1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .—
3) Специфіка правового регулювання діяльності адвокатури в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.100-105.
4) Правове регулювання діяльності підрозділів ветеринарної міліції щодо профілактики та ліквідації наслідків епізоотичних ситуацій // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.106-111.
5) Зміст ухвали адміністративного суду про призначення експертизи // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.111-114.
6) Поняття та ознаки інформаційних адміністративних органів місцевого самоврядування // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.114-118.
7) Організаційно-правові засади координації діяльності суб'єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.119-123.
8) Контрольно-наглядова діяльність за видобутком і подальшою реалізацією нафти та природного газу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.123-128.
9) Система суб'єктів адміністративно-правової охорони авторського права в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.128-132.
10) Психологічна школа права та сучасність // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.13-17.
11) Процесуальне значення і реалізація принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.132-135.
12) Правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.136-139.
13) Адміністративно-правові засади сертифікації в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.140-143.
14) Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: поняття та особливості реалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.143-146.
15) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як представник в адміністративному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.147-151.
16) Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.152-155.
17) Сутність та перспективи розвитку судово-товарознавчих експертиз // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.156-159.
18) Правовое положение судебных палат Международного уголовного суда // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.160-164.
19) Предмет попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.165-169.
20) Проблеми реалізації захисником процесуальних повноважень при апеляційноу оскарженні вироку // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.169-175.
21) Правове регулювання державно-службових відносин у поліції Німеччини // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.17-21.
22) Проблеми застосування медіації при закритті кримінальних справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.175-180.
23) Принципи формування партнерських відносин міліції з населенням // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.181-183.
24) Взаємодія міліції зі структурами громадянського суспільства як підгрунтя реформування органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.183-188.
25) Актуальні аспекти визначення критеріїв ефективності діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо запобігання і протидії злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.188-194.
26) Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.194-199.
27) Участь у нападі, вчинюваному бандою: поняття та кримінально-правова кваліфікація // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.200-204.
28) Суб'єкти охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.204-210.
29) Віра (нерелігійна) як елемент психологічного механізму реалізації норм права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.21-25.
30) Місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом у межах державної політики // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.210-215.
31) Особливості застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.216-221.
32) Светличный В. А., Хорошайло Ю. Е., Онищенко Ю. Н. Применение методов неразрушающего контроля при проведении судебно-экспертных исследований // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.221-224.
33) До питання повернення первинного матеріалу на додаткову перевірку // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.224-229.
34) Щодо особливостей діяння, передбаченого ст.150-1 Кримінального кодексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.229-232.
35) Об'єкт ухилення від повернення виручки в іноземній валюті // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.233-237.
36) Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 301 Кримінального кодексу України в частині розповсюдження порнографічної продукції за участю дітей // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.237-242.
37) Суспільно небезпечне діяння в структурі об'єктивної сторони умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 Кримінального кодексу України) // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.243-247.
38) Матеріальна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в трудовому праві // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.248-251.
39) Участь міліції в боротьбі з безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх в Україні в 20-ті роки XX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.25-29.
40) Визначення ролі оплати праці у соціальному забезпеченні працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.251-254.
41) Мотивація та стимулювання праці: теоретичний аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.255-258.
42) Охорона праці як національна проблема держави в умовах ринкових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.259-263.
43) Житлово-комунальні послуги в цивільному обігу України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.264-270.
44) Співвідношення понять "цивільна правоздатність" та "компетенція" на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.270-273.
45) Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.274-279.
46) Підстави виникнення права власності на об'єкти незавершеного будівництва // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.279-283.
47) Обмеження речових прав фізичних осіб на нерухоме майно: еволюція та концепції // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.283-287.
48) Особливості окремих обтяжень нерухомого майна у цивільному праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.288-291.
49) Роль державно-правового регулювання у становленні та розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (історико-правовий аспект) // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.29-35.
50) Обгрунтування необхідності проведення досліджень щодо соціокультурної адаптації іноземних студентів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.292-295.
51) Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.296-301.
52) Чинники політико-ідеологічної ідентифікації сучасного студентства // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.301-305.
53) Стан та динаміка профілактики наркотизму серед учнівської молоді м. Харків: результати соціологічного моніторингу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.305-310.
54) Боротьба з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперїї в середині XVIII -кінці XIX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.35-38.
55) Взаємовплив джерел приватного і публічного права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.39-43.
56) Державна влада в Україні: проблеми поділу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.43-46.
57) Особливості основних форм правового виховання студентської молоді // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.47-51.
58) Морально-психологічний стан персоналу органів внутрішніх справ як основа його кар'єрного зростання // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.52-55.
59) Поняття та види функцій місцевих державних адміністрацій // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.55-59.
60) Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.60-63.
61) Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.64-69.
62) Сутність та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.70-75.
63) Проблеми розмежування понять "координація" і "взаємодія" в управлінській науці та практичній діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.76-80.
64) Правова протидія лихварству в Російській імперії // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.8-13.
65) Організаційно-правові засади участі громадськості в охороні громадського порядку в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.80-85.
66) Поняття та зміст адміністративного договору // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.86-88.
67) Дисциплінарна відповідальність суддів України: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.88-92.
68) Фактори, що визначають правовий статус органів податкової служби // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.92-95.
69) Інститут спеціалізованого омбудсмана // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.95-100.
 
Пошук в електроному каталозі