1)Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 105-112.Завантажити
2)Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 11-15.Завантажити
3)Поняття державних посадових осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 113-116.Завантажити
4)Ноксальна відповідальність за законом Франції, Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 117-122.Завантажити
5)Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 123-129.Завантажити
6)Конституційні засади взаємовідносин уряду з главою держави в зарубіжних країнах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 130-137.Завантажити
7)Щодо визначення поняття дозвільної діяльності ДАІ МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 138-141.Завантажити
8)Природа первісної української правової культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 142-148.Завантажити
9)Актуальні підходи до визначення поняття, структури та функцій української правової свідомості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 149-156.Завантажити
10)Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 157-161.Завантажити
11)Сутність менеджменту в Україні початку ХХІ ст.: природно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 16-21.Завантажити
12)Поняття законності в діяльності митних органів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 162-167.Завантажити
13)Особливості правотворчої діяльності Державної служби занятості України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 168-173.Завантажити
14)Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: мета, завдання та базові принципи в запропонованих проектах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 174-183.Завантажити
15)Особливості сучасного формування Адміністрації Президента Російської Федерації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 184-201.Завантажити
16)Місцеві ради у відносинах фінансово-правової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 202-207.Завантажити
17)Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та попередження їх діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 209-214.Завантажити
18)Недоліки кадрового відбору як фактор детермінації злочинів, що вчиняються працівниками ОВС та шляхи протидії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 215-221.Завантажити
19)Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як урядовий орган державного управління в системі центральних органів виконавчої влади України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 22-28.Завантажити
20)Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 222-230.Завантажити
21)Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 231-235.Завантажити
22)Передумови реформування Кримінального кодексу України та створення законодавства про кримінальні проступки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 236-241.Завантажити
23)Поняття та структура системи іпотечного кредитування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 242-251.Завантажити
24)Адвокат-представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 252-259.Завантажити
25)Контрольні повноваження Рахункової Палати України у галузі місцевих фінансів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 260-267.Завантажити
26)Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 268-272.Завантажити
27)Реформування інституту надзвичайних адміністративно-пправових режимів в Україні: постановка проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 273-280.Завантажити
28)Значення оптимізації міжбюджетних відносин для держави та регіонів (організаційно-правовий аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 281-287.Завантажити
29)Конструкція розрахункового чека: історія формування та сучасний стан// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 288-295.Завантажити
30)Особливості використання криміналістичних моделей, прийомів та навичок при проведенні слідчих дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 29-34.Завантажити
31)Удосконалення митного законодавства України як фактор підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 296-300.Завантажити
32)Трудова функція працівника як обов'язкова умова трудового договору: теоретико-прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 301-328.Завантажити
33)Поняття валютного контролю та його закріплення у валютному законодавстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 329-336.Завантажити
34)Деякі питання правової охорони атмосферного повітря при використанні космічної техніки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 337-342.Завантажити
35)Щодо проблем прийняття та застосування міжнародних договорів, конвенцій та угод у сфері інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 343-349.Завантажити
36)Мовнолістичні правила вживання змісту нормативних правових актів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 35-42.Завантажити
37)Характеристика вимог, що висуваються до управлінських рішень органів державної податкової служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 350-356.Завантажити
38)Особистість злочинця як ключове поняття кримінології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 357-361.Завантажити
39)Чи потрібен закон України "Про нормативно-правові акти"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 362-372.Завантажити
40)Професійний відбір кандидатів на службу до ОВС: сучасний стан та шляхи удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 373-377.Завантажити
41)Сутність та елементи організації санаторно-курортного забезпечення працівників органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 378-384.Завантажити
42)Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 385-391.Завантажити
43)Вплив глобалізації на національну політичну й правову культуру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 392-397.Завантажити
44)Планування як елемент наукової організації праці дільничного інспектора міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 398-403.Завантажити
45)Фактори, що детермінують вчинення злочинів у сфері службової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 404-408.Завантажити
46)Доказове значення висновку експерта// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 409-414.Завантажити
47)Внутрівідомчий контроль за правозастосовною діяльністю податкових органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 420-424.Завантажити
48)Становлення наукових поглядів про суб'єктивні публічні права приватних осіб у вітчизняній правовій науці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 425-419.Завантажити
49)Внутрішній контроль податкових органів: правове дослідження компетенції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 425-430.Завантажити
50)Сутність правового регулювання пільгового забезпечення працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 43-49. Завантажити
51)Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 431-437.Завантажити
52)Деякі особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб антимонопольних органів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 438-444. Завантажити
53)Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: проблеми та перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 445-449.Завантажити
54)Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 450-456.Завантажити
55)Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 457-462.Завантажити
56)Поняття мікрослідів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 463-469.Завантажити
57)Муніпалізація (комуналізація) як одна з визначальних тенденцій еволюції інституту поліції (міліції)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 470-479.Завантажити
58)Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 480-483.Завантажити
59)Судовий захист прав споживачів при придбанні продукції через Інтернет (постановка проблеми)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 484-490.Завантажити
60)Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на розвиток податкової системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 491-497.Завантажити
61)Новые технологические решения специализации межгосударственных следственно-оперативных групп по расследованию многоэпизодных транснациональных преступлений, совершаемых на сексуальной почве// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 498-504.Завантажити
62)Політика інформаційної безпеки в системі інформаційного забезпечення ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 50-55.Завантажити
63)Місце контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України в адміністративній діяльності міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 505-511.Завантажити
64)Адміністративно-правовий статус державних органів США та країн-членів Европейського Союзу у сфері міграції та паспортизації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 512-518.Завантажити
65)Захист у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 519-523.Завантажити
66)Правове регулювання податкового кредиту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 524-527.Завантажити
67)Визначення поняття "акваторія морського порту" за законодавством України та відмежування його від сумісних понять// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 532-537.Завантажити
68)До питання про правову природу розрахункових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 538-542.Завантажити
69)Заохочувальні кримінально-правові норми як засоби захисту законних прав і свобод людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 543-550.Завантажити
70)Законний інтерес як категорія цивільного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 551-559.Завантажити
71)Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 56-62.Завантажити
72)До питання про поняття права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 560-567.Завантажити
73)Сутність спеціальних установ органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 568-572.Завантажити
74)До питання про методи вивчення криміногенної особистості, що вчиняє злочини в сфері ПЕК// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 573-577.Завантажити
75)Система суб'єктів правотворчого забезпечення реалізації культурної функції держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 578-584.Завантажити
76)До питання про сутність, зміст та форму демократичної держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 585-591.Завантажити
77)Правове забезпечення міжгалузевого підходу щодо проводження та попередження негативного впливу азбесту на людей та довкілля// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 592-598.Завантажити
78)Участь Кабінетів Міністрів України й органів державної влади в становленні кримінально-виконавчої системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 599-606.Завантажити
79)Мета та принципи діяльності адміністративних судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 63-69.Завантажити
80)Роль суда по установлению объективной истины в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики и Украины// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 7-10. Завантажити
81)Поняття і процесуальна природа судово-екологічної експертизи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 70-77.Завантажити
82)Особливості правового положення сторін в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 78-82.Завантажити
83)Поняття "сім'ї" у сімейному праві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 83-91.Завантажити
84)Засоби переконання та стимулювання (заохочення) у забезпеченні зобов'язань за трудовим договором// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 92-98.Завантажити
85)Адміністративно-правова кваліфікація та її зв'язок з адміністративним процесом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 99-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід