1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .—
3) Інституційно-правові засади діяльності "поліцейських" міністерств Німеччини та Польші // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 103 - 108.
4) Адміністративний договір: примус чи волевиявлення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 108 - 113.
5) Правовий вимір фіскальної функції органів місцевого самоврядування // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 113 - 118.
6) Проблеми запровадження адміністративної відповідальності за порушення антитерористичного законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 118 - 122.
7) Судовий захист прав людини і громадянина // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 123 - 126.
8) Юридична допомога як різновид правоохоронної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 126 - 131.
9) Структура та функції професійної правосвідомості // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 13 - 17.
10) Нейтралізація протидії розслідуванню у справах з торгівлі людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 131 - 135.
11) Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, учиненим іноземцям в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 136 - 140.
12) Громадський моніторинг судової практики у справах, пов'язаних із насильством у сім'ї: сутність та основні результати // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С.140 - 146.
13) Аналіз основних чинників формування та покращення інституту міжнародного співробітництва України та країн - членів ЄС у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 147 - 151.
14) Окремі питання правового забезпечення функціонування Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 152 - 156.
15) Про нормотворчу техніку в контексті ефективності кримінологічного законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 157 - 161.
16) Громадська думка як чинник ефективності діяльності органів внутрішніх справ в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 161 - 164.
17) Принципи діяльності кримінальної міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 164 - 168.
18) Нормативно-правове забезпечення інформатизації міліції України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 168 - 171.
19) До питання збільнення кількості складів злочинів, провадження у яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, за проектом нового Кримінального процесуального кодексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 172 - 177.
20) Сучасний рівень і стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 177 - 180.
21) Українські земельні банки Російської імперії і фінансово-промисловї групи // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 18 - 22.
22) Проблеми реабілітації особи, участь якої у вчиненні злочину є недоведеною // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 180 - 184.
23) Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності серед засобів виконання завдань кримінального права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 185 - 189.
24) Лінійний принцип роботи оперативних підрозділів щодо попередження злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 190 - 195.
25) Окремі аспекти удосконалення підготовки слідчих практичної спрямованості у процесі реформування органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 196 - 200.
26) Проблемні питання формування методик розслідування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 201 - 204.
27) Типові тактичні операції в методиці розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 204 - 208.
28) Забезпечення та захист зайнятості в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 209 - 213.
29) Безпека життєдіяльності та її особливості у правоохоронних органах // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 213 - 217.
30) Правове регулювання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 218 - 222.
31) Удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України як компонента професійної готовності майбутніх офіцерів міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 222 - 225.
32) Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 226 - 230.
33) Право людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 23 - 26.
34) Специфіка взамодії суб'єкта і об'єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 230 - 233.
35) Контроль за професійним зростанням випускників вищих навчальних закладів системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С . 234 - 237.
36) Система управління охороною праці в сучасних умовах господарювання // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 237 - 242.
37) Контракт як підстава виникнення трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 243 - 247.
38) Судова юрисдикція спорів, що виникають унаслідок пошкодження чи втрати транспортних засобів під час зберігання на автостоянках // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 248 - 251.
39) Перспективи розвитку законодавства, що регулює припинення прав громадян щодо природних об'єктів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 251 - 255.
40) Економічна безпека України в умовах сучасної кризи глобалізованого світу // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 255 - 261.
41) Становлення законодавства щодо захисту прав споживачів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 261 - 266.
42) Цивільне процесуальне правопорушення як підстава цивільної процесуальної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 267 - 271.
43) Принципи криміналізації діянь проти конституційних основ національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 27-31.
44) До питання про правочин, який вчиняється з перевищенням повноважень // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 272 - 276.
45) До проблематики доведення тісного правового зв'язку деяких ознак правочину крізь призму волі і волевивлення осіб, які його вчиняють // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 277 - 281.
46) Місце державних закупівель у правовому регулюванні публічної фінансової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 281 - 286.
47) Особистість суб'єкта правоохоронної діяльності в аспекті динамічних перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 287 - 291.
48) Особливості інтелектуальної сфери керівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 292 - 298.
49) Комунікативна компетентність людей з різним рівнем суб'єктивного відчуття самотності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 298 - 300.
50) Особливості саморегуляції осіб з різними рівнями толерантності до невизначеності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 301 - 305.
51) Психологічні особливості підлітків, схильних до Iнтернет-залежності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 305 - 308.
52) Специфіка відповідальності девіантних і недевіантних школярів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 309 - 310.
53) Роль громадського нагляду в державі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 31 - 34.
54) Діяльність як проблема юридичної психології // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 311 - 316.
55) Психологічна допомога дітям, які пережили психічну травму внаслідок надзвичайної ситуації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 317 - 321.
56) Особливості індивідуальної варіабельності реакцій рятувальників на розвиток у них професійного стресу // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 322 - 329.
57) Особливості підготовки психолога МНС до виїзду в зону надвичайної ситуації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 329 - 333.
58) Порівняльний аналіз психологічних методів впливу терористів та сучасних піратів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 333 - 339.
59) Взаємозв'язок психологічних установок і вольової поведінки та їх вплив на професійну діяльність рятувальників МНС // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 339 - 344.
60) Характеристика змін темпераментальної структури фахівців рятувальних підрозділів МНС України на різних етапах професійного становлення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 344 - 351.
61) Імплементація закордонного досвіду у сфері муніципальних відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 35 - 39.
62) Структурна організація механізмів психологічного захисту рятувальників з різним досвідом роботи в підрозділах МНС // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 352 - 339.
63) Алгоритм встановлення психологічного контакту між психологом МНС та постраждалими в умовах надзвичайної ситуації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 358 - 363.
64) Специфіка часової перспективи у чоловіків, які переживають біографічні кризи в середені життя // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 363 - 366.
65) Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 39 - 43.
66) Форми доказуання суб'єктивної сторони злочину: історико-аналітичний нарис // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 43 - 50.
67) Місце принципу пропорційності в системі принципів права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 50 - 55.
68) Юридично значуща поведінка: "негативна" і "позитивна" відповідальність // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 55 - 58.
69) Службові права посадових осіб як особливої категорії державних службовців // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 59 - 62.
70) Community policing: сутність та складові елементи // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 62 - 67.
71) Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 67 - 72.
72) До питання про доцільність ліквідації податкової міліції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 72 - 77.
73) Мета та принципи утворення і діяльності регіональних управлінь МВС України в областях // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 78 - 82.
74) Нові тенденції у протидії торгівлі людьми в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 8 - 12.
75) Сутність адміністративно-правового забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 82 - 86.
76) Завдання та принципи діяльності митних органів України та спеціалізованих митних установ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 86 - 90.
77) Парламентський контроль за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 91 - 94.
78) Організаційно-правові засади взаємодії міліції з органами місцевого самоврядування у сфері підприємницької діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 95 - 99.
79) Класифікація принципів адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 99 - 102.
 
Пошук в електроному каталозі