1) Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 105-112.
2) Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 11-15.
3) Поняття державних посадових осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 113-116.
4) Ноксальна відповідальність за законом Франції, Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 117-122.
5) Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 123-129.
6) Конституційні засади взаємовідносин уряду з главою держави в зарубіжних країнах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 130-137.
7) Щодо визначення поняття дозвільної діяльності ДАІ МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 138-141.
8) Природа первісної української правової культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 142-148.
9) Актуальні підходи до визначення поняття, структури та функцій української правової свідомості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 149-156.
10) Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 157-161.
11) Сутність менеджменту в Україні початку ХХІ ст.: природно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 16-21.
12) Поняття законності в діяльності митних органів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 162-167.
13) Особливості правотворчої діяльності Державної служби занятості України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 168-173.
14) Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: мета, завдання та базові принципи в запропонованих проектах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 174-183.
15) Особливості сучасного формування Адміністрації Президента Російської Федерації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 184-201.
16) Місцеві ради у відносинах фінансово-правової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 202-207.
17) Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та попередження їх діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 209-214.
18) Недоліки кадрового відбору як фактор детермінації злочинів, що вчиняються працівниками ОВС та шляхи протидії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 215-221.
19) Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як урядовий орган державного управління в системі центральних органів виконавчої влади України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 22-28.
20) Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 222-230.
21) Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 231-235.
22) Передумови реформування Кримінального кодексу України та створення законодавства про кримінальні проступки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 236-241.
23) Поняття та структура системи іпотечного кредитування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 242-251.
24) Адвокат-представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 252-259.
25) Контрольні повноваження Рахункової Палати України у галузі місцевих фінансів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 260-267.
26) Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 268-272.
27) Реформування інституту надзвичайних адміністративно-пправових режимів в Україні: постановка проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 273-280.
28) Значення оптимізації міжбюджетних відносин для держави та регіонів (організаційно-правовий аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 281-287.
29) Конструкція розрахункового чека: історія формування та сучасний стан // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 288-295.
30) Особливості використання криміналістичних моделей, прийомів та навичок при проведенні слідчих дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 29-34.
31) Удосконалення митного законодавства України як фактор підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 296-300.
32) Трудова функція працівника як обов'язкова умова трудового договору: теоретико-прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 301-328.
33) Поняття валютного контролю та його закріплення у валютному законодавстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 329-336.
34) Деякі питання правової охорони атмосферного повітря при використанні космічної техніки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 337-342.
35) Щодо проблем прийняття та застосування міжнародних договорів, конвенцій та угод у сфері інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 343-349.
36) Мовнолістичні правила вживання змісту нормативних правових актів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 35-42.
37) Характеристика вимог, що висуваються до управлінських рішень органів державної податкової служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 350-356.
38) Особистість злочинця як ключове поняття кримінології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 357-361.
39) Чи потрібен закон України "Про нормативно-правові акти" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 362-372.
40) Професійний відбір кандидатів на службу до ОВС: сучасний стан та шляхи удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 373-377.
41) Сутність та елементи організації санаторно-курортного забезпечення працівників органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 378-384.
42) Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 385-391.
43) Вплив глобалізації на національну політичну й правову культуру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 392-397.
44) Планування як елемент наукової організації праці дільничного інспектора міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 398-403.
45) Фактори, що детермінують вчинення злочинів у сфері службової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 404-408.
46) Доказове значення висновку експерта // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 409-414.
47) Внутрівідомчий контроль за правозастосовною діяльністю податкових органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 420-424.
48) Становлення наукових поглядів про суб'єктивні публічні права приватних осіб у вітчизняній правовій науці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 425-419.
49) Внутрішній контроль податкових органів: правове дослідження компетенції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 425-430.
50) Сутність правового регулювання пільгового забезпечення працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 43-49.
51) Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 431-437.
52) Деякі особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб антимонопольних органів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 438-444.
53) Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: проблеми та перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 445-449.
54) Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 450-456.
55) Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 457-462.
56) Поняття мікрослідів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 463-469.
57) Муніпалізація (комуналізація) як одна з визначальних тенденцій еволюції інституту поліції (міліції) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 470-479.
58) Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 480-483.
59) Судовий захист прав споживачів при придбанні продукції через Інтернет (постановка проблеми) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 484-490.
60) Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на розвиток податкової системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 491-497.
61) Новые технологические решения специализации межгосударственных следственно-оперативных групп по расследованию многоэпизодных транснациональных преступлений, совершаемых на сексуальной почве // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 498-504.
62) Політика інформаційної безпеки в системі інформаційного забезпечення ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 50-55.
63) Місце контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України в адміністративній діяльності міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 505-511.
64) Адміністративно-правовий статус державних органів США та країн-членів Европейського Союзу у сфері міграції та паспортизації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 512-518.
65) Захист у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 519-523.
66) Правове регулювання податкового кредиту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 524-527.
67) Визначення поняття "акваторія морського порту" за законодавством України та відмежування його від сумісних понять // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 532-537.
68) До питання про правову природу розрахункових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 538-542.
69) Заохочувальні кримінально-правові норми як засоби захисту законних прав і свобод людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 543-550.
70) Законний інтерес як категорія цивільного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 551-559.
71) Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 56-62.
72) До питання про поняття права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 560-567.
73) Сутність спеціальних установ органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 568-572.
74) До питання про методи вивчення криміногенної особистості, що вчиняє злочини в сфері ПЕК // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 573-577.
75) Система суб'єктів правотворчого забезпечення реалізації культурної функції держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 578-584.
76) До питання про сутність, зміст та форму демократичної держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 585-591.
77) Правове забезпечення міжгалузевого підходу щодо проводження та попередження негативного впливу азбесту на людей та довкілля // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 592-598.
78) Участь Кабінетів Міністрів України й органів державної влади в становленні кримінально-виконавчої системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 599-606.
79) Мета та принципи діяльності адміністративних судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 63-69.
80) Роль суда по установлению объективной истины в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики и Украины // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 7-10.
81) Поняття і процесуальна природа судово-екологічної експертизи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 70-77.
82) Особливості правового положення сторін в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 78-82.
83) Поняття "сім'ї" у сімейному праві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 83-91.
84) Засоби переконання та стимулювання (заохочення) у забезпеченні зобов'язань за трудовим договором // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 92-98.
85) Адміністративно-правова кваліфікація та її зв'язок з адміністративним процесом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 1 .— С. 99-104.
 
Пошук в електроному каталозі