1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— Завантажити
3)Специфіка правового регулювання діяльності адвокатури в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.100-105.Завантажити
4)Правове регулювання діяльності підрозділів ветеринарної міліції щодо профілактики та ліквідації наслідків епізоотичних ситуацій// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.106-111.Завантажити
5)Зміст ухвали адміністративного суду про призначення експертизи// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.111-114.Завантажити
6)Поняття та ознаки інформаційних адміністративних органів місцевого самоврядування// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.114-118.Завантажити
7)Організаційно-правові засади координації діяльності суб'єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.119-123.Завантажити
8)Контрольно-наглядова діяльність за видобутком і подальшою реалізацією нафти та природного газу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.123-128.Завантажити
9)Система суб'єктів адміністративно-правової охорони авторського права в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.128-132.Завантажити
10)Психологічна школа права та сучасність// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.13-17.Завантажити
11)Процесуальне значення і реалізація принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.132-135.Завантажити
12)Правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.136-139.Завантажити
13)Адміністративно-правові засади сертифікації в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.140-143.Завантажити
14)Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: поняття та особливості реалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.143-146.Завантажити
15)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як представник в адміністративному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.147-151.Завантажити
16)Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.152-155.Завантажити
17)Сутність та перспективи розвитку судово-товарознавчих експертиз// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.156-159.Завантажити
18)Правовое положение судебных палат Международного уголовного суда// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.160-164.Завантажити
19)Предмет попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.165-169.Завантажити
20)Проблеми реалізації захисником процесуальних повноважень при апеляційноу оскарженні вироку// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.169-175.Завантажити
21)Правове регулювання державно-службових відносин у поліції Німеччини// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.17-21.Завантажити
22)Проблеми застосування медіації при закритті кримінальних справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.175-180.Завантажити
23)Принципи формування партнерських відносин міліції з населенням// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.181-183.Завантажити
24)Взаємодія міліції зі структурами громадянського суспільства як підгрунтя реформування органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.183-188.Завантажити
25)Актуальні аспекти визначення критеріїв ефективності діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо запобігання і протидії злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.188-194.Завантажити
26)Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.194-199.Завантажити
27)Участь у нападі, вчинюваному бандою: поняття та кримінально-правова кваліфікація// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.200-204.Завантажити
28)Суб'єкти охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р.// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.204-210.Завантажити
29)Віра (нерелігійна) як елемент психологічного механізму реалізації норм права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.21-25.Завантажити
30)Місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом у межах державної політики// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.210-215.Завантажити
31)Особливості застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.216-221.Завантажити
32)Светличный В. А., Хорошайло Ю. Е., Онищенко Ю. Н. Применение методов неразрушающего контроля при проведении судебно-экспертных исследований// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.221-224.Завантажити
33)До питання повернення первинного матеріалу на додаткову перевірку// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.224-229.Завантажити
34)Щодо особливостей діяння, передбаченого ст.150-1 Кримінального кодексу України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.229-232.Завантажити
35)Об'єкт ухилення від повернення виручки в іноземній валюті// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.233-237.Завантажити
36)Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 301 Кримінального кодексу України в частині розповсюдження порнографічної продукції за участю дітей// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.237-242.Завантажити
37)Суспільно небезпечне діяння в структурі об'єктивної сторони умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 Кримінального кодексу України)// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.243-247.Завантажити
38)Матеріальна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в трудовому праві// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.248-251.Завантажити
39)Участь міліції в боротьбі з безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх в Україні в 20-ті роки XX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.25-29.Завантажити
40)Визначення ролі оплати праці у соціальному забезпеченні працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.251-254.Завантажити
41)Мотивація та стимулювання праці: теоретичний аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.255-258.Завантажити
42)Охорона праці як національна проблема держави в умовах ринкових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.259-263.Завантажити
43)Житлово-комунальні послуги в цивільному обігу України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.264-270.Завантажити
44)Співвідношення понять "цивільна правоздатність" та "компетенція" на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.270-273.Завантажити
45)Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.274-279.Завантажити
46)Підстави виникнення права власності на об'єкти незавершеного будівництва// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.279-283.Завантажити
47)Обмеження речових прав фізичних осіб на нерухоме майно: еволюція та концепції// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.283-287.Завантажити
48)Особливості окремих обтяжень нерухомого майна у цивільному праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.288-291.Завантажити
49)Роль державно-правового регулювання у становленні та розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (історико-правовий аспект)// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.29-35.Завантажити
50)Обгрунтування необхідності проведення досліджень щодо соціокультурної адаптації іноземних студентів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.292-295.Завантажити
51)Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.296-301.Завантажити
52)Чинники політико-ідеологічної ідентифікації сучасного студентства// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.301-305.Завантажити
53)Стан та динаміка профілактики наркотизму серед учнівської молоді м. Харків: результати соціологічного моніторингу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.305-310.Завантажити
54)Боротьба з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперїї в середині XVIII -кінці XIX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.35-38.Завантажити
55)Взаємовплив джерел приватного і публічного права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.39-43.Завантажити
56)Державна влада в Україні: проблеми поділу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.43-46.Завантажити
57)Особливості основних форм правового виховання студентської молоді// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.47-51.Завантажити
58)Морально-психологічний стан персоналу органів внутрішніх справ як основа його кар'єрного зростання// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.52-55.Завантажити
59)Поняття та види функцій місцевих державних адміністрацій// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.55-59.Завантажити
60)Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.60-63.Завантажити
61)Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.64-69.Завантажити
62)Сутність та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.70-75.Завантажити
63)Проблеми розмежування понять "координація" і "взаємодія" в управлінській науці та практичній діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.76-80.Завантажити
64)Правова протидія лихварству в Російській імперії// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.8-13.Завантажити
65)Організаційно-правові засади участі громадськості в охороні громадського порядку в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.80-85.Завантажити
66)Поняття та зміст адміністративного договору// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.86-88.Завантажити
67)Дисциплінарна відповідальність суддів України: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.88-92.Завантажити
68)Фактори, що визначають правовий статус органів податкової служби// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.92-95.Завантажити
69)Інститут спеціалізованого омбудсмана// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 3 (40) .— С.95-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід