1)Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні : монографія / Литвинов О. М. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— Завантажити
4)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— Завантажити
5)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— Завантажити
6)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— Завантажити
7)Зміст адміністративної діяльності ОВС щодо охорони права власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 106-110.Завантажити
8)Загальнотеоретичні проблеми стадійності адміністративних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 111-115.Завантажити
9)Правовий режим дозвільної діяльності ДАІ МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 115-121.Завантажити
10)Статус Державної служби охорони при МВС України як носія функцій і повноважень міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 121-130.Завантажити
11)Влада Автономної Республіки Крим як окремий вид публічної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 131-137.Завантажити
12)Регламентація права на місцеву ініціативу у статутах територіальних громад// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 137-143.Завантажити
13)Нульові поняття у чинному законодавстві України: логіко-семантичний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 14-22.Завантажити
14)Система органів управління закордонними справами України (загальні підходи)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 144-151.Завантажити
15)Участь громадськості у правотворчому забезпеченні реалізації культурної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 152-159.Завантажити
16)Правове забезпечення державного контролю у сфері будівництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 159-166.Завантажити
17)Проблеми організаційно-правового забезпечення бюджетного контролю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 167-173.Завантажити
18)Суб'єкти управління у сфері поводження з історичними та культурними цінностями: система та повноваження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 174-180.Завантажити
19)Сутність відповідальності учасників акціонерних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 181-187.Завантажити
20)Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 188-194.Завантажити
21)Договір випробування автомобіля// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 194-201.Завантажити
22)Відставка службовців правроохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 202-207.Завантажити
23)Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 207-213.Завантажити
24)Анкетне опитування як метод соціологічного дослідження: особливості розгляду в аудиторії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 214-219.Завантажити
25)До питання релятивізму девіантної поведінки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 219-223.Завантажити
26)До проблеми визначення сутності Європейського Союзу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 22-28.Завантажити
27)Сучасні альтернативні форми шлюбу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 223-230.Завантажити
28)Професійна деформація як соціальне явище: теоретичні аспекти дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 230-235.Завантажити
29)Теоретико-методологічні підходи до аналізу формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки фахівця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 235-240.Завантажити
30)Право на захист як елемент правоохоронного правовідношення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 29-35.Завантажити
31)Загальнотеоретична характеристика корупції як соціального і правового явища// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 36-41.Завантажити
32)Поняття та види загальних принципів інформаційного права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 41-48.Завантажити
33)Законність у теорії адміністративного права та практиці державного управління в 20-х рр. ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 49-54.Завантажити
34)Діяльність Рад України в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (середина 30-х рр. ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 55-59.Завантажити
35)Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 6-13.Завантажити
36)Етапи становлення та розвитку інституту спадкування нерухомого майна в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 60-67.Завантажити
37)Злочини ненависті: аналіз поняття та проблеми виявлення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 68-74.Завантажити
38)Проблемні питання діяльності органів внутрішніх справ щодо нейтралізації дезінформаційних повідомлень, які дестабілізують громадський порядок та безпеку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 74-82.Завантажити
39)Відомості про осіб, яким заподіяно тілесне ушкодження, як елемент оперативно-розшукової характеристики злочинів про умисне заподіяння тілесних ушкоджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 83-89.Завантажити
40)Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 90-97.Завантажити
41)Щодо визначення правового статусу митного перевізника// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 98-106.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід