава для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 178–183.
14) Набор и обучение служащих Индийской Гражданской Службы во второй половине ХІХ века // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 188–203.
15) Правові проблеми будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 204–208.
16) Характеристика організаційно-штатної структури сучасного інституту державної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 215–219.
17) Поняття та сутність адміністративно-правового механізму контрольно-наглядової діяльності органів прокуратури за дотриманням прав, свобод та законних інтересів громадян у сфері державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 220–223.
18) Юридична природа освітніх правовідносин як елемента конституційно-правового механізму реалізації права людини і громадянина на освіту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 224–231.
19) Конституційний процес як вид законодавчого процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 232–236.
20) Визначення доказів у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 237–241.
21) Правові гарантії професійної діяльності суддів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 24–30.
22) Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочин, передбачений статтею 306 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 242–247.
23) Принципи верховенства права та законності в адміністративному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 248–252.
24) Особливості огляду місця події при розслідуванні шахрайства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 253–257.
25) Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури наркотизації як фонового для злочинності явища // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 258–266.
26) Становление системы органов опеки в Таврической губернии // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 267–272.
27) Адміністративно-правова концепція забезпечення громадської безпеки в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 273–276.
28) Понятійно-категоріальний апарат дослідження кримінально-правового забезпечення охорони людини від експлуатації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 281-282 (27 назв).
29) Роль, місце та повноваження Вищої ради юстиції в управлінні господарськими судами України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 283–286.
30) Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури факторів призонізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 287–294.
31) Правове регулювання та організація діяльності внутрішніх військ та ОВС України з припинення групових порушень громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 295–299.
32) Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження про корисливо-насильницьку організовану злочинну діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 300–305.
33) Високі інформаційні технології як складова сучасної економічної злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 306–310.
34) Правовідносини в сфері екологічного управління як частина предмету правового регулювання екологічного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 31–35
35) Органи забезпечення діяльності Президента України та їх місце в механізмі управління державою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 311–316.
36) Правовий статус прокурора як учасника службово-трудових правовідносин: загальнотеоретичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 317–321.
37) Дія в часі норм міжнародних договорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 322–329.
38) Особливості та класифікація управлінських юрисдикційних процедур у судах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 330–333.
39) Роль і значення представництва у трудовому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 334–338.
40) Фонетическое (звуковое) прайвеси // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 339–346.
41) Организация обучения грамоте заключенных Таврической губернии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 347–355.
42) Принципи діяльності акціонерно-комерційного банку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 356–359.
43) Характеристика культурно-психологічних факторів крадіжок, поєднаних з проникненням в житло // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 36–39.
44) Заходи адміністративного припинення правопорушень у галузі житлово-комунального господарства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 360–366.
45) Загальні положення здійснення права дитини на сім’ю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 367–373.
46) Еволюція змісту суверенітету: причини і фактори // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 374–380.
47) Господарський договір промислового підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 381–383.
48) Критерій класифікації та його значення для створення категорії місцевих податків та зборів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 384–387.
49) Фінансові послуги як правова категорія: поняття, суттєві сторони та інші ознаки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 388–394.
50) Enforcement in Ukraine // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 395–400.
51) Система гарантій прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 40–46.
52) Прокурорский надзор за органами досудебного (предварительного) расследования в Украине в период проведения НЭПа (1922 – начало 1929 гг.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 401–412.
53) Сучасні тенденції впливу відомчих нормативних актів на процес удосконалення кримінально-виконавчого законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 413–418.
54) Деякі питання щодо доцільності криміналізації пропозиції неправомірної вигоди // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 419–422.
55) Класифікація принципів адміністративних процедур // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 423–429.
56) Феномен глобалізації та плюралізм її інтерпретації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 430–440.
57) Шляхи оптимізації порядку розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 441–445.
58) Поняття адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 446–449.
59) Особливості валютного контролю за режиму валютної політики валютного регулювання та валютного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 450–455.
60) До питання про об’єкт злочину, передбаченого ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 456–460.
61) К вопросу об определении субстрат а юридического лица (на примере хозяйственных обществ) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 461–465.
62) Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 466–473.
63) З досвіду античного законодавства про продовольчу безпеку (Самос, ІІ ст. до н.е.): історико-правове дослідження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 47–52.
64) Актуальні питання ґенези санкцій за злочини у сфері службової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 474–478.
65) Становлення та розвиток міжнародного захисту прав національних меншин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 479–488.
66) Застосування примусового лікування: теоретико-прикладний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 489–496.
67) Природа та суть адміністративно-правових відносин у інформаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 53–59.
68) Розвиток соціальної держави на сучасному етапі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 60–63
69) Складові елементи конституційно-правового статусу членів Кабінету Міністрів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 69–72.
70) Щодо поняття і значення юридичних гарантій в трудовому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 7–10.
71) Взаємозв’язок криміналістики зі спеціальними прикладними галузями знань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 73–77.
72) Класифікація джерел фінансового права та проблеми їх упорядкування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 78–84.
73) Відшкодування збитків та договірні санкції як форми відповідальності (компенсації) за порушення договірного зобов’язання з надання послуг охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 85–92.
74) Деякі аспекті укладання шлюбного договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 93–97.
75) Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення адміністративними комісіями в Україні та ефективності такого розгляду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 98–102.
 
Пошук в електроному каталозі