1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— Завантажити
6)Тактика судового слідства як напрямок розвитку криміналістичної тактики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.107-114.Завантажити
7)Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти звільнення від відбування покарання з випробуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.114-121.Завантажити
8)Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів , вчинених організовними групами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.122-129.Завантажити
9)Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.137-145.Завантажити
10)Поняття, об'єкти та суб'єкти правового моніторингу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.14-23.Завантажити
11)Особливості подолання протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів з боку службових осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.146-153.Завантажити
12)Поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.153-157.Завантажити
13)Зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.158-164.Завантажити
14)Висновок експерта як доказ в адміністративному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.164-171.Завантажити
15)Суб'єкти, не наділені владними повноваженнями, в адміністративному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.172-178.Завантажити
16)Представництво в адміністративному судочинсті як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.178-183.Завантажити
17)Деякі проблемні питання застосування судами законовства про порушення митних правил// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.183-190.Завантажити
18)Про деякі питання кваліфікції злочинів, передбачених ст.191 КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.190-137.Завантажити
19)Деякі проблемні питання відповідальності за корупційні адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.190-195.Завантажити
20)Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.195-202.Завантажити
21)Сутність та напрямки організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.202-210.Завантажити
22)Види державного управління в державі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.211-218.Завантажити
23)Правове та ораганізаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влад в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.218-226.Завантажити
24)Якість державного регулювання в аграрному секторі та нові явища в загальній теорії держави і права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.227-229.Завантажити
25)Правовий статус осіб, які мають право надавати правову допомогу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.23-29.Завантажити
26)Людський капітал в умовах глобалізації економіки still human in the conditions of globalization of economy// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— C.230-238.Завантажити
27)Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.238-245.Завантажити
28)Особливості вищих навчальних закладів України як об'єкта державного контролю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.246-252.Завантажити
29)Дискусійні питання щодо запровадження Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.252-259.Завантажити
30)Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.260-268.Завантажити
31)До проблеми вимог, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.269-276.Завантажити
32)Адаптація кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.277-285.Завантажити
33)Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.286-292.Завантажити
34)Щодо питання необхідності реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України в умовах наближення до європейських стандартів якості освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.292-295.Завантажити
35)Проблемні питання підготовки курсантів до занять з навчальної дисципліни Тактико-спеціальна підготовка" у вищих навчальних закладах системи МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.296-302.Завантажити
36)Актуальні питання захисту суспільства від шкідливої інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.30-37.Завантажити
37)Дослідження необхідності розрізнення курсантів МВС за курсами навчання за допомогою нарукавних знаків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.302-306.Завантажити
38)Семененко В. І. Історія України: прихована правда : Від козацьких часів до сьогодення / В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2009. – 400 с., [12] арк. іл.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.307-309.Завантажити
39)Обмежувальне законодавство у фері іноземного землеволодіння і землекористування в Російській державі під час Першої світової війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.38-49.Завантажити
40)Драгоманов і Міхновський: діалог конституційно-правових концепцій самостійності України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.50-58.Завантажити
41)Вплив історичних передумов на реалізацію кадрової політики АР Крим// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.59-66.Завантажити
42)Становлення та організація страхування в епохи Античності та Середньовіччя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.66-74.Завантажити
43)Фольклорні рефлексії моральних і правових понять і норм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.7-14.Завантажити
44)Поняття організації розслідування злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.75-79.Завантажити
45)Про протидію виявленню економічних злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.80-86.Завантажити
46)Типологія серійних сексуальних злочинців: "ситуативний", "сексульний маніяк", "силовик"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.86-97.Завантажити
47)Концепція правоохоронних органів України у сфері протидії рейдерству// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.97-106.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід