1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— Завантажити
3)Інституційно-правові засади діяльності "поліцейських" міністерств Німеччини та Польші// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 103 - 108.Завантажити
4)Адміністративний договір: примус чи волевиявлення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 108 - 113.Завантажити
5)Правовий вимір фіскальної функції органів місцевого самоврядування// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 113 - 118.Завантажити
6)Проблеми запровадження адміністративної відповідальності за порушення антитерористичного законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 118 - 122.Завантажити
7)Судовий захист прав людини і громадянина// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 123 - 126.Завантажити
8)Юридична допомога як різновид правоохоронної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 126 - 131.Завантажити
9)Структура та функції професійної правосвідомості// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 13 - 17.Завантажити
10)Нейтралізація протидії розслідуванню у справах з торгівлі людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 131 - 135.Завантажити
11)Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, учиненим іноземцям в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 136 - 140.Завантажити
12)Громадський моніторинг судової практики у справах, пов'язаних із насильством у сім'ї: сутність та основні результати// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С.140 - 146.Завантажити
13)Аналіз основних чинників формування та покращення інституту міжнародного співробітництва України та країн - членів ЄС у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 147 - 151.Завантажити
14)Окремі питання правового забезпечення функціонування Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 152 - 156.Завантажити
15)Про нормотворчу техніку в контексті ефективності кримінологічного законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 157 - 161.Завантажити
16)Громадська думка як чинник ефективності діяльності органів внутрішніх справ в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 161 - 164.Завантажити
17)Принципи діяльності кримінальної міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 164 - 168.Завантажити
18)Нормативно-правове забезпечення інформатизації міліції України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 168 - 171.Завантажити
19)До питання збільнення кількості складів злочинів, провадження у яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, за проектом нового Кримінального процесуального кодексу України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 172 - 177.Завантажити
20)Сучасний рівень і стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 177 - 180.Завантажити
21)Українські земельні банки Російської імперії і фінансово-промисловї групи// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 18 - 22.Завантажити
22)Проблеми реабілітації особи, участь якої у вчиненні злочину є недоведеною// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 180 - 184.Завантажити
23)Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності серед засобів виконання завдань кримінального права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 185 - 189.Завантажити
24)Лінійний принцип роботи оперативних підрозділів щодо попередження злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 190 - 195.Завантажити
25)Окремі аспекти удосконалення підготовки слідчих практичної спрямованості у процесі реформування органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 196 - 200.Завантажити
26)Проблемні питання формування методик розслідування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 201 - 204.Завантажити
27)Типові тактичні операції в методиці розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 204 - 208.Завантажити
28)Забезпечення та захист зайнятості в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 209 - 213.Завантажити
29)Безпека життєдіяльності та її особливості у правоохоронних органах// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 213 - 217.Завантажити
30)Правове регулювання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 218 - 222.Завантажити
31)Удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України як компонента професійної готовності майбутніх офіцерів міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 222 - 225.Завантажити
32)Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 226 - 230.Завантажити
33)Право людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 23 - 26.Завантажити
34)Специфіка взамодії суб'єкта і об'єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 230 - 233.Завантажити
35)Контроль за професійним зростанням випускників вищих навчальних закладів системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С . 234 - 237.Завантажити
36)Система управління охороною праці в сучасних умовах господарювання// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 237 - 242.Завантажити
37)Контракт як підстава виникнення трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 243 - 247.Завантажити
38)Судова юрисдикція спорів, що виникають унаслідок пошкодження чи втрати транспортних засобів під час зберігання на автостоянках// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 248 - 251.Завантажити
39)Перспективи розвитку законодавства, що регулює припинення прав громадян щодо природних об'єктів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 251 - 255.Завантажити
40)Економічна безпека України в умовах сучасної кризи глобалізованого світу// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 255 - 261.Завантажити
41)Становлення законодавства щодо захисту прав споживачів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 261 - 266.Завантажити
