1)Цивільне право України України. У двох частинах. Частина I. Підручник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Шишки Р. Б. та канд. юрид. наук, доц. Кройтора В. А. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 516 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
2)Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2008. – 664 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
3)Наталя Яковенко. Вступ до історії. – Київ: «Часопис» «Критика», 2007. – 375 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
5)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
6)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
7)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
8)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— Завантажити
9)Критерії та показники якості, що висуваються до кримінально-виконавчого законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.102-106.Завантажити
10)Складові компоненти забезпечення прав та свобод людини в досудових стадіях кримінального процесу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.106-115.Завантажити
11)Судово-балістична експертиза на місці події// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.115-120.Завантажити
12)Освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.121-127.Завантажити
13)Окремі питання розширення судового контролю на досудовому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.128-131.Завантажити
14)Використання судових експертиз для встановлення суб'єктивної сторони злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.132-137.Завантажити
15)Деякі питання участі прокурора в адміністративному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.138-145.Завантажити
16)Реформа адміністративного права та євроінтеграційні процеси: вихідні позиції, завдання та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.146-150.Завантажити
17)Визначення та особливості структури процесуальних норм права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.15-19.Завантажити
18)Обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.151-158.Завантажити
19)Проблеми визначення узагальненого поняття «зброя» як предмета адміністративного делікту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.158-165.Завантажити
20)Принципи діяльності чергової служби ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.165-172.Завантажити
21)Правовий захист працівників міліції: поняття, форми, правова регламентація// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.172-181.Завантажити
22)Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.181-186.Завантажити
23)Суб'єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.186-192.Завантажити
24)Внутрівідомча координація правоохоронної діяльності в ОВС: теоретичні та правові проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.19-25.Завантажити
25)Процесуальні акти-документи з адміністративних справ в апеляційному провадженні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.192-199.Завантажити
26)Особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб'єктів адміністративного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.199-204.Завантажити
27)Щодо сутності обов'язку добросовісного користування процесуальними правами в адміністративному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.204-210.Завантажити
28)Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.211-218.Завантажити
29)Про систематизацію повноважень органів місцевого самоврядування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.218-223.Завантажити
30)Дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії як один із способів забезпечення екологічної безпеки: проблеми правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.223-228.Завантажити
31)Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.229-234.Завантажити
32)Повноваження Антимонопольного комітету України щодо захисту і підтримки добросовісної конкуренції (організаційно-правовий аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.235-241.Завантажити
33)Правове регулювання статусу біженців в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.241-248.Завантажити
34)Історичний розвиток інституту конкурсного заміщення посад державних службовців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.248-254.Завантажити
35)Характеристика окремих видів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.254-261.Завантажити
36)Засади правового спілкування у Загальній декларації прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.26-30.Завантажити
37)Фінансовий моніторинг як гарантія економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.261-267.Завантажити
38)Особливості цивільної правосуб'єктності за римським правом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.268-272.Завантажити
39)Оплатність договору оренди майна державних підприємств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.272-278.Завантажити
40)Місце та значення звичаю у сучасному цивільному праві (аналіз законодавства)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.278-282.Завантажити
41)Кваліфікація «лікарської помилки» як правової категорії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.283-289.Завантажити
42)Строки реалізації права на прийняття спадщини та спадкова трансмісія як особливий випадок набуття спадщини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.290-295.Завантажити
43)Істотні умови та форма договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.295-301.Завантажити
44)Конституційні засади припинення прав громадян щодо природних об`єктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— C.30-35.Завантажити
45)Правомірна ліквідація активів агропромислового комплексу, що перебувають у податковій заставі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.302-307.Завантажити
46)Щодо доцільності застосування контракту в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.308-313.Завантажити
47)Соціально-правовий захист жінок-працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.313-320.Завантажити
48)Про правове регулювання земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.320-324.Завантажити
49)Про правове регулювання членства в сільськогосподарських підприємствах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.324-329.Завантажити
50)Особливості організації криміналістичної підготовки слідчих органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.330-335.Завантажити
51)Перспективи впровадження дистанційного навчання у навчальний процес ВНЗ МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.335-340.Завантажити
52)Соціальні уявлення про міліцію та довіра до неї: результати регіонального моніторингу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.341-351.Завантажити
53)Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.35-42.Завантажити
54)Соціальна та професійна ідентичність працівників органів внутрішніх справ: соціологічний вимір// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.352-356.Завантажити
55)Соціальний капітал у процесах розвитку та функціонування громадянського суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.356-361.Завантажити
56)Проблема безпеки в соціальному просторі інтернет-комунікацій: веб-сайт як джерело інформаційної небезпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.361-368.Завантажити
57)Кримінальна відповідальність юридичних осіб у законодавствах країн ЄС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.43-53.Завантажити
58)Організаційні, правові та практичні заходи Міністерства внутрішніх справ Російської імперії щодо охорони права власності на землю у пореформений період (друга пол. XIX ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.54-58.Завантажити
59)Кримінально-правова характеристика організованих форм злочинності наприкінці 1920-х рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.58-63.Завантажити
60)Органи внутрішніх справ УСРР у боротьбі з фінансовими правопорушеннями в період непу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.63-71.Завантажити
61)Рівне представництво статей у представницьких органах влади і проблеми та шляхи їх виділення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.71-79.Завантажити
62)Механізм забезпечення прав і свобод громадянина та його структура// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.8-14.Завантажити
63)Расизм та ксенофобія як нове фонове явище злочинності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.80-83.Завантажити
64)Контроль за корупцією: сучасний стан теоретичної розробки та практика реалізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.84-90.Завантажити
65)Зміст функції кримінального переслідування у кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.90-95.Завантажити
66)Інформаційна безпека України: поняття та загрози// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.95-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід