1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— Завантажити
7)Організація системи контролю в територіальних органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.105-111.Завантажити
8)Порядок вирішення питань, пов'язаних із громадянством, як різновид юридичного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.111-120.Завантажити
9)Позовна заява як вид звернення громадян до адміністративного суду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.120-127.Завантажити
10)Деякі питання реалізації принципу диспозитивності в адміністративному суді першої інстанції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.127-137.Завантажити
11)Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.13-22.Завантажити
12)Щодо перегляду юрисдикційних адміністративних актів в адміністративному порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.137-144.Завантажити
13)Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.144-152.Завантажити
14)Комплектування особового складу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.152-160(10 назв.).Завантажити
15)Форми судового управління як умова організаційно-правового забезпечення функціонування судової системи України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.161-168.Завантажити
16)Інституалізація дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.168-177.Завантажити
17)Загальноправові засади реформування публічної адміністрації в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.177-185.Завантажити
18)Об’єктивне та суб’єктивне цивільне право// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.186-192.Завантажити
19)Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.192-199.Завантажити
20)Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ за порушення вимог проходження служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.196-303.Завантажити
21)Спадкування права на вклад у банку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.199-207.Завантажити
22)Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.207-213.Завантажити
23)Проблеми гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.213-219.Завантажити
24)До проблеми регулювання «неналежної» реклами в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.219-228.Завантажити
25)Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.228-234.Завантажити
26)Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.23-30.Завантажити
27)До проблеми подільності будинків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.235-241.Завантажити
28)Основні положення здійснення права на прийняття спадку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.241-246.Завантажити
29)Правомірність валютних кредитів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.246-251.Завантажити
30)Посвідчення заповітів начальниками пошукових або інших експедицій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.251-255.Завантажити
31)Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.256-264.Завантажити
32)Мобінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постновки проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.265-273.Завантажити
33)Сучасні проблеми застосування принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці під час регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС та шляхи їх розв’язання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.273-282.Завантажити
34)До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.282-289.Завантажити
35)Процедура стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.289-296.Завантажити
36)Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.304-308.Завантажити
37)Деякі аспекти правового регулювання становлення і розвитку вищої освіти в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.309-315.Завантажити
38)Релізація міжнародних критеріїв обмеження конституційних прав людини у кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.31-41.Завантажити
39)Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.41-51.Завантажити
40)Психолого-криміналістичний портрет невідомого злочинця: проблемні питання скланання і використання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.51-57.Завантажити
41)Щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку цінних паперів і фондовому ринку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.57-65.Завантажити
42)До визначення змісту поняття «культура» як об’єкта адміністративно-правового забезпечення культурної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.6-13.Завантажити
43)Криміналістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.66-72.Завантажити
44)Особливості проведення огляду предметів порнографічного характеру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.73-82.Завантажити
45)Відомче регулювання міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.82-90.Завантажити
46)Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.91-98.Завантажити
47)Види і форми контролю за діяльністю міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.98-105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід