1) Види безробіття та критерії їх класифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 106-110.
2) Гарантії і компенсації, що надаються працівникам, які суміщають службу в ОВС із навчанням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 111-117.
3) Становление системы привилегий в Киевской Руси // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 118-122.
4) Личные неимущественные права: определение содержания их преподавания в пределах курса гражданского права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 123-128.
5) «Запозичена праця»: перспективи правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 129-135.
6) Забезпечення принципу ґендерної рівності при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 16-19.
7) Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 20-27.
8) Конституційні аспекти формування правової культури в України у постперехідний період // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 28-32.
9) Дослідники про І.О. Ільїна - правознавця // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 33-36.
10) Структурна раціональність і організаційна функціональність центрального апарату МВС України в нормотворчій діяльності Міністерства як першооснова реформування системи МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 37-55.
11) Права та свободи людини і громадянина як визначальні категорії правничої науки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 4-8.
12) Декілька зауважень до проекту Закону України «Про аудит з промислової безпеки і охорони праці» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 56-60.
13) Принципи інституту трудових спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 61-66.
14) Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 67-71.
15) Напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 72-76.
16) Методи впливу в системі механізму протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 77-80.
17) До природи обмежень майнових прав фізичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 81-86.
18) Сутність кадрової функції Державної податкової адміністрації України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 87-92.
19) Житлове забезпечення як вид матеріального забезпечення працівників ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 9-15.
20) Особливості державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 93-98.
21) Шляхи вирішення проблем зайнятості інвалідів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2006. - № 3 .— С. 99-105.
 
Пошук в електроному каталозі