1)Види безробіття та критерії їх класифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 106-110.Завантажити
2)Гарантії і компенсації, що надаються працівникам, які суміщають службу в ОВС із навчанням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 111-117.Завантажити
3)Становление системы привилегий в Киевской Руси// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 118-122.Завантажити
4)Личные неимущественные права: определение содержания их преподавания в пределах курса гражданского права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 123-128.Завантажити
5)«Запозичена праця»: перспективи правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 129-135.Завантажити
6)Забезпечення принципу ґендерної рівності при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 16-19.Завантажити
7)Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 20-27.Завантажити
8)Конституційні аспекти формування правової культури в України у постперехідний період// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 28-32.Завантажити
9)Дослідники про І.О. Ільїна - правознавця// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 33-36.Завантажити
10)Структурна раціональність і організаційна функціональність центрального апарату МВС України в нормотворчій діяльності Міністерства як першооснова реформування системи МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 37-55.Завантажити
11)Права та свободи людини і громадянина як визначальні категорії правничої науки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 4-8.Завантажити
12)Декілька зауважень до проекту Закону України «Про аудит з промислової безпеки і охорони праці»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 56-60.Завантажити
13)Принципи інституту трудових спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 61-66.Завантажити
14)Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ на місцевому рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 67-71.Завантажити
15)Напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 72-76.Завантажити
16)Методи впливу в системі механізму протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 77-80.Завантажити
17)До природи обмежень майнових прав фізичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 81-86.Завантажити
18)Сутність кадрової функції Державної податкової адміністрації України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 87-92.Завантажити
19)Житлове забезпечення як вид матеріального забезпечення працівників ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 9-15.Завантажити
20)Особливості державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 93-98.Завантажити
21)Шляхи вирішення проблем зайнятості інвалідів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 99-105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід