1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— Завантажити
7)Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 103-112.Завантажити
8)Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи стосовно визначення ступеню втрати працездатності відповідно до положень нового КПК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 113-120.Завантажити
9)Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 12-20.Завантажити
10)Місце міжнародно-правової зумовленності заборони небезпечного діяння серед детермінант його криміналізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 121-127.Завантажити
11)Встановлена Конституцією України та практикою Європейського Суду з прав людини презумція свободи в нормах нового КПК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 127-131.Завантажити
12)Дії працівників міліції у разі виникнення окремих надзвичайних подій на території аеропорту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 132-138.Завантажити
13)Основні типи корупції в сучасному світі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 138-145.Завантажити
14)Завдання та структура підрозділів міліції (поліції) громадської безпеки України та інших країн СНД: порівняльно-правовий аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 145-154.Завантажити
15)Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929-1938 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 154-162.Завантажити
16)Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 163-170.Завантажити
17)Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 171-177.Завантажити
18)Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 177-183.Завантажити
19)До питання про сутність соціального капітілу правоохоронних органів та правоохоронців: соціологічний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 184-190.Завантажити
20)Статусно-рольові особливості діяльності прямих експертів у рамках соціального діалогу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 190-196.Завантажити
21)Університет Донбасу очима студентів (за даними анкетування студентів)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 196-204.Завантажити
22)Взаємодія судів з Кабінетом Міністрів України: деякі теоретичні та практичні питання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 20-26.Завантажити
23)Соціологічний вимір футбольних дербі країн Північної Європи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 204-211.Завантажити
24)Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 211-218.Завантажити
25)Правова природа народовладдя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 26-34.Завантажити
26)Зміст принципу рівності в конституційному праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 34-40.Завантажити
27)Принципи сучасної кримінальної процесуальної політики України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 40-48.Завантажити
28)Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 48-54.Завантажити
29)Особливості лібертарно-юридичного мислення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 55-58.Завантажити
30)Конституційні обов'язки іноземців в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 58-67.Завантажити
31)Шляхи удосконалення законодавчого регулювання діяльності органів внутрішніх справ України в умовах розвитку правової держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 6-11.Завантажити
32)Конвенція ООН з продовольчої допомоги та її роль у боротьбі з голодом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 68-73.Завантажити
33)Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 73-82.Завантажити
34)Покарання за втручання у діяльність судових органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С.83-90.Завантажити
35)Інформаційні ресурси моніторингу протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 91-96.Завантажити
36)Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із заняттям гральним бізнесом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 96-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід