1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— Завантажити
3)Проблемні питання правового регулювання державного контролю за використанням і охороною земель морського транспорту// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 100-105.Завантажити
4)Правові засади обліку юридичних осіб як суб'єктів фінансового контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 105-110.Завантажити
5)Адміністративно-правовий статус державної архітектурно-будівельної інспекції України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 110-116.Завантажити
6)Діяльність спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції: питання сьогодення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 117-120.Завантажити
7)Інституційна система механізму забезпечення гендерної рівності в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 12-16.Завантажити
8)Адміністративно-правові відносини у механізмі адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 120-125.Завантажити
9)Адміністративно-правовий статус мінсоцполітики України: сучасний стан і шляхи вдосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 126-131.Завантажити
10)Родовий та видовий об'єкти злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 132-136.Завантажити
11)Роль правосвідомості та правової культури у системі детермінант автотранспортної злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 136-140.Завантажити
12)Проблемні питання розбудови антилегалізаційного законодавства (досвід Азербайджанської Республіки)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 141-146.Завантажити
13)Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 146-150.Завантажити
14)Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 150-154.Завантажити
15)Сутність та види суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 Кримінального кодексу України)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 155-161.Завантажити
16)Поняття та сутність апарату Президента України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 16-20.Завантажити
17)Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 161-165.Завантажити
18)Характеристика осіб, які вчиняють шахрайство// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 165-169.Завантажити
19)Коло правообмежень покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та визначення ступеня його суворості порівняно зі штрафом// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 169-172.Завантажити
20)Щодо визначення правових засад природоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 173-176.Завантажити
21)Стратегія протидії корупції як складова антикорупційної політики// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 177-181.Завантажити
22)Напрямки взаємодії підрозділів карного розшуку з різними суб'єктами протидії злочинам// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 181-185.Завантажити
23)Особливості взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України з органами досудового розслідування під час протидії злочинам у сфері економіки// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 186-189.Завантажити
24)Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 190-194.Завантажити
25)Проблема потерпілого від насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми, в кримінологічних дослідженнях// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 194-198.Завантажити
26)Порядок здійснення організаційної та функціональної взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби з дільничними інспекторами міліції щодо охорони державного кордону// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 199-203.Завантажити
27)Організаційні форми діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 20-24.Завантажити
28)Деякі питання щодо змісту шлюбного договору// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 204-206.Завантажити
29)Одностатеві шлюби - міф чи реальність?// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 207-210.Завантажити
30)Обмеження в суспільних інтересах, що виявляються у правах на чужі речі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 211-213.Завантажити
31)Особливості визначення поняття торговельної марки// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 214-217.Завантажити
32)Синергетичний підхід до дослідження інвестиційної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 217-222.Завантажити
33)Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 223-226.Завантажити
34)Аналіз інституту сім'ї в правовому та соціологічному аспектах// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 227-233.Завантажити
35)Державна сімейна політика в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 233-237.Завантажити
36)Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 237-241.Завантажити
37)Запобігання вживанню наркотичних засобів особами молодіжного віку на індивідуальному рівні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 242-247.Завантажити
38)Роль науково-педагогічного та начальницького складу у формуванні морально-правової та психологічної стійкості курсантів і слухачів ВНЗ МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 247-250.Завантажити
39)Право та мораль як регулятори поведінки людини// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 25-28.Завантажити
40)Право інвалідів на освіту: міжнародно-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 29-33.Завантажити
41)Суб'єкти реалізації міграційної політики в українських губерніях Російської імперії (друга половина XIX -- початок XX століть)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 34-38.Завантажити
42)Судовий розгляд як стадія кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 років// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 38-43.Завантажити
43)Формування гендерної рівності юридичних кадрів в аспекті становлення адвокатури в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 43-46.Завантажити
44)Сучасні проблеми адвокатської деонтології// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 47-51.Завантажити
45)Страх притягнення до юридичної відповідальності як мотив правомірної поведінки особи// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 51-55.Завантажити
46)Поняття та зміст адміністративно-процесуальної правосуб'єктивності органів виконавчої влади// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 56-60.Завантажити
47)Форми адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 61-64.Завантажити
48)Правові обмеження як елемент правового статусу фармацевтичного працівника// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 64-68.Завантажити
49)Система суб'єктів адміністративно-правової протидії правопорушенням, учиненим іноземцями в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 68-72.Завантажити
50)Нормативно-правові засади взаємодії судів із Верховною Радою України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 7-11.Завантажити
51)Уточнення поняття і змісту адміністративно-правової охорони навколишнього середовища// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 72-78.Завантажити
52)Об'єкт інформаційних правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 78-83.Завантажити
53)Докази в справах про адміністративні правопорушення та адміністративному судочинстві: деякі проблеми реалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 83-87.Завантажити
54)Принципи бюджетного права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 87-92.Завантажити
55)Сутність категорій адміністративно-правового регулювання матеріально-технічного і фінансового забезпечнення діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 92-94.Завантажити
56)Поняття, значення та система адміністративно-правових засобів захисту прав громадян// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 5 (47) .— С. 95-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід