1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .—
3) Причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень серед молоді // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.100-105.
4) Особливості початкового етапу розслідування діяльності "конвертаційних центрів" // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.106-109.
5) Типові сліди злочинів, пов`язанних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.109-113.
6) Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.113-118.
7) Генезис процесуального статусу органів прокуратури у кримінальному судочинстві: світовий та вітчизняний досвід // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.119-123.
8) Механізм реалізації політичних прав громадян: мотодологічні засади // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.12-17.
9) Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності неповнолітнього потерпілого при провадженні досудового розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.124-127.
10) Проблема предмета злочину, передбаченого ст.239 кримінального кодексу України (незаконне володіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.128-134.
11) Система міжнародних засобів реалізації антикорупційної політики // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.134-139.
12) Особливості взаємодії підрозділів карного розшуку зі слідчими під час протидії обігу майна, отриманого злочинним шляхом // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.140-144.
13) Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу засобами оперативно-розшукової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.144-149.
14) Критерії розмежування правових відносин, що виникають під час діяльності ораганів досудового розслідування органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.149-153.
15) Характеристика початкового етапу розслідування фактів збуту наркотиків, що виведені з легального обігу // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.154-157.
16) Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.157-163.
17) Судова-медична експертиза при розслідуванні вбивств новороджених дітей // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.163-166.
18) Організаційно-правові форми соціального забезпечення громадян у зв`язку з хворобою // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.167-172.
19) Сучасний стан та перспективи державного регулювання ринку праці // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.172-175.
20) Особливості визначення кадрових потреб та здійснення кадрового планування в органах прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.176-181.
21) Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.18-23.
22) Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.182-185.
23) Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.186-190.
24) Форми захисту особистих немайнових прав батьків // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.190-194.
25) Здійснення особистого немайного права дитини на життя на кожному етапі її розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.195-200.
26) Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.201-205.
27) Теоретико-правовий аналіз існуючих моделей функціонування поліції та проблема реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.23-29.
28) Управління в стародавньому Китаї та учення про законодавство // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.29-33.
29) До питання реалізації адміністративно-процесуальної правосуб`єктності органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.34-38.
30) Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.39-42.
31) Адміністративно-правове регулювання діяльності нафтогазового комплексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.42-46.
32) Законодавчо-організаційні та науково-технічні аспекти вирішення проблеми незаконного обігу та сертифікації електрошокових пристроїв України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.47-52.
33) Адміністративна діяльність дільничного інспектора міліції щодо запобігання насильству в сім`ї як складова забезпечення громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.53-56.
34) Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.57-61.
35) Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль дозвільної системи в її реалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.62-66.
36) Актуальні проблеми інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту та шляхи їх подолання // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.67-70.
37) Зміна інтерпретаційних стратегій як рушійна сила доктрини права: історія і сучасність // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.7-12.
38) Функціонально-організаційна структура митних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.70-74.
39) Деякі аспекти кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.74-78.
40) Актуальні проблеми інформаційної безпеки України в ситемі міжнародної координації // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.78-80.
41) Адміністративно-правовий статус управління боротьби з незаконним обігом наркотиків міністрерства внутрішніх справ України: питання теорії та практики // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.81-85.
42) Адміністративне судочинство як форма захисту прав , свобод та інтересів людини і громадянина // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.86-90.
43) Повноваження силових структур у забезпеченні економічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.91-95.
44) До питання взаємодіїї підрозділів міліції громадської безпеки між собою та іншими суб`єктами правоохоронної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.95-100.
 
Пошук в електроному каталозі