42)Цивільне процесуальне правопорушення як підстава цивільної процесуальної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 267 - 271.Завантажити
43)Принципи криміналізації діянь проти конституційних основ національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 27-31.Завантажити
44)До питання про правочин, який вчиняється з перевищенням повноважень// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 272 - 276.Завантажити
45)До проблематики доведення тісного правового зв'язку деяких ознак правочину крізь призму волі і волевивлення осіб, які його вчиняють// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 277 - 281.Завантажити
46)Місце державних закупівель у правовому регулюванні публічної фінансової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 281 - 286.Завантажити
47)Особистість суб'єкта правоохоронної діяльності в аспекті динамічних перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 287 - 291.Завантажити
48)Особливості інтелектуальної сфери керівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 292 - 298.Завантажити
49)Комунікативна компетентність людей з різним рівнем суб'єктивного відчуття самотності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 298 - 300.Завантажити
50)Особливості саморегуляції осіб з різними рівнями толерантності до невизначеності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 301 - 305.Завантажити
51)Психологічні особливості підлітків, схильних до Iнтернет-залежності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 305 - 308.Завантажити
52)Специфіка відповідальності девіантних і недевіантних школярів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 309 - 310.Завантажити
53)Роль громадського нагляду в державі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 31 - 34.Завантажити
54)Діяльність як проблема юридичної психології// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 311 - 316.Завантажити
55)Психологічна допомога дітям, які пережили психічну травму внаслідок надзвичайної ситуації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 317 - 321.Завантажити
56)Особливості індивідуальної варіабельності реакцій рятувальників на розвиток у них професійного стресу// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 322 - 329.Завантажити
57)Особливості підготовки психолога МНС до виїзду в зону надвичайної ситуації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 329 - 333.Завантажити
58)Порівняльний аналіз психологічних методів впливу терористів та сучасних піратів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 333 - 339.Завантажити
59)Взаємозв'язок психологічних установок і вольової поведінки та їх вплив на професійну діяльність рятувальників МНС// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 339 - 344.Завантажити
60)Характеристика змін темпераментальної структури фахівців рятувальних підрозділів МНС України на різних етапах професійного становлення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 344 - 351.Завантажити
61)Імплементація закордонного досвіду у сфері муніципальних відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 35 - 39.Завантажити
62)Структурна організація механізмів психологічного захисту рятувальників з різним досвідом роботи в підрозділах МНС// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 352 - 339.Завантажити
63)Алгоритм встановлення психологічного контакту між психологом МНС та постраждалими в умовах надзвичайної ситуації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 358 - 363.Завантажити
64)Специфіка часової перспективи у чоловіків, які переживають біографічні кризи в середені життя// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 363 - 366.Завантажити
65)Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 39 - 43.Завантажити
66)Форми доказуання суб'єктивної сторони злочину: історико-аналітичний нарис// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 43 - 50.Завантажити
67)Місце принципу пропорційності в системі принципів права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 50 - 55.Завантажити
68)Юридично значуща поведінка: "негативна" і "позитивна" відповідальність// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 55 - 58.Завантажити
69)Службові права посадових осіб як особливої категорії державних службовців// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 59 - 62.Завантажити
70)Community policing: сутність та складові елементи// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 62 - 67.Завантажити
71)Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 67 - 72.Завантажити
72)До питання про доцільність ліквідації податкової міліції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 72 - 77.Завантажити
73)Мета та принципи утворення і діяльності регіональних управлінь МВС України в областях// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 78 - 82.Завантажити
74)Нові тенденції у протидії торгівлі людьми в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 8 - 12.Завантажити
75)Сутність адміністративно-правового забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 82 - 86.Завантажити
76)Завдання та принципи діяльності митних органів України та спеціалізованих митних установ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 86 - 90.Завантажити
77)Парламентський контроль за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 91 - 94.Завантажити
78)Організаційно-правові засади взаємодії міліції з органами місцевого самоврядування у сфері підприємницької діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 95 - 99.Завантажити
79)Класифікація принципів адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 1 (43) .— С. 99 - 102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід