1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— Завантажити
3)Причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень серед молоді// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.100-105.Завантажити
4)Особливості початкового етапу розслідування діяльності "конвертаційних центрів"// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.106-109.Завантажити
5)Типові сліди злочинів, пов`язанних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.109-113.Завантажити
6)Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.113-118.Завантажити
7)Генезис процесуального статусу органів прокуратури у кримінальному судочинстві: світовий та вітчизняний досвід// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.119-123.Завантажити
8)Механізм реалізації політичних прав громадян: мотодологічні засади// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.12-17.Завантажити
9)Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності неповнолітнього потерпілого при провадженні досудового розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.124-127.Завантажити
10)Проблема предмета злочину, передбаченого ст.239 кримінального кодексу України (незаконне володіння землями водного фонду в особливо великих розмірах)// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.128-134.Завантажити
11)Система міжнародних засобів реалізації антикорупційної політики// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.134-139.Завантажити
12)Особливості взаємодії підрозділів карного розшуку зі слідчими під час протидії обігу майна, отриманого злочинним шляхом// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.140-144.Завантажити
13)Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу засобами оперативно-розшукової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.144-149.Завантажити
14)Критерії розмежування правових відносин, що виникають під час діяльності ораганів досудового розслідування органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.149-153.Завантажити
15)Характеристика початкового етапу розслідування фактів збуту наркотиків, що виведені з легального обігу// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.154-157.Завантажити
16)Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.157-163.Завантажити
17)Судова-медична експертиза при розслідуванні вбивств новороджених дітей// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.163-166.Завантажити
18)Організаційно-правові форми соціального забезпечення громадян у зв`язку з хворобою// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.167-172.Завантажити
19)Сучасний стан та перспективи державного регулювання ринку праці// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.172-175.Завантажити
20)Особливості визначення кадрових потреб та здійснення кадрового планування в органах прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.176-181.Завантажити
21)Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.18-23.Завантажити
22)Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.182-185.Завантажити
23)Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.186-190.Завантажити
24)Форми захисту особистих немайнових прав батьків// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.190-194.Завантажити
25)Здійснення особистого немайного права дитини на життя на кожному етапі її розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.195-200.Завантажити
26)Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.201-205.Завантажити
27)Теоретико-правовий аналіз існуючих моделей функціонування поліції та проблема реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.23-29.Завантажити
28)Управління в стародавньому Китаї та учення про законодавство// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.29-33.Завантажити
29)До питання реалізації адміністративно-процесуальної правосуб`єктності органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.34-38.Завантажити
30)Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.39-42.Завантажити
31)Адміністративно-правове регулювання діяльності нафтогазового комплексу України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.42-46.Завантажити
32)Законодавчо-організаційні та науково-технічні аспекти вирішення проблеми незаконного обігу та сертифікації електрошокових пристроїв України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.47-52.Завантажити
33)Адміністративна діяльність дільничного інспектора міліції щодо запобігання насильству в сім`ї як складова забезпечення громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.53-56.Завантажити
34)Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.57-61.Завантажити
35)Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль дозвільної системи в її реалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.62-66.Завантажити
36)Актуальні проблеми інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту та шляхи їх подолання// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.67-70.Завантажити
37)Зміна інтерпретаційних стратегій як рушійна сила доктрини права: історія і сучасність// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.7-12.Завантажити
38)Функціонально-організаційна структура митних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.70-74.Завантажити
39)Деякі аспекти кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.74-78.Завантажити
40)Актуальні проблеми інформаційної безпеки України в ситемі міжнародної координації// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.78-80.Завантажити
41)Адміністративно-правовий статус управління боротьби з незаконним обігом наркотиків міністрерства внутрішніх справ України: питання теорії та практики// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.81-85.Завантажити
42)Адміністративне судочинство як форма захисту прав , свобод та інтересів людини і громадянина// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.86-90.Завантажити
43)Повноваження силових структур у забезпеченні економічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.91-95.Завантажити
44)До питання взаємодіїї підрозділів міліції громадської безпеки між собою та іншими суб`єктами правоохоронної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 1 (48) .— С.95-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід