1)Правове спілкування: визначення і специфічні ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— Завантажити
2)Апологія Сталіна і сталінізму (нотатки з приводу двотомника Юрія Ємельянова «Сталін»)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— Завантажити
5)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— Завантажити
6)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— Завантажити
8)Тактичні операції при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.103-111.Завантажити
9)Застосування зарубіжного досвіду для удосконалення правової регламентації кримінального покарання у вигляді арешту в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.111-119.Завантажити
10)Розкриття злочинів у системі соціально-правового механізму протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.120-125.Завантажити
11)Про методику встановлення підозрюваного при розслідуванні вбивств минулих років// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.125-132.Завантажити
12)Щодо визначення поняття «військовополонені» у злочині, передбаченому ст. 438 КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.133-138.Завантажити
13)Рішення слідчого про притягнення особи як обвинуваченого// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.138-142.Завантажити
14)Теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події у слідчій практиці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.142-150.Завантажити
15)Оперативно-розшукова інформація як підстава прийняття рішень у кримінальній справі про незаконний обіг наркотиків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.150-155.Завантажити
16)Кримінально-правова характеристика примусу та примушування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.156-165.Завантажити
17)Кримінально-правова характеристика предмета злочину - порушення порядку заняття фінансовою діяльністю (за ч. 2 ст. 202 КК України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.165-171.Завантажити
18)Деякі питання попередження та припинення паніки під час масових заходів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.172-178.Завантажити
19)Характеристика ознак об'єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.178-187.Завантажити
20)Основні принципи здійснення миротворчої діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.18-26.Завантажити
21)Умови та підстави застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.187-193.Завантажити
22)Повноваження Державної судової адміністрації України: питання сьогодення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.194-201.Завантажити
23)Зустрічна звірка: організаційно-правові засади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.201-204.Завантажити
24)Щодо визначення правового статусу державних службовців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.205-209.Завантажити
25)Договірна взаємодія правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.210-214.Завантажити
26)Місцеві податки і збори: стан та передумови правового регулювання в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.214-220.Завантажити
27)Теоретичні аспекти визначення податкової системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.220-225.Завантажити
28)Бюджет місцевого самоврядування як фінансово-правова категорія// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.226-230.Завантажити
29)До питання про становлення концепції системи суб'єктів публічного управління у теорії адміністративного права на початку XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.231-238.Завантажити
30)Деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.238-242.Завантажити
31)Види кореспондуючих прав і обов'язків громадянина та працівника міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.242-249.Завантажити
32)Роль Державної автомобільної інспекції у забезпеченні безпеки громадян України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.249-255.Завантажити
33)Місце об'єктів незавершеного будівництва у приватизаційних відносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.255-262.Завантажити
34)Права і свободи осіб з психічними розладами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.26-31.Завантажити
35)Співвідношення актів цивільного законодавства та договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.263-269.Завантажити
36)Щодо правової кваліфікації інформованої згоди пацієнта на медичне втручання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.269-276.Завантажити
37)Співвідношення істотних умов договору з іншими договірними умовами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.277-284.Завантажити
38)Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.284-290.Завантажити
39)Укладення договору поставки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.290-296.Завантажити
40)Характеристика правової природи впливу міжнародних трудових стандартів на національне законодавство// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.297-302.Завантажити
41)Окремі питання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.302-306.Завантажити
42)Роль цивільно-правової відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки автомобільного транспорту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.307-312.Завантажити
43)Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.31-39.Завантажити
44)Трудова функція та аспекти її актуальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.312-318.Завантажити
45)Диференціація пенсійного забезпечення стосовно працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.319-322.Завантажити
46)Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.323-329.Завантажити
47)Право на охорону праці як складова права на працю та одне з невід'ємних прав людини і громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.329-336.Завантажити
48)Форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.337-341.Завантажити
49)Удосконалення кадрової роботи із вивчення матеріально-побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.342-348.Завантажити
50)Правові основи функціонування Інтернету в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.349-354.Завантажити
51)Правовий режим власності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.39-45.Завантажити
52)Щодо поняття юридичної еліти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.45-53.Завантажити
53)Сучасні стандарти дотримання прав людини в правоохоронній діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.53-58.Завантажити
54)Деякі аспекти процедури міжнародного захисту прав жінок на звернення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.58-67.Завантажити
55)Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та свобод людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.67-72.Завантажити
56)Сутність та особливості адміністративно-політичної діяльності як об'єкта державного управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.7-17.Завантажити
57)Радянсько-румунський територіальний спір у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та його попереднє врегулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.73-82.Завантажити
58)Суверенітет як провідна ознака державної влади (за матеріалами досліджень Ф.В. Тарановського)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.82-89.Завантажити
59)Спроби визначення компетенції вищої виконавчої влади у конституційних актах УНР: цікавий досвід чи важка спадщина?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.90-96.Завантажити
60)Основні аспекти концепції правової держави у працях академика М.І. Палієнка// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.96-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід