1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .—
3) Проблемні питання правового регулювання державного контролю за використанням і охороною земель морського транспорту // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 100-105.
4) Правові засади обліку юридичних осіб як суб'єктів фінансового контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 105-110.
5) Адміністративно-правовий статус державної архітектурно-будівельної інспекції України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 110-116.
6) Діяльність спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції: питання сьогодення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 117-120.
7) Інституційна система механізму забезпечення гендерної рівності в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 12-16.
8) Адміністративно-правові відносини у механізмі адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 120-125.
9) Адміністративно-правовий статус мінсоцполітики України: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 126-131.
10) Родовий та видовий об'єкти злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 132-136.
11) Роль правосвідомості та правової культури у системі детермінант автотранспортної злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 136-140.
12) Проблемні питання розбудови антилегалізаційного законодавства (досвід Азербайджанської Республіки) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 141-146.
13) Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 146-150.
14) Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 150-154.
15) Сутність та види суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 Кримінального кодексу України) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 155-161.
16) Поняття та сутність апарату Президента України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 16-20.
17) Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 161-165.
18) Характеристика осіб, які вчиняють шахрайство // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 165-169.
19) Коло правообмежень покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та визначення ступеня його суворості порівняно зі штрафом // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 169-172.
20) Щодо визначення правових засад природоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 173-176.
21) Стратегія протидії корупції як складова антикорупційної політики // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 177-181.
22) Напрямки взаємодії підрозділів карного розшуку з різними суб'єктами протидії злочинам // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 181-185.
23) Особливості взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України з органами досудового розслідування під час протидії злочинам у сфері економіки // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 186-189.
24) Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 190-194.
25) Проблема потерпілого від насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми, в кримінологічних дослідженнях // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 194-198.
26) Порядок здійснення організаційної та функціональної взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби з дільничними інспекторами міліції щодо охорони державного кордону // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 199-203.
27) Організаційні форми діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 20-24.
28) Деякі питання щодо змісту шлюбного договору // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 204-206.
29) Одностатеві шлюби - міф чи реальність? // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 207-210.
30) Обмеження в суспільних інтересах, що виявляються у правах на чужі речі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 211-213.
31) Особливості визначення поняття торговельної марки // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 214-217.
32) Синергетичний підхід до дослідження інвестиційної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 217-222.
33) Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 223-226.
34) Аналіз інституту сім'ї в правовому та соціологічному аспектах // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 227-233.
35) Державна сімейна політика в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 233-237.
36) Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 237-241.
37) Запобігання вживанню наркотичних засобів особами молодіжного віку на індивідуальному рівні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 242-247.
38) Роль науково-педагогічного та начальницького складу у формуванні морально-правової та психологічної стійкості курсантів і слухачів ВНЗ МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 247-250.
39) Право та мораль як регулятори поведінки людини // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 25-28.
40) Право інвалідів на освіту: міжнародно-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 29-33.
41) Суб'єкти реалізації міграційної політики в українських губерніях Російської імперії (друга половина XIX -- початок XX століть) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 34-38.
42) Судовий розгляд як стадія кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 років // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 38-43.
43) Формування гендерної рівності юридичних кадрів в аспекті становлення адвокатури в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 43-46.
44) Сучасні проблеми адвокатської деонтології // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 47-51.
45) Страх притягнення до юридичної відповідальності як мотив правомірної поведінки особи // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 51-55.
46) Поняття та зміст адміністративно-процесуальної правосуб'єктивності органів виконавчої влади // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 56-60.
47) Форми адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 61-64.
48) Правові обмеження як елемент правового статусу фармацевтичного працівника // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 64-68.
49) Система суб'єктів адміністративно-правової протидії правопорушенням, учиненим іноземцями в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 68-72.
50) Нормативно-правові засади взаємодії судів із Верховною Радою України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 7-11.
51) Уточнення поняття і змісту адміністративно-правової охорони навколишнього середовища // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 72-78.
52) Об'єкт інформаційних правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 78-83.
53) Докази в справах про адміністративні правопорушення та адміністративному судочинстві: деякі проблеми реалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 83-87.
54) Принципи бюджетного права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 87-92.
55) Сутність категорій адміністративно-правового регулювання матеріально-технічного і фінансового забезпечнення діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 92-94.
56) Поняття, значення та система адміністративно-правових засобів захисту прав громадян // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 95-100.
 
Пошук в електроному каталозі