1)Особливості повноважень і прав Управління державної охорони України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 108–116.Завантажити
2)Закон України «Про морські порти України» як один із етапів реформування портової галузі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 11–16.Завантажити
3)Основні моделі державних інституцій, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 121–126.Завантажити
4)Правові проблеми визначення обов’язків профспілок у змісті їх правового статусу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 127–133.Завантажити
5)Правовое регулирование религиозных прав крымских татар в конце XVIII – первой половине XIX вв.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 134–138.Завантажити
6)Правові аспекти регулювання службової кар’єри// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 139–147.Завантажити
7)До питання правового регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 148–153.Завантажити
8)Щодо особливостей системи джерел права соціального забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 154–157.Завантажити
9)Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 158–167.Завантажити
10)Сучасна концепція запобігання злочинності в Європейському Союзі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 168–173.Завантажити
11)Поняття та ознаки конституційного права громадянина України на соціальний захист// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 17–23.Завантажити
12)Особливості змісту окремих видів трудових правовідносин при ліквідації та банкрутстві підприємств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 174–177.Завантажити
13)Невідповідність працівника займаній посаді чи виконуваній роботі як необхідна підстава для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 178–183.Завантажити
14)Набор и обучение служащих Индийской Гражданской Службы во второй половине ХІХ века// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 188–203.Завантажити
15)Правові проблеми будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 204–208.Завантажити
16)Характеристика організаційно-штатної структури сучасного інституту державної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 215–219.Завантажити
17)Поняття та сутність адміністративно-правового механізму контрольно-наглядової діяльності органів прокуратури за дотриманням прав, свобод та законних інтересів громадян у сфері державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 220–223.Завантажити
18)Юридична природа освітніх правовідносин як елемента конституційно-правового механізму реалізації права людини і громадянина на освіту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 224–231.Завантажити
19)Конституційний процес як вид законодавчого процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 232–236.Завантажити
20)Визначення доказів у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 237–241.Завантажити
21)Правові гарантії професійної діяльності суддів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 24–30.Завантажити
22)Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочин, передбачений статтею 306 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 242–247.Завантажити
23)Принципи верховенства права та законності в адміністративному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 248–252.Завантажити
24)Особливості огляду місця події при розслідуванні шахрайства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 253–257.Завантажити
25)Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури наркотизації як фонового для злочинності явища// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 258–266.Завантажити
26)Становление системы органов опеки в Таврической губернии// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 267–272.Завантажити
27)Адміністративно-правова концепція забезпечення громадської безпеки в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 273–276.Завантажити
28)Понятійно-категоріальний апарат дослідження кримінально-правового забезпечення охорони людини від експлуатації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 281-282 (27 назв).Завантажити
29)Роль, місце та повноваження Вищої ради юстиції в управлінні господарськими судами України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 283–286.Завантажити
30)Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури факторів призонізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 287–294.Завантажити
31)Правове регулювання та організація діяльності внутрішніх військ та ОВС України з припинення групових порушень громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 295–299.Завантажити
32)Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження про корисливо-насильницьку організовану злочинну діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 300–305.Завантажити
33)Високі інформаційні технології як складова сучасної економічної злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 306–310.Завантажити
34)Правовідносини в сфері екологічного управління як частина предмету правового регулювання екологічного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 31–35Завантажити
35)Органи забезпечення діяльності Президента України та їх місце в механізмі управління державою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 311–316.Завантажити
36)Правовий статус прокурора як учасника службово-трудових правовідносин: загальнотеоретичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 317–321.Завантажити
37)Дія в часі норм міжнародних договорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 322–329.Завантажити
38)Особливості та класифікація управлінських юрисдикційних процедур у судах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 330–333.Завантажити
39)Роль і значення представництва у трудовому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 334–338.Завантажити
40)Фонетическое (звуковое) прайвеси// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 339–346.Завантажити
41)Организация обучения грамоте заключенных Таврической губернии во второй половине ХIХ – начале ХХ в.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 347–355.Завантажити
42)Принципи діяльності акціонерно-комерційного банку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 356–359.Завантажити
43)Характеристика культурно-психологічних факторів крадіжок, поєднаних з проникненням в житло// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 36–39.Завантажити
44)Заходи адміністративного припинення правопорушень у галузі житлово-комунального господарства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 360–366.Завантажити
45)Загальні положення здійснення права дитини на сім’ю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 367–373.Завантажити
46)Еволюція змісту суверенітету: причини і фактори// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 374–380.Завантажити
47)Господарський договір промислового підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 381–383.Завантажити
48)Критерій класифікації та його значення для створення категорії місцевих податків та зборів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 384–387.Завантажити
49)Фінансові послуги як правова категорія: поняття, суттєві сторони та інші ознаки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 388–394.Завантажити
50)Enforcement in Ukraine// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 395–400.Завантажити
51)Система гарантій прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 40–46.Завантажити
52)Прокурорский надзор за органами досудебного (предварительного) расследования в Украине в период проведения НЭПа (1922 – начало 1929 гг.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 401–412.Завантажити
53)Сучасні тенденції впливу відомчих нормативних актів на процес удосконалення кримінально-виконавчого законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 413–418.Завантажити
54)Деякі питання щодо доцільності криміналізації пропозиції неправомірної вигоди// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 419–422.Завантажити
55)Класифікація принципів адміністративних процедур// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 423–429.Завантажити
56)Феномен глобалізації та плюралізм її інтерпретації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 430–440.Завантажити
57)Шляхи оптимізації порядку розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 441–445.Завантажити
58)Поняття адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 446–449.Завантажити
59)Особливості валютного контролю за режиму валютної політики валютного регулювання та валютного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 450–455.Завантажити
60)До питання про об’єкт злочину, передбаченого ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 456–460.Завантажити
61)К вопросу об определении субстрат а юридического лица (на примере хозяйственных обществ)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 461–465.Завантажити
62)Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 466–473.Завантажити
63)З досвіду античного законодавства про продовольчу безпеку (Самос, ІІ ст. до н.е.): історико-правове дослідження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 47–52.Завантажити
64)Актуальні питання ґенези санкцій за злочини у сфері службової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 474–478.Завантажити
65)Становлення та розвиток міжнародного захисту прав національних меншин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 479–488.Завантажити
66)Застосування примусового лікування: теоретико-прикладний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 489–496.Завантажити
67)Природа та суть адміністративно-правових відносин у інформаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 53–59.Завантажити
68)Розвиток соціальної держави на сучасному етапі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 60–63Завантажити
69)Складові елементи конституційно-правового статусу членів Кабінету Міністрів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 69–72.Завантажити
70)Щодо поняття і значення юридичних гарантій в трудовому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 7–10.Завантажити
71)Взаємозв’язок криміналістики зі спеціальними прикладними галузями знань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 73–77.Завантажити
72)Класифікація джерел фінансового права та проблеми їх упорядкування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 78–84.Завантажити
73)Відшкодування збитків та договірні санкції як форми відповідальності (компенсації) за порушення договірного зобов’язання з надання послуг охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 85–92.Завантажити
74)Деякі аспекті укладання шлюбного договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 93–97.Завантажити
75)Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення адміністративними комісіями в Україні та ефективності такого розгляду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 4 .— С. 98–102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